ČÍM NAHRADIT PARACETAMOL?V polovině března zaznamenaly české lékárny zvýšenou poptávku po přípravcích s obsahem paracetamolu a ibuprofenu. U přípravků, které řeší symptomatickou léčbu nemocí z nachlazení, chřipky, ale i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, hlásily lékárny VYPRODÁNO. V souvislosti s nastalou situací, v kontextu s onemocněním COVID-19, vydala Česká lékárnická komora (ČLnK) 19. března tiskové prohlášení, ve kterém upozorňuje na enormní předzásobování ze strany pacientů, které vede ke krátkodobé nedostupnosti léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu.

Se zvýšeným zájmem pacientů o léčivé přípravky s obsahem paracetamolu eviduje ČLnK časté dotazy na jejich nedostatek v lékárnách. ČLnK konstatuje, že je v současné době přípravků obsahujících pouze paracetamol relativní nedostatek. Naopak kombinovaných přípravků s paracetamolem je dostatek, a mnoho z nich je upraveno tak, aby je mohli dospělí, jinak zdraví, pacienti užívat. Čistě paracetamolové přípravky je nutné nyní, dokud nebudou vyrobeny nové, vyhradit pacientům, kteří mají kombinované přípravky kontraindikované. Mezi takové pacienty patří například děti do 14 let, těhotné ženy, pacienti se srdečními potížemi a podobně. (tisková zpráva ČLnK, 19. 3. 2020)

Zeptali jsme se proto PharmDr. Bc. Hany Kotolové, Ph.D. z Ústavu humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty, Veterinární a Farmaceutické univerzity Brno, co doporučit pacientům k zvládnutí horečnatých stavů a k tišení bolesti? 

  • V lékárnách je nedostatek přípravků s účinnou látku paracetamol. Co mohou lékárníci nabídnout?

Relativní nedostatek paracetamolu v lékárnách konstatuje jak ČLnK, tak i SÚKL. Nedostatek je zaznamenám u takzvaně monokompozitních léčivých přípravků, které obsahují pouze paracetamol obchodovaný pod různými obchodními názvy. Naopak kombinovaných přípravků obsahující paracetamol je na našem trhu dostatek, jak ostatně kolegové z ČLnK ve svém prohlášení zmiňují. V současné době s rostoucí vlnou solidarity bychom neměli zapomínat na pacienty, kterým je samostatný paracetamol určený. To jsou především malé děti, těhotné a kojící, pacienti v nemocniční péči, tak i další pacienti, kteří nemohou užívat kombinované přípravky z důvodů dalšího onemocnění, nebo léků které mají předepsané. 

  • Jsou kombinované přípravy s paracetamolem srovnatelně účinné?

Paracetamol je určen pro léčbu bolesti, zvýšené teploty a horečky. U chřipky a nachlazení jsou přítomny často i další příznaky, zahrnující například ucpaný nos a kašel. Proto se paracetamol kombinuje s dalšími léčivými látkami, aby se pokrylo více příznaků daného onemocnění. 


Symptomatická léčba chřipky a nemocí z nachlazení:

  • Antipyretika, analgetika
  • Mukolytika, antitusika
  • Dekongestiva
  • Hypertonické nosní roztoky


Vhodně zvolený kombinovaný přípravek by měl obsahovat kromě paracetamolu i látky ovlivňující například ucpaný nos nebo s obsahem vitaminů (například vitamin C na ovlivnění imunitní funkce). Kombinované přípravky s paracetamolem jsou vhodné u pacientů, kde nejsou akceptovány nežádoucí účinky ibuprofenu a kyseliny acetylosalicylové. 

  • V jakých případech doporučujete kombinované přípravky používat?

Přípravky obsahující více účinných látek jsou pro pacienty výhodou, neboť zvyšují efektivnost léčby a pokryjí více příznaků pacienta v jedné dávce léčivého přípravku. Kombinované přípravky jsou určeny pro starší děti a dospělé. Výhodou může být i výběr vhodné lékové formy: např. tablety nebo prášky. Ve spojení s doporučením správného pitného režimu jsou vhodnou formou jednotlivě balené sáčky prášku pro perorální roztok. Dle preference pacienta lze nápoj připravit ve formě studené či vlažné vody, nebo jako horký nápoj. Tato léková forma má například od tablet tu výhodu, že nástup účinku je rychlejší, a také zajistí pacientovi již zmíněnou doporučenou hydrataci. Tyto přípravky nejsou určeny pro malé děti, těhotné a kojící ženy. Každý lék má své žádoucí účinky, pro které je podáván, a také nežádoucí účinky, které jsou omezením pro některé pacienty. V případě kombinovaných přípravků se sčítají jak pozitivní účinky, tak může vzniknout i více omezení pro určité skupiny pacientů. Proto je vždy důležité dodržovat při výdeji SPC. Lékárník by měl s pacientem během dispenzace zkonzultovat jeho aktuální stav.


Antipyretika se obvykle doporučují podávat při horečce vyšší než 38,5°C.

Antipyretika mezi sebou nekombinujeme, vybíráme dle indikací a kontraindikací, zachováváme minimální odstup mezi jednotlivými dávkami.

V rámci léčby je nutné zajistit dostatečnou hydrataci.

Analgetika-antipyretika jsou efektivní při snižování horečky a ovlivnění bolestivých symptomů (bolest hlavy, svalů a kloubů), nemají efekt na další příznaky spojené s nachlazením a nemají žádný vliv na závažnost, nebo trvání nemocí z nachlazení.


  • Na tlumení bolesti a snižování horečky se používají také přípravky s obsahem ibuprofenu, ty zatím vyprodány nejsou. Mohou je tedy lidé používat jako alternativu?

Ibuprofen je léčivo s dobrým efektem na bolest, horečku a zánět, a je používán i u chřipky a nachlazení. V současné době ale v některých médiích proběhly informace, které pacienty od užívání ibuprofenu v souvislosti s nákazou COVID - 19 odrazují. Tyto informace jsou vzápětí následovány vyjádřením zodpovědných orgánů, že ibuprofen nezhoršuje průběh nemoci COVID - 19. Informace zřejmě vycházela z jednoho vědeckého článku, kde byla pouze formulována hypotéza o teoretické nevhodnosti některých léků včetně ibuprofenu na COVID - 19. Tato hypotéza prozatím nebyla potvrzena.


Na odborná stanoviska Lékového informačního centra k ibuprofenu se můžete podívat ZDE a ZDE 


Ibuprofen působí jiným mechanismem než paracetamol, a proto je paracetamol obecně doporučován jako lék volby u symptomatické léčby chřipky a nachlazení. Obě léčiva mají jiné spektrum nežádoucích účinků. Ibuprofen mj. není doporučován u pacientů s těžkým astmatem pro zhoršování dušnosti. Ibuprofen při dlouhodobém užívání může také nevhodně ovlivnit činnost ledvin a teoreticky je zde riziko rozvoje akutního ledvinného selhání při dehydrataci u probíhající infekce COVID - 19. U dlouhodobého užívání paracetamolu je toto méně pravděpodobné. Odborná debata a bližší prověření hypotézy cestou vědeckých studií je jistě na místě, zatím chybí jednoznačný důvod, pro který bychom se měli ibuprofenu u koronavirové infekce zcela vyhýbat. V případě nedostupnosti paracetamolu je jakýkoli prostředek snižující horečku přijatelnou léčbou první linie pro symptomy COVID - 19.

  • Jak je to se samoléčbou u symptomů chřipky nebo nyní aktuálního onemocnění COVID - 19?

Samoléčba je doporučována u mírných a středně závažných příznaků nachlazení a chřipky. Dle doporučeného postupu ČLnK je na místě podávat látky snižující horečku a ovlivňující bolest a další přípravky dle symptomů konkrétního pacienta. U pacientů, kteří nemají zdravotní omezení, je vhodné podávat kombinované přípravky. Samoléčba je obecně doporučována několik dní (max. 5-7) u pacientů bez dalšího onemocnění. Nezbytnou součástí léčby chřipky a nachlazení je klid na lůžku, dostatečné množství tekutin a lehká strava doplněná o vitaminy. Po prodělané infekci je nezbytná adekvátní rekonvalescence. Pokud se příznaky náhle zhorší, pacient pociťuje dušnost, má dlouhodobě neklesající horečku nereagující na léčbu, je doporučeno kontaktovat lékaře.

Jinou kapitolou jsou rizikoví pacienti, kam zahrnujeme novorozence a kojence, starší a hodně staré seniory a pacienty se závažnými chorobami, jako je například nádorové onemocnění, imunitní selhání, chronické onemocnění dýchacích cest nebo transplantace. Zde je samoléčba buď zcela vyloučena (novorozenci, selhání imunity), nebo je doporučena jen cca 3 dny.

V aktuální situaci při podezření na COVID - 19 je nutno kontaktovat svého praktického lékaře, nebo hygienickou stanici, kde se rozhodne, zda pacient bude testován na toto onemocnění. Následně je doporučena domácí léčba. A dále platí, že jakmile se příznaky zhoršují, pacient pociťuje prohlubující se potíže s dýcháním až dušnost, má kontaktovat lékaře. Mezi rizikové pacienty zařazujeme seniory a pacienty s vážnou poruchou imunity, pacienty po transplantaci, s nádorovým onemocněním, chronickým onemocněním dýchacích cest a s dalšími chorobami.

Děkujeme za rozhovor

-red-

Ukázka z přednášky Symptomatická léčba chřipky a nachlazení, kterou připravila PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. pro portál Educomm

 


Redakční tip:

Článek POSTAVENÍ KOMBINOVANÝCH PŘÍPRAVKŮ V SYMPTOMATICKÉ LÉČBĚ CHŘIPKY A NACHLAZENÍ od PharmDr. Bc. Hany Kotolové, Ph.D. si můžete pročíst ZDE


Inzerce

                       TANTOGRIP®: Rychleji do akce z chřipky i nachlazení!

Ve dvou příchutích: citrón a pomeranč

Nápoj je rozpustný jak v teplé, tak i studené vodě

Ulevuje od příznaků chřipky i nachlazení do 20 min

Vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let

Doba použitelnosti 3 roky

Obsahuje paracetamol (600 mg) a fenylefrin (20 mg) 


TANTOGRIP CITRÓN, POMERANČ
S: Paracetamolum 600 mg a Phenyle
phrini hydrochloridum 10 mg v 1 sáčku prášku pro perorální roztok.I: Zmírnění příznaků akutního zánětu horních cest dýchacích a chřipky, včetně úlevy od bolesti různých částí těla, bolesti v krku, bolesti hlavy, kongesce nosní sliznice a ke snížení horečky.KI: Hypersenzitivita na paracetamol a fenylefrin nebo na kteroukoli pomocnou látku, závažná ischemická choroba srdeční nebo kardiovaskulární poruchy, hypertenze, hypertyreóza, pacienti, kteří užívají nebo během posledních dvou týdnů užívali inhibitory monoaminooxidázy, současná léčba jinými sympatomimetiky včetně nosních nebo očních dekongestantů. ZU: Opatrnost při podávání pacientům s Raynaudovým syndromem, diabetes mellitus, glaukomem s uzavřeným úhlem, hypertrofií prostaty a se závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater. Pacienty je třeba upozornit, aby současně neužívali jiné přípravky s paracetamolem. Během užívání se nesmí požívat alkohol. Obsahuje sacharózu a glukózu. : Bolest hlavy, palpitace, hypertenze, hypersensitivní reakce. IT: Induktory jaterních mikrozomálních enzymů, jako jsou alkohol, barbituráty, IMAO a tricyklická antidepresiva, mohou zvýšit hepatotoxicitu paracetamolu. Inhibitory monoaminooxidázy (včetně moklobemidu) mohou vyvolat hypertenzní krizi, sympatomimetické aminy mohou zvýšit riziko nežádoucích kardiovaskulárních účinků. Fenylefrin může snížit účinnost betablokátorů a antihypertenziv, digoxin a srdeční glykosidy mohou zvýšit riziko nepravidelného srdečního tepu nebo srdečního infarktu. TL: Přípravky by neměly být užívány v období těhotenství a kojení. D: Dospělí a dospívající od 12 let 1 sáček po 4-6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin rozpustit ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody. B: Sáčky 10.

Datum poslední revize textu SPC: 16. 8. 2019

Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz