PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE MOHOU BÝT ZÁKEŘNÉ V KAŽDÉM VĚKUPneumokoky patří k nejčastějším původcům bakteriálních nákaz dýchacích cest, zánětů středouší a zápalů plic. Bakterie Streptococcus pneumoniae způsobuje i závažná invazivní onemocnění, včetně meningitidy neboli zánětu mozkových blan, který bývá smrtelný až ve 23 % případů. Nejde přitom o vzácnou bakterii.

 Malí přenašeči 

Pneumokok se nachází běžně v nosohltanu 20-40 % zdravých dětí a 5-10 % zdravých dospělých. V kolektivech se ale vyskytuje až u 60 % batolat, včetně kmenů rezistentních k penicilinu.

„Od šestého měsíce věku dítěte dochází ke kolonizaci nosohltanu jednotlivými sérotypy pneumokoků. Kolonizace ani nosičství není onemocněním. Tělo si vůči danému sérotypu během přechodné doby vytvoří imunitu a sérotyp eliminuje. Nedá se ale říct, že si imunitní systém vždy snadno poradí, infekci totiž vyvolá nejčastěji nově získaný sérotyp," vysvětluje prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D., primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava a LF OU, a dodává: „Možnost nakažení je jak od nemocných jedinců, tak od zdravých nosičů."

Pneumokok se nevyhýbá ani školním dětem a mladistvým, kolonizace se týká 20-90 % z nich. Akutní zánět středního ucha je jednou z nejčastěji diagnostikovaných infekcí u dětí. Toto bolestivé onemocnění potká většinu dětí do 2 let. Pneumokokové záněty středního ucha představují riziko pro postižení sluchu, vzácněji může dojít k rozšíření infekce do centrálního nervového systému a rozvoji meningitidy. Při slizničních infekcích také může dojít k přestupu pneumokoka do krevního řečiště a otravě krve.

Bojujeme s nízkou proočkovaností 

Očkování proti pneumokokům je v ČR dostupné přes 10 let a v době zahájení očkování vzbudilo velký zájem mezi rodiči. V roce 2010 byla proočkovanost dětí do 11 měsíců historicky nejvyšší - 85 % a následující rok nebyl hlášen žádný případ invazivních pneumokokových onemocnění.

„V České republice došlo v důsledku vakcinace k poklesu invazivních pneumokokových onemocnění u dětí. Údaje z roku 2018 uvádějí dětskou proočkovanost 66,9 %. U dospělých tento trend není zatím bohužel pozorován. Nejzranitelnější skupinou z nich jsou senioři, jejichž proočkovanost je jen 13,7 %. Pokud by se podařilo proočkovat 85 % celkové populace, efekt kolektivní imunity by utlumil i kolonizaci," komentuje poslední dostupné údaje MUDr. Petroušová.

......

Jedinou účinnou prevencí je vakcinace.
Od roku 2010 je v ČR zavedeno doporučené a hrazené očkování dětí pneumokokovými konjugovanými vakcínami (PCV).
Od roku 2018 je očkování třináctivalentní vakcínou PCV13 rozšířeno pro pacienty se zdravotní indikací a pro věkovou skupinu seniorů 65 a starší bez poplatku.

......

Vyšší riziko pro některé diagnózy 

Diabetici mají šestkrát, lidé s chronickým onemocněním plic sedmkrát a kardiaci dokonce desetkrát vyšší riziko invazivního pneumokokového onemocnění. Mezi rizikové faktory se ale řadí i vrozená nebo snížená obranyschopnost, orgánové transplantace, transplantace kostní dřeně, pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, kochleární implantát i již prodělaná invazivní pneumokoková nebo meningokoková infekce.

Riziko narůstá i s věkem 

Ve starší generaci dochází k efektu slábnutí imunity, které znamená oslabení imunitního systému na více frontách. V kontrastu s tím je imunita malých dětí, která je naopak nedostatečně rozvinutá. Pokles imunity ve starším věku tak může být velkým problémem v kombinaci s nízkou proočkovaností malých dětí. Ty se mohou bez vlastního přičinění stát ohrožením pro svoje prarodiče.

„Pneumokok je jedním z nejčastějších původců zápalů plic a respiračních infekcí, které vedou k hospitalizacím u seniorů. Příčinou hospitalizace nebo úmrtí může být samotné pneumokokové onemocnění nebo následné stavy a zdravotní poškození. Výsledky několika studií potvrzují 2-8krát vyšší riziko vzniku akutního koronárního syndromu, srdečního selhání nebo výskytu srdečních arytmií po prodělaném pneumokokovém onemocnění," dodává prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. 

Prevence je základ 

Tou nejpřirozenější prevencí jakýchkoli chorob stále zůstává dodržování základní hygieny spolu se správnou životosprávou. Ke zdravému životnímu stylu patří hlavně pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, vyvážená strava a minimalizace stresu.

„Prevencí je také řádná léčba a kompenzace chronických nebo predisponujících onemocnění, jako je například astma nebo imunodeficit. Prevencí je očkování proti pneumokokům, ale i proti chřipce, která oslabí imunitu proti pneumokokům, hemofilům a stafylokokům," dodává MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Praha.

......

Na rozdíl od očkování proti sezónní chřipce se vakcína proti pneumokoku nemusí každý rok přeočkovávat.
Dospělí se očkují pouze jednou dávkou, potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. 
U nejmenších dětí je tomu trochu jinak a pneumokoková vakcína se u nich očkuje nejčastěji podle schématu 2 + 1.1

......

Zdroj: Havas PR, PP-PRE-CZE-0059

Reference:

1. https://www.ockovacicentrum.cz/cz/prevenar-13

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz