KALEIDOSKOPNovinkou zářijového 3D kongresu je jeho zasazení do romantických italských Benátek a úniková místnost alchymistické laboratoře Magistra Kellyho. V odborném programu zazní přednášky na aktuální témata a sdělení využitelná pro lékárenskou praxi, například PharmDr. Jan Martin, Ph.D.: Rizika Fytoterapie, MUDr. Lukáš Horčička: Inkontinence moči nebo MUDr. Daniel Dražan: SARS-CoV-2 varianty a očkování.

Přihlásit se můžete přes banner na Magazínu nebo na stránkách Health communication ZDE


VYZKOUŠEJTE SI ZDRAVOTNÍ VOLEBNÍ KALKULAČKU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou již 8. a 9. října 2021. Vyzkoušejte si Zdravotní volební kalkulačku, aplikaci iniciativy Diagnóza zdravotnictví, a zjistěte, která ze stran má ve svém programu zdravotní priority vám nejbližší.

Diagnóza zdravotnictví upozorňuje prostřednictvím lékařů, ekonomů a dalších nezávislých odborníků na nutnost provedení systémových změn v českém zdravotnictví.

„Reforma zdravotnictví představuje pro Česko už více než tři desetiletí jednu z nenaplněných výzev. Od počátku 90. let minulého století jsme sice zaznamenali pár výraznějších pokusů, ty ovšem v naprosté většině případů skončily neslavně. Některé se ani nedostaly do praxe, další měly jepičí život a v dlouhodobém kontextu českému zdravotnictví pomoci nedokázaly. Historie reforem českého zdravotnictví je tedy spíše jen historií neúspěšných pokusů o ně," říká hlavní tvář iniciativy Ivana Plechatá. 

Zdravotní volební kalkulačka je první aplikací svého druhu s tímto odborným zaměřením. Nabízí sadu témat souvisejících zejména s budoucím financováním systému nebo kvalitou péče a nedostatkem zdravotníků. Dotýká se ale také prevence, možnosti připojištění nebo etických otázek. Témata byla připravena s politology z občanského sdružení KohoVolit.eu a výsledky kalkulačky zohledňují postoje politických stran a hnutí, které mají podle předvolebních průzkumů reálnou šanci dostat se do sněmovny. Výsledky jsou počítány z průměru odpovědí ANO a NE. Stejně se k jednotlivým tématům vyjadřovaly i oslovené politické strany. Čím vyšší počet těchto odpovědí tedy zvolíte, tím přesnějšího výsledku dosáhnete.

Aplikace je dostupná na webové stránce www.diagnozazdravotnictvi.cz.


CHCETE ZNÁT ZDRAVÍ SVÝCH LEDVIN?

Mnoho lidí vynechává preventivní prohlídky u praktického lékaře, protože se cítí subjektivně zdravě, z časových důvodů, a v posledním roce i kvůli strachu z nákazy koronavirem ve zdravotnickém zařízení. „Součástí preventivních prohlídek je však také důležitá kontrola zdraví ledvin. Laboratorní rozbor moči, případně krve, může odhalit abnormální hodnoty poukazující na ledvinné onemocnění," vysvětluje MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM. 

NÁRODNÍ DEN EPILEPSIE A VODÁCKÝ TRIATLON

Kvůli obavám ze záchvatu lidé s epilepsií často omezují sportování. Odborníci ale poukazují na zkušenost, že záchvaty vyvolané cvičením jsou vzácné a že fyzická aktivita naopak četnost záchvatů snižuje. Zároveň tlumí stres, jemuž jsou lidé s epilepsií často vystaveni, a sportování pomáhá jejich přirozenému začlenění do společnosti. Základním pravidlem je, aby člověk s epilepsií nesportoval úplně sám, aby dostatečně informoval okolí o své nemoci a jak mu může při případném záchvatu pomoci.

„Pokud lidé s epilepsií dodržují základní bezpečnostní pravidla, mohou si troufnout v podstatě na jakýkoli sport," vysvětluje MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop.

„Pokud má pacient zájem o sport, ale jeho ošetřující lékař mu jej z nějakého důvodu nedoporučuje nebo dokonce zakazuje, je vhodné, aby požádal o konzultaci jiného lékaře, ideálně ze specializovaného epileptologického centra," vysvětluje MUDr. Zárubová a doplňuje: „Může buď oslovit centrum přímo, nebo prostřednictvím stránek EpiStop, kde je pacientovi k dispozici formulář. V něm vyplní základní údaje o sobě a své diagnóze, jakému sportu se chce věnovat, proč mu to neurolog nedoporučuje a požádá o konzultaci." Na webu spolku najdou zájemci také brožuru o sportu s epilepsií. Zástupci EpiStopu jednají s Ministerstvem školstvímládeže a tělovýchovy o podpoře kurzů pro trenéry a učitele základních a středních škol, které zvýší jejich znalosti o epilepsii a bezpečnosti při pohybových aktivitách.

Jednou z aktivit je i EPPI vodácký triatlon, který se 25. 9. 2021 již po osmnácté uskuteční ve Vlkovské pískovně u Veselí nad Lužnicí. Triatlon je českou variantou kalifornského EPPIE'S GREAT RACE a je organizován k Národnímu dni epilepsie, který je 30.9.

Závodníci v něm zápolí v kategorii jednotlivců nebo ve štafetách. Před hlavním závodem soutěží děti, a to v běhu na 200 metrů. Pacienti s epilepsií i zdraví lidé pak měří své síly v běhu na 3 kilometry, 10kilometrové jízdě na kole a ve 2 kilometrech pádlování. Více na www.vodackytriatlon.cz.SVĚTOVÝ DEN SEPSE 13. ZÁŘÍ

„Otrava krve" jako reakce organismu na infekci je život ohrožující stav, některým jejím původcům lze ale předcházet očkováním. Sepse má každoročně na svědomí miliony lidských životů.1 Navzdory medicínskému pokroku zůstává sepse velmi častou příčinou hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Cílem Světového dne sepse, který si každoročně připomínáme 13. září a letos oslaví desetileté výročí od vyhlášení, je zvýšit povědomí o sepsi a rizicích s ní spojených.

Při sepsi dochází následkem šíření infekce do celého těla k postupnému selhávání životně důležitých orgánů. Nejzávažnějším projevem sepse je takzvaný septický šok. Sepse může potkat každého z nás, avšak mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, senioři a chronicky nemocní jedinci.

 

  • Sepsi každoročně prodělá přibližně 50 milionů lidí.1, 2
  • Okolo 11 milionů pacientů ročně na sepsi umírá.1, 2
  • Přibližně 40 % všech pacientů představují děti mladší pěti let.1, 2
  • Více než 50 % pacientů má po prodělání sepse dlouhodobé zdravotní a psychické potíže.3

Nejen rezavé hřebíky, nebezpečí představují také meningokoky a pneumokoky

V minulosti jsme si s rizikem „otravy krve" spojovali především špinavé předměty, hřebíky, řezné a bodné rány - tedy onemocnění způsobené Clostridium tetani - tetanus. V České republice dnes proti tetanu chráníme populaci povinným očkováním. Děti jsou již v útlém věku v rámci povinného očkování očkovány hexavalentní vakcínou. Dospělí by pak každých 10-15 let měli podstoupit pravidelné přeočkování proti tetanu, ke kterému lze využít například kombinovanou vakcínu Boostrix. Mezi původce sepse patří celá řada patogenů, nejčastějšími však zůstávají bakterie. Mezi ty patří i pneumokoky a meningokoky.

Invazivní meningokokové onemocnění je závažné onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis. Mezi očkováním preventabilní meningokoky patří meningokoky skupin A, B, C W a Y. Sepsi způsobené meningokoky skupiny B lze předcházet například vakcínou Bexsero. Ta je indikována pro jedince již od 2 měsíců věku a při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku dítěte je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proti zbylým skupinám meningokoků A, C, W a Y jsou určeny kombinované vakcíny, mezi které patří i vakcína Menveo. Dalším častým, již zmíněným, bakteriálním původcem sepse je Streptococcus pneumonie, tedy „pneumokok". Mezi dostupné vakcíny poskytující ochranu proti pneumokokům patří například vakcína Synflorix, která je při dokončení očkování do 7 měsíců věku dítěte také plně hrazena.

Vakcíny Bexsero, Menveo, Synflorix, Infanrix hexa a Boostrix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. SPC dostupné na www.gskkompendium.cz.

Reference:
1. WHO, 2020. Sepsis. In: World Health Organization 
2. Rudd, Kristina E.et al, 2020. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet, vol 395, issue 10219, p200-211, January 18. 
3.Prescott, H. C., a Angus, D. C., 2018. Enhancing Recovery From Sepsis: A Review. JAMA, 319(1), 62-75.


NOVÝ TEST PRO LÉČBU HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ NA MÍRU

Vědecký tým z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity (MU), Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno, pod vedením profesorky Šárky Pospíšilové, vyvinul nový komplexní genomický nástroj pro analýzu různých typů molekulárních markerů u nejběžnějších hematologických nádorů. Tento všestranný test využívá nejnovější poznatky z oboru molekulární medicíny a bioinformatiky a představuje důležitý krok pro efektivnější personalizovanou medicínu v hematoonkologii. Práce byla zveřejněna v americkém odborném časopise The Journal of Molecular Diagnostics.

Stejně, jako je každý člověk jedinečný, je jedinečné i jeho nádorové onemocnění. A tomu by měla odpovídat i jeho léčba. V případě pacientů s nádorovým onemocněním krve a lymfatických tkání může mít genomové testování tzv. biomarkerů zásadní přínos pro zpřesnění diagnózy, stanovení individuální prognózy a nastavení efektivnější, na míru přizpůsobené léčby.

„Náš nový nástroj využívající moderní metodu sekvenování nové generace, který jsme pojmenovali LYNX (LYmphoid NeXt-Generation Sequencing), byl navržen pro analýzu klíčových biomarkerů s prokázaným nebo potenciálním klinickým významem u lymfoidních nádorů. Dokáže detekovat jak standardní, tak i nové biomarkery u několika nejběžnějších typů hematologických nádorů, jako je například chronická lymfocytární leukémie (CLL) nebo difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL)," uvedla první autorka studie Veronika Navrkalová.

V poslední době díky technologickým a vědeckým poznatkům u hematologických nádorů neustále narůstá počet genetických markerů s klinickým významem, a proto je komplexnější genomický test velmi žádoucí. Celý článek ZDE


SMUTNÉ STATISTIKY DÍKY COVIDU

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo 15% meziroční nárůst. Z roku na rok se roční úhrn zemřelých přitom běžně mění jen o nízké jednotky procent. Dlouhodobě probíhající stárnutí obyvatelstva se na zvýšeném počtu zemřelých podílelo jen malou částí, přibližně 2 tisíci. K nejvíce úmrtím došlo v listopadu 2020, pak říjnu a prosinci. Právě do těchto tří měsíců byl koncentrován meziroční nárůst počtu zemřelých.

Okolo 30 % úmrtí způsobila onemocnění srdce, když zdaleka nejčastěji šlo o ischemickou chorobu srdeční. Ta byla příčinou 14,8 % úmrtí a loni na ni zemřelo více než 19 tisíc obyvatel Česka.

 „Druhou nejfrekventovanější příčinu smrti představovaly až do roku 2019 cévní nemoci mozku. V roce 2020 však tuto pozici obsadil covid-19. Ten byl určen jako základní příčina smrti u 10,5 tisíce zemřelých, tedy u 8 % ze všech zemřelých, " říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Celkem bylo za rok 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19. (ČSÚ)


 

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTI VAKCÍNY VAXZEVRIA OD ASTRAZENECA

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) bylo od 29. 1. 2021 do 29. 7. 2021 podáno více než 66 milionů dávek vakcíny Vaxzevria. Bezpečnost vakcíny je nepřetržitě monitorována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace o bezpečnosti a hlášení podezření na nežádoucí účinek, která jsou součástí hodnocení. Bezpečnostní aktualizace jsou pravidelně zveřejňovány na webu EMA. V červenci 2021 doporučil Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv EMA (PRAC) zahrnout do informací o přípravku Vaxzevria upozornění, aby se zvýšilo povědomí zdravotnických pracovníků a očkovaných osob o případech syndromu Guillain-Barré (GBS) hlášených po očkování. GBS je vzácná neurologická porucha, při které imunitní systém těla poškozuje nervové buňky, což může mít za následek bolest, necitlivost a svalovou slabost, která v nejzávažnějších případech přechází do paralýzy. Většina osob se plně zotaví i z nejzávažnějších symptomů, ale u někoho může přetrvávat určitý stupeň slabosti. Osobám, které byly očkované vakcínou Vaxzevria, se doporučuje vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví slabost a paralýza končetin, které mohou postupovat do hrudníku a obličeje.

Výbor PRAC projednal hlášené případy poruch menstruačního cyklu, ke kterým došlo po očkování vakcínami proti onemocnění covid-19. Doposud nebyla prokázána příčinná souvislost s těmito vakcínami. Držitelé rozhodnutí o registraci všech vakcín proti onemocnění covid-19 schválených v EU byli požádáni, aby v rámci měsíčních souhrnných zpráv o bezpečnosti poskytli další údaje týkající se poruch menstruačního cyklu. Výbor PRAC zhodnotí všechny dostupné údaje a bude tyto reakce nadále sledovat. (SÚKL, 13. 8. 2021)


S PSYCHIKOU V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU POMŮŽE APLIKACE

Duševní pohoda v těhotenství a po porodu je důležitá pro maminku, dítě i jejich okolí. Psychika ženy však během těhotenství, a hlavně po porodu zažívá velké zkoušky. Navíc až 75 % českých žen na mateřské nebo rodičovské dovolené nevyhledá odbornou pomoc, i když zažívají příznaky duševních poruch. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech vyvinuli proto ve spolupráci s organizací Úsměv Mámy jedinečnou aplikaci Kogito.

„Kogito je inovativní aplikace, která nemá v regionu střední a východní Evropy obdoby. Po vyplnění dotazníků, na které dostane uživatelka ihned zpětnou vazbu, se jí otevře Cesta z úzkosti nebo Cesta z deprese. V této cestě, která má každá 5 etap, prochází uživatelka metodami kognitivně-behaviorální terapie (KBT), procvičuje relaxace a také plní úkoly, aby mohla procházet od jednodušších metod k těm složitějším," popisuje MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví.

Aplikace Kogito již prošla interním testováním a od 26. 7. je dostupná v Google Play pro telefony s Androidem, od září bude dostupná i pro Apple zařízení. Aplikace, jež vznikla v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA, je v rámci klinického testování zcela zdarma. Do budoucna se plánuje její rozšíření například o blok věnující se kognitivně-behaviorální terapii spánkových poruch. Více na https://www.kogito.cz/.


VAKCÍN PROTI CHŘIPCE JE NA PODZIM DOSTATEK

Přestože loňská chřipková sezona kvůli pandemii koronaviru téměř neproběhla, praktici považují letošní očkování proti chřipce za důležitější než kdy jindy. Letos podle nich totiž lze očekávat mutace chřipkového viru, které by pro rizikovou část populace mohly znamenat reálné nebezpečí. Podzimní vakcína by však na tyto změny měla reagovat.

„WHO už nyní předpokládá, že dojde ke změně antigenní struktury chřipkového viru. Záleží pouze na tom, zda se struktura změní částečně nebo úplně. Při úplné změně by virus mohl být výrazně agresivnější a pro tu část populace, které nebude imunizovaná, i potenciálně nebezpečný. V nejhorším případě by mohl způsobit komplikace podobné covidu, například virový zápal plic," říká MUDr. Igor Karen, praktický lékař a místopředseda SVL.

„Vakcína proti chřipce se každoročně upravuje podle očekávaných mutací, takže i při zásadní změně viru bude stále chránit. Letos bych ale více než kdy jindy chtěl vyzvat rizikové skupiny, jako jsou starší nebo chronicky nemocní lidé, aby se naočkovat přišli," dodává.

Praktičtí lékaři mají objedná dostatek vakcín a neočekávají loňský extrémní zájem, kdy se řada lidí snažila chřipkovou vakcínou posílit imunitu proti covidu. Dostat by se tedy mělo na všechny zájemce. (MaVePR)


PROGRAM PRAŽSKÉHO KONGRESU HEALTHCOMM PROFESSIONAL 2021

Zveme Vás na podzimní setkání v Hotelu Duo ve dnech 1. a 2. října 2021. Magazín HealthComm je mediálním partnerem této vzdělávací akce, jejíž odborný program byl ohodnocen celkem 23 body od ČLnK.


V BENU LÉKÁRNÁCH SE VÝZNAMNĚ PODÍLEJÍ NA ZÁCHYTU KOGNITIVNÍCH PORUCH

Od roku 2019, kdy se otevřelo první BENU Alzheimer konzultační centrum, využilo program testování krátkodobé paměti bez mála 2000 klientů. Testování provádějí proškolení lékárníci BENU - certifikovaní a řádně trénování farmaceuti, absolventi specializovaných kurzů ČLnK a dalších garantovaných nadstavbových školení - pomocí originálních materiálů vyvinutých týmem neurologa, prof. MUDr. Aleše Bartoše, PhD., vedoucího AD centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby. 

Testování odhalilo, že každý šestý pacient (16,9 % testovaných) vykazuje příznaky možné poruchy paměti. Potvrzuje se tím význam lékáren jako důležité součásti kvalitní péče o pacienty a jejich klíčová role při prevenci nemocí. Včasná diagnostika správné příčiny kognitivních poruch může vést k zahájení účinné terapie z rukou lékaře. S výsledky seznámili lékárníci z BENU novináře u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na 21. září. Aktivitám BENU lékáren v prevenci a záchytu demencí, popřípadě Alzheimerovy choroby se věnujeme podrobně v říjnovém vydání Magazínu.


Zpět