INFORMACE O VÝVOJI SITUACE KOLEM EPIDEMIE NOVÉHO KORONAVIRUCo je COVID-19?

Koronaviry (CoV) byly identifikovány jako lidské patogeny od 60. let minulého století. Infikují člověka, savce i ptáky. Projevy u lidí jsou většinou respirační nebo gastrointestinální infekce, ale příznaky se mohou vyskytovat od běžného nachlazení až po závažnější infekce dolních cest dýchacích. V posledních letech se objevily zoonotické koronaviry, které způsobují u člověka například závažný akutní respirační syndrom (SARS, 2003) a respirační syndrom na Středním východě (MERS, 2012). Většina známých koronavirů cirkuluje mezi zvířaty. Alpha a Betakoronaviry infikují pouze savce, Gamma a Delta koronaviry infikují ptáky i savce. U lidí se vyskytují koronaviry rodu Alpha a Beta. Celkově je dosud známo 7 druhů humánních koronavirů: 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS, SARS, SARS-2.

Koronaviry jsou obalené viry RNA s pozitivní polaritou.  Primárními cílovými buňkami jsou epitelové buňky v respiračním a gastrointestinálním traktu, proto k přenosu může docházet různými cestami. V první řadě kontaktem s infikovanou osobou (šíření kapénkové infekce), dále je přenos možný předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. Virus se podařilo izolovat ze vzorků odebraných z dolních cest dýchacích, virová DNA byla detekována ve stěrech z nosohltanu i hrdla, v séru, krvi, výtěrech z konečníku, ve slinách, moči a stolici.


SARS-CoV-2 je nový koronavirus (původně označen 2019-nCoV).

Jako původce onemocnění u lidí dosud nebyl zachycen.

Na jednání WHO dne 11. 2. 2020 bylo rozhodnuto, že onemocnění, které nový koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, dostane pojmenování „COVID-2019".


Inkubační doba: aktuálně se odhaduje na 5 - 6 dnů, s maximem až 14 dnů.

Terapie: symptomatická, podpůrná, aktuálně se při terapii zkoušejí dostupná antivirotika a experimentální léky.

Více ZDE


Aktuální kroky vlády a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vývojem situace můžete sledovat den po dni v přehledu na konci článku.


 

Kapacity Národní referenční laboratoře jsou zatím podle ředitele SZÚ Pavla Březovského zcela dostatečné. Laboratoř zvládne otestovat 100 vzorků denně. V případě, že by nestačily, jsou připraveny další kapacity.

Kontakty na SZÚ, NRL a KHS v souvislosti s novým koronavirem ZDE

Hygienická stanice hlavního města Prahy zprovoznila 29. 2. speciální telefonickou infolinku pro zodpovídání dotazů Pražanů v záležitosti výskytu koronaviru COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se z inkriminovaných lokalit. Infolinka je primárně určena občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací ze zimních prázdninových pobytů v Itálii.

Linka na čísle 773 782 856 bude v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 19:00 hodin

Se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí se Ministerstvo zdravotnictví shodlo na potřebě, aby se občané při odjezdu do zahraničí registrovali do systému DROZD.

„Chtěl bych to všem občanům doporučit. S Ministerstvem dopravy jsme se domluvili, že odkaz na tento systém bude umístěn na informační tabule na dálnicích při odjezdu z ČR," uvedl ministr Vojtěch.


S aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak s experty ze Světové zdravotnická organizace (WHO). 

12. března spustilo MZ ČR nové speciální stránky k problematice COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

SZÚ kontinuálně sleduje neustále se vyvíjející situaci kolem výskytu nového koronaviru. Na mezinárodní úrovni jsou průběžně prováděna další zkoumání jak SARS-CoV-2, tak popisovány další zkušenosti s onemocněním COVID-19. SZÚ monitoruje dostupné zdroje informací, včetně postupů a metodik vydávaných ECDC a WHO, jejichž odborné týmy analyzují a hodnotí aktuální situaci i přímo na místě. 


-red-

AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE V SOUVISLOSTI S NÁKAZOU SARS-CoV-2

31. 3. 2020: Zdravotníci mohou nově kontaktovat Linku kolegiální podpory, kterou pro ně zřídilo ministerstvo zdravotnictví. Pracovníkům ve zdravotnictví jsou na číslech 607 400 591 a 720 219 618 k dispozici psychologové Systému psychosociální intervenční služby. K poslednímu březnovému dni zatím není oficiálně schválen a registrován účinný lék proti COVID-19, jako nejnadějnější kandidáti se jeví: remdesivir, antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin, lopinavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir v kombinaci s interferonem beta. SÚKL upozorňuje, že se ve všech případech jedná pouze o experimentální léčbu. K 31. 3. 2020 bylo u nás 3257 osob s prokázaným onemocněním COVID-19.

30. 3. 2020: Ruší se povinnost nosit roušku pro řidiče, kteří jedou ve vozidle sami, a pro malé děti do 2 let věku. Omezení volného pohybu je v ČR prodlouženo do 11. dubna. Vláda jmenovala Romana Prymulu do čela Centrálního řídícího týmu COVID-19, který zrealizuje projekt Inteligentní (tzv. chytré) karantény. Ta startuje v Jihomoravském kraji. Ve světě je skoro 700 000 potvrzených případů COVID-19 (203 zemí). V Česku se počet nakažených osob blíží 3 000.

29. 3. 2020: Do platformy Sestry v záloze se přihlásilo již přes 240 bývalých zdravotních sester, které. nabízí kvalifikovanou pomoc tam, kde chybí personál. ČR posílá Španělsku a Itálii, které jsou nejvíc zasažené koronavirem, dvacet tisíc ochranných obleků, kterých má naše zdravotnictví zatím dostatek. K neděli 29. 3. podlehlo u nás nemoci COVID-19 16 osob. Ministr zdravotnictví se setkal s předními představiteli ČLK, ČLnK, SPL a dalších oborových komor, aby se dohodli na pravidelných dodávkách ochranných prostředků. Ministerstvo bude od příštího týdne lékaře a lékárníky v terénu pravidelně zásobovat respirátory, a to v objemu 300 tisíc kusů týdně.

„Přicházíme s pomocí lékařům a lékárníkům v terénu v první linii. Díky několika velkým dodávkám materiálu v tomto týdnu jsme schopni pravidelně zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky. Domluvili jsme se na přímých týdenních dodávkách od Ministerstva zdravotnictví v objemu 300 tisíc respirátorů. První dodávka odejde v řádu dnů. Chceme v tomto směru pomoci krajům, které je mají primárně zásobovat. Děkuji všem lékařům a lékárníkům v terénu, kteří i v době nouzového stavu poctivě každý den pečují o své pacienty. Jsou to hrdinové a mají můj nesmírný obdiv," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

28. 3. 2020: Od 28. března musí personál domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, aby zamezili šíření onemocnění COVID-19. Před nástupem směny se bude například všem zaměstnancům měřit teplota. KHS v Olomouci rozhodla o zrušení karantény v Litovli, Uničově a okolí (24 tisíc obyvatel), která byla nařízena před dvěma týdny kvůli velkému množství potvrzených případů nákazy. Personálu v nemocnicích pomáhají kromě mediků i bývalé zdravotní sestry. Sdružují se pod platformou Sestry v záloze

27. 3. 2020: Počet nakažených stoupl o 373 osob. Nemoc COVID-19 byla potvrzena minimálně v sedmi domovech pro seniory. Vláda uvažuje o prodloužení nouzového stavu, který měl původně platit do 11. dubna, o 30 dní. Nově může pomoci inteligentní karanténa s trasováním kontaktů nemocných pomocí mobilů a platebních karet. Pokud zafunguje na jižní Moravě, může se po Velikonocích rozšířit do celé republiky. „Chceme jít cestou určitého rozvolnění v kombinaci s rychlou karanténou," uvedl epidemiolog Prymula.

26. 3. 2020: Počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 přesáhl v ČR 2000. Zrealizováno již bylo přes 31 000 testování. Nejvíce nakažených je v Praze, nejméně v Plzeňském kraji. Stav pacienta s COVID-19, kterému lékaři v pražské VFN podávají experimentální lék remdesivir, se výrazně zlepšil a mohl být odpojen od mimotělního okysličování krve (ECMO). Podle profesora Prymuly jedná ČR o dalších možnostech užívání léku. První dávka dodaná do Česka byla zdarma, další by muselo české zdravotnictví hradit.

25. 3. 2020: Byl zaznamenán v ČR zatím nejvyšší denní nárůst potvrzených onemocnění COVID-19, a to 291 nových případů. Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje mj. zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek pro centrální evidenci stavu zásob, jejich přidělování a vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob. OSN zahájila koordinovaný globální humanitární plán ve výši 2 miliard USD na boj proti COVID-19. Koronavirus nejvíce zasáhl země mezi 30. až 50. rovnoběžkou severní šířky. 

24. 3. 2020: V ČR je potvrzených 1394 případů nákazy SARS-CoV-2. 10 osob se vyléčilo, 3 lidé nákaze podlehli. Odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky odhadují, že na konci března by počet nakažených měl dosahovat cca 3000. Pacientovi z pražské VFN, s těžkým průběhem onemocnění COVID-19, byla podána první dávka léku remdesivir pro experimentální léčbu.

23. 3. 2020: Vláda rozhodla, že omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit pro Čechy nejméně do 1. dubna 2020. Bylo schváleno navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic k proplacení přesčasů. Během víkendu vyzkoušel zdravotnický personál pražské Nemocnice Na Homolce prototyp respirátoru „CIIRC RP95-3D" s certifikací ochranné polomasky s FFP3, který je vyrobený na 3D tiskárnách. „Domluvili jsme se s CIIRC ČVUT a zapojenými dodavateli, že nám do konce týdne dodají 600 kusů těchto masek," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

22. 3. 2020: K nedělnímu večeru bylo v ČR 1120 potvrzených případů nemoci COVID-19, jeden pacient nemoci podlehl. Firma Gilead Sciences, výrobce léku remdesivir, přestává kvůli vysoké poptávce udělovat povolení k léčbě. Pro pacienta, který leží v pražské VFN v kritickém stavu, byla již léčba remdesivirem schválena. Ministerstvo zdravotnictví přijalo další mimořádné opatření, které reguluje předepisování léčivého přípravku Plaquenil. Antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin jsou v centru pozornosti jako přípravky, které by mohly zabírat na nemoc COVID-19.  

21. 3. 2020: Česko hlásí 6 vyléčených z nemoci COVID-19, u kterých nepřítomnost viru potvrdily opakované testy. Celkový počet nakažených virem SARS-CoV-2 přesáhl v ČR 1000 osob. Souhrnné počty osob s pozitivní nákazou COVID-19 v regionech (podle verifikovaných záznamů KHS) jsou stále nejvyšší v Praze a Středočeském kraji.

20. 3. 2020: Na Letišti Václava Havla v Praze přistálo letadlo s milionem respirátorů. Jedná se o respirátory třídy FFP2 určené především pro zdravotníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými.

19. 3. 2020: Ve čtvrtek byl denní nárůst počtu pozitivních případů v ČR největší od začátku března (205 osob). WHO bylo hlášeno více než 200 000 případů COVID-19 napříč kontinenty. K zákazu návštěv v nemocnicích přibyl nově zákaz přítomnosti otců u porodu.

18. 3. 2020: Platí zákaz vycházení bez roušky. V dopoledních hodinách mezi 10-12 hodinou se zakazuje přítomnost osobám v prodejnách potravin s výjimkou osob starších 65 let věku. SÚKL odeslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR odborné stanovisko, kterým doporučuje povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir na nemoc COVID-19. Remdesivir je určen pro pacienty v kritickém stavu (tj. potvrzená infekce SARS-CoV-2, hospitalizace a umělá plicní ventilace), každý případ se ale posuzuje individuálně. 

17. 3. 2020: Poskytovatelé zdravotních služeb omezili neakutní plánované zdravotní výkony, aby byl zajištěn personální i technický potenciál pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19. Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 stoupl na 434. Vláda rozhodla o zákazu vývozu všech registrovaných léčiv mimo území ČR.

„Léčiva, která jsou určená pro český trh, zůstanou pouze pro české občany a tímto zákazem je nebude možné vyvážet do jiných zemí. V aktuálním nouzovém stavu je to absolutně nezbytné opatření, musíme zajistit, abychom měli v ČR dostatek léků,“ uvedl ministr zdravotnictví.

16. 3. 2020: Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. ECDC: od 31. 12. 2019 a od 16. 3. 2020 bylo hlášeno 167 414 případů COVID-19 ve světě. ČR má kolem 300 nakažených, nejvíce zasažená je Praha.

15. 3. 2020: Nová informační linka v souvislosti s koronavirem má tel. číslo: 1212. Již 27 laboratoří má oprávnění k testování na přítomnost SARS-CoV-2. Seznam ZDE

Z mimořádných důvodů daných nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 se povoluje dodávat na trh biocidní přípravky určené pro osobní hygienu pro dezinfekci rukou obsahující účinnou látku ethanol ve složení dle specifikace Světové zdravotnické organizace. Zároveň se ukládá všem dotčeným subjektům v intervalu sedmi dní předkládat Ministerstvu průmyslu a obchodu informaci o výši produkce, struktuře a výši dodávek na trh přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou dodávaných na trh na základě tohoto rozhodnutí. 

14. 3. 2020: Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. března na 10 dní o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Doporučení pro provoz ordinací PLDD, případně pohotovostní službu: Je nutné změnit režim chodu ordinace -ráno prevence, odpoledne kurativa. S dítětem vždy jen jedna osoba jako doprovod.

Celosvětově je nakažených SARS-CoV-2 přes 156 000 osob. V ČR bylo laboratorně potvrzeno 177 případů.

13. 3. 2020: Na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. Znamená to, že se riziku trestního stíhání vystavuje každý, kdo by ho úmyslně šířil. WHO vyčlenila kód U07.1 pro kódování onemocnění COVID-19. Nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se od 13. března nově vztahuje i na další vybrané rizikové země. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

12. 3. 2020: Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2 NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů. Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, vzdělávací, náboženské aj. akce s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob.

SZÚ zapojil dalších pět diagnostických míst, celkem jich je 18. SZÚ oslovil asi sto státních i soukromých laboratoří v ČR s výzvou, aby se zapojily do testování na koronavirus. Zájem projevila třetina z nich, z toho zatím 18 laboratoří dodalo veškeré podklady a již se zapojily do diagnostiky. Na briefingu 12. 3. (v 18.00) ohlásil ministr zdravotnictví 109 potvrzených případů pozitivity na SARS-CoV-2.

Vláda odvolala hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou, místo ní pověřila řízením úřadu ředitelku středočeské hygienické stanice Jarmilu Rážovou.

11. 3. 2020: Až do odvolání je přerušena výuka ve všech základních, středních i vysokých školách v ČR. Z celkového počtu testovaných osob bylo k 11. 3. potvrzeno 75 pozitivních vzorků na SARS-CoV-2 (k 17.00 hod.). Svět hlásí přes 119 000 nakažených novým typem koronaviru. Líh, zabavený Celní správou, bude využit pro výrobu desinfekčních prostředků.

10. 3. 2020: Ministerstvo zdravotnictví vydalo veřejnou zakázku na nákup ochranných dýchacích polomasek s filtrem třídy P3 s technickou normou EN 1827+A1:2009 v nutnosti zajistit osobní ochranné prostředky zejména pro zdravotnické pracovníky, u nichž je zvýšený předpoklad vystavení nebezpečí kontaktu s pacienty nakaženými SARS-CoV-2.

SZÚ navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, která mohou testovat vzorky k prokázání COVID-19. Celkem je v permanenci deset laboratoří. Testuje také Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Na Bulovce, kde byli dosud spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem také izolováni nakažení pacienti.

Počínaje 18. hodinou 10. března 2020 jsou zakázány všechny kulturní, sportovní a společenské akce v ČR nad 100 účastníků.

9. 3. 2020: V praxi probíhají avizované kontroly na 10 hraničních přechodech do ČR, kdy policisté, celníci a hasiči měří lidem teplotu bezkontaktním teploměrem a rozdávají informační letáky o opatřeních proti koronaviru. K 9. 3. hlásí vysoké riziko nákazy: Itálie, Německo, Španělsko, Irán, Francie a Jižní Korea. V ČR bylo otestováno 928 osob s podezřením na COVID-19. Zatím je pozitivních 35 případů.

8. 3. 2020: WHO vyzývá všechny země, aby pokračovaly v úsilí, které bylo účinné při omezování počtu případů a zpomalení šíření viru. To poskytuje zdravotním systémům a vědcům více času na identifikaci účinných léčebných postupů a vývoj vakcín. Podle zpráv WHO překročil celosvětový počet potvrzených případů COVID-19 100 000. K 8. 3. bylo na území ČR testem potvrzeno 31 případů COVID-19. V neděli 8. 3. vešlo rovněž v platnost nové mimořádné opatření o karanténě osob blízkých nakaženým

7. 3. 2020: Ministerstvo zdravotnictví ukončilo platnost opatření o karanténě ze dne 6. 3. 2020 pro řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby a piloty dopravních letadel. Na tyto tři kategorie se 14denní karanténa po návratu z Itálie na území ČR nevztahuje. Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou. Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

K 7. 3. bylo celkem testováno 594 vzorků s podezřením na COVID-19, u 19 osob byl výsledek pozitivní.

6. 3. 2020: Karanténa občanů vracejících se z území Itálie. Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v ČR se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb (PL a PLDD), nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

5. 3. 2020: Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem nevýrobcům vyvážet z území ČR dezinfekci rukou. S platností od 6. 3. 2020 se zakazuje vyvážet z území ČR všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu. Mimořádné opatření se týká dezinfekce rukou - hlavní skupina 1, typ přípravku 1 podle přílohy V. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, a to do odvolání. 

4. 3. 2020: Všem osobám se zakazuje s účinností ode dne 4. března 2020 prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:

 - poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,

 - poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,

 - Česká republika a její organizační složky,

- osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

3. 3. 2020: V České republice bylo k 3. březnu otestováno 236 osob, z toho bylo potvrzeno celkem 5 pozitivních nálezů. Tři pozitivní výsledky doplnily v průběhu 2. 3. další dva. Jde o jedince, kteří byli v blízkém kontaktu se 3, již dříve nakaženými pacienty.

2. 3. 2020: Zasedala Bezpečností rada státu. Ta s platností od 5. března na dobu 14 dnů pozastavila letecká spojení s oblastmi v severní Itálii a v Jižní Koreji.  

1. 3. 2020: Testy ve Státním zdravotním ústavu v neděli 1. 3. potvrdily první 3 případy nákazy koronavirem v ČR. Nakažení jsou izolováni na infekčních klinikách a hygienici provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu.

Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz