KNIŽNÍ NOVINKY



Filip Burša a kol.
Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně
Maxdorf 2021, 488 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-611-5
Cena: 895 Kč
Formát: 154×230 mm, vázaná 

Ultrasonografie se stala v posledních desetiletích jednou z dominantních vyšetřovacích metod moderní medicíny. Přispěl k tomu technický pokrok umožňující dříve nemyslitelné rozlišení i vývoj malých přenosných přístrojů. Neinvazivita, rychlost, dostupnost a možnost vyšetření přímo u lůžka nemocného vedly ke vzniku nového konceptu - UZ v intenzivní péči (CCUS). Přibližně před 10 lety již vznikla mezinárodní doporučení odborných společností ohledně využití UZ v intenzivní medicíně a v roce 2013 Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) doporučila UZ na jednotkách intenzivní péče používat a zajistit jeho dostupnost a vybavenost pracovišť. Od roku 2019 jsou nové kódy, které je možné vykazovat pro odbornost ARO a intenzivní péče.

Kniha je vhodná pro anesteziology, intenzivisty, radiology a kardiology, ale také pro přípravu na specializační zkoušky.


Peter Baláž
Žíly, žilky a varixy
Maxdorf 2021, 92 str., barevné ilustrace
ISBN: 978-80-7345-692-4
Cena: 195 Kč
Formát: 130 x 200 mm, brožovaná 

Onemocnění žil patří k nejrozšířenějším poruchám, s nimiž se v průběhu života setkává většina z nás. Významným aspektem je kromě zdravotních komplikací a rizik i problém estetický. Knižní publikace určená široké veřejnosti nenáročným a srozumitelným způsobem přibližuje vznik žilního onemocnění, vysvětluje rozdíl jednotlivých forem a popisuje možnosti prevence a léčby. Pomocí ilustrací, fotografií a jednoduchého pochopitelného výkladu připraví čtenáře na to, co by měl očekávat v lékařské ordinaci, názorně vysvětlí rozdíly v jednotlivých léčebných metodách, a hlavně ulehčí rozhodnutí o podstoupení zákroku, které mnozí z nás dlouho odkládají. Kniha obsahuje přehled všech dostupných metod léčby, od sklerotizace, laseru až po operační metody pokročilých forem žilního onemocnění.


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz