ROUŠKA VERSUS RESPIRÁTORRespirátory, roušky a desinfekce se v ČR staly nedostatkovým zbožím, na čemž vydělává hned několik podnikavců, kteří tyto ochranné pomůcky a prostředky nabízejí na aukčních portálech za několikanásobně vyšší ceny.

V souvislosti s častými dotazy pacientů v lékárnách i ze strany samotných lékárníků připravila Česká lékárnická komora (ČLnK) na konci února (28. 2.) vyjádření k aktuální situaci dostupnosti ochranných prostředků. Ke dni vydání prohlášení byly zásoby respirátorů v lékárnách většinou nulové, některé lékárny disponovaly minimálním množstvím. Stejná situace byla i u standardních roušek, které jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili. Samotné roušky neslouží k ochraně před nákazou viry, bakteriemi a dalšími toxiny. Zdravého jedince rouška před infekcí chřipky či nákazou koronavirem neochrání, bariérou může být jen respirátor s třídou filtrace FFP3. Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo Informace pro zdravotnická zařízení v souvislosti s novým koronavirem, kde lze nalézt opatření proti přenosu infekčních agens včetně použití respirátorů a dalších ochranných pomůcek. WHO doporučuje, aby zdravotničtí pracovníci během kontaktu s pacientem používali ochranu očí (ochranné brýle nebo ochranný štít) spolu s rukavicemi, lékařskou maskou a pláštěm odolným vůči tekutinám. Během postupů, při kterých vzniká aerosol, by měla být přijata opatření spojená se vzduchem přenosným nebezpečím, včetně použití respirátorů. 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření: S účinností od středy 4. března 2020 do odvolání ministerstvo zakazuje vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy. 

REGULACE CEN RESPIRÁTORŮ

Ministerstvo financí v reakci na aktuální vývoj šíření nákazy novým koronavirem přistoupilo k regulaci cen respirátorů. S účinností od 4. března 2020 jsou ceny těchto ochranných masek regulovány formou maximální ceny pro konečné spotřebitele. V případě respirátorů vyrobených v EU je maximální cena stanovena na 175 Kč bez DPH, zatímco u respirátorů vyrobených mimo EU je limit nastaven na 350 Kč bez DPH. Tyto limity stanovuje aktualizovaný cenový výměr Ministerstva financí.

Chceme zabránit obchodování se strachem. Je zcela nepřípustné, aby někteří vydělávali na obavách občanů z šíření nemoci a prodávali předražené respirátory. Aby byly tyto ochranné masky k dispozici právě tam, kde jsou nejvíce potřeba, a nedocházelo k nekontrolovatelnému růstu jejich cen, rozhodli jsme se po dohodě s ministrem zdravotnictví nastavit cenový strop. A budeme důsledně hlídat, aby obchodníci cenové předpisy dodržovali," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Cenová regulace formou maximální ceny se vztahuje na respirátory třídy FFP3, kontrola spadá pod Specializovaný finanční úřad. 


Na tiskovém briefingu Ministerstva zdravotnictví informoval 12. března Adam Vojtěch o iniciativách, které jeho úřad podniká pro zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek, primárně pro zdravotníky. Na pátek 13. 3. je naplánována distribuce cca 60 000 respirátorů do všech krajů ČR, do odběrových míst, ze kterých dojde k plánované redistribuci mezi zdravotnická zařízení včetně lékáren. Od 16. 3. resort MZ plánuje zajištění dalších asi 290 000 respirátorů. Pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb je rovněž připraveno na 20 milionů roušek. Vláda poptává nákup 150 plicních ventilátorů pro akutní potřebu nemocnic.

14. 3. je stále akutní nedostatek roušek a respirátorů mezi zdravotníky. Vláda přislíbila nákup ochranných pomůcek v Číně, kam vypraví speciální letadlo. V objednávce by měly být i rychlotesty k detekci koronaviru.

Na 50.000 respirátorů vyšších tříd FFP2 a FFP3 distribuovala v pondělí 16. 3. Správa státních hmotných rezerv. V úterý a ve středu odletí do Číny pro respirátory a roušky sedm letadel.

Lidé si roušky šijí doma. Vláda proto udělila výjimku zákazu otevření pro textilní galanterie.

Podle ČTK (16. 3. 2020) Vězeňská služba oznámila, že až 40.000 roušek měsíčně vyrobí vězni. Předseda Ústředního krizového štábu Robert Prymula uvedl, že cílem je, aby měl minimálně jednu roušku každý občan. 


13. 3. vydala ČLnK tiskovou zprávu, ve které upozorňuje, že české lékárny aktuálně (a v souladu s nařízeními) přijímají nezbytná zpřísněná hygienická opatření a očekávají slíbenou dodávku ochranných respirátorů pro lékárníky, které zdravotníkům přislíbilo 12. 3. Ministerstvo zdravotnictví.

I za běžné situace mají lékárny coby zdravotnická zařízení přísná hygienická pravidla. ČLnK v této vypjaté době doporučila lékárníkům tato opatření ještě zintenzivnit.

„V lékárnách je pravidelně prováděna zvýšená dezinfekce prostor, ploch, povrchů, klik atd. Aby samotní pacienti nebyli zdrojem nákazy pro ostatní návštěvníky lékáren, ale i pro lékárníky, prosíme pacienty, aby se chovali co nejvíce hygienicky i oni a dodržovali dostatečný odstup od ostatních, či rozestupy ve frontě. Zkušenosti z Itálie ukazují, že je vhodné také regulovat vstup a počet pacientů v prostorách lékárny nebo dočasně vytvořit na výdejních místech plastovou zábranu oddělující pacienty od lékárníků. I možnosti těchto opatření aktuálně Komora s lékárníky projednává," popisuje zpřísněná hygienická opatření v lékárnách PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Dezinfekční roztoky pro veřejnost připraví lékárníci

I přes vládní zákaz exportu dezinfekčních přípravků je většina hromadně vyráběných dezinfekcí momentálně pro veřejnost nedostupná. Lékárníci tak v mnoha lékárnách připravují antiseptické roztoky z lékopisných surovin. I ty však v brzké době budou pravděpodobně nedostupné.

„Česká lékárnická komora proto vítá udělení výjimky pro lékárny, které tak budou moci vyrábět dezinfekční roztoky ze surovin, které nemusí být lékopisné. Stejně tak jako je mohou doposud vyrábět komerční výrobci. Jedná se o důležitý krok vedoucí ke zvýšení dostupnosti dezinfekčních přípravků pro veřejnost. Pro zabránění šíření pandemie je totiž důležité, aby hygienická pravidla dodržovalo co nejvíce lidí," kvituje prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. 

KDY RESPIRÁTOR A KDY ROUŠKA?

Respirátor se používá k základní ochraně dýchacích orgánů. Respirátory se dělí podle třídy filtrace a označují se FFP1 až FFP3. Dalším parametrem je tzv. dýchací odpor. Třída filtrace je vždy vyznačena. Zdravotnické respirátory musejí splňovat přísné podmínky a normy, která ověří jejich funkčnost a dokladují ji. Běžnou volbou je jednorázový filtrační obličejový respirátor (filtering facepiece respirator - FFR)

U roušek (jednorázových ústenek) taková certifikační měřítka nenajdeme. Rouška (ústenka) patří mezi nejrozšířenější ochranné pomůcky proti proniknutí mikroorganismů zevnitř ven, má opodstatnění u nemocných, kteří minimalizují jejím nošením rozšíření nákazy do okolí. Rouška neslouží k ochraně před bakteriální či virovou nákazou, ale umí mechanicky ochránit dýchací cesty před smogem, pylem či prachovými částečkami. Jak správně používat, sundat a zlikvidovat ústenku najdete ve videích WHO ZDE.

Respirátory (filtrační polomasky) naopak mají zabránit proniknutí mikroorganismů, virů, ale též nebezpečných výparů nebo jemných částic prachu a pylu do dýchacího ústrojí nositele. Filtry u respirátorů zachycují vzduch oběma směry.

Lékárníci stále nemohou vyhovět požadavkům klientů na ochranné pomůcky

V tuto chvíli lékárny nemají ani respirátory, ani roušky. Přičemž platí, že v současnosti je možné prodávat pouze ochranné pomůcky třídy FFP2 a nižší. Respirátory a další ochranné pomůcky třídy FFP3 je možné prodat podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pouze státu a jeho organizačním složkám. V tuto chvíli nemohou lékárníci objednat od žádného dodavatele ani roušky. Ty potřebujeme pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili. Česká lékárnická komora se však snaží udělat maximum pro to, aby byly v lékárnách co nejdříve dostupné. Pevně věříme, že se v koordinaci s ministerstvem zdravotnictví podaří dodávky této důležité pomůcky do lékáren brzy obnovit," dodává prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

PRVNÍ V TERÉNU, POSLEDNÍ NA SEZNAMU

17. 3. se Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory, obrací na vládu s urgentní žádostí o dodání potřebného množství ochranných pomůcek pro lékárníky a zajištění jejich distribuce do lékáren. ČLnK vyzývá vládu České republiky a Ministerstvo zdravotnictví, aby nehazardovaly se zdravím lékárníků i jejich pacientů. ČLnK prohlašuje, že lékárníci dosud od státu nedostali slibované účinné respirátory a se znepokojením sleduje, že se v plánech na rozdělení očekávaných dodávek ocitají lékárníci až na posledním místě, ačkoliv v terénu stojí na místě prvním. 


Jaký je rozdíl mezi schválením respirátorů v různých zemích?
Přehled přináší Technický bulletin společnosti 3M, divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci:

Filtrační obličejové respirátory (FFR), jinak také nazývané jednorázové respirátory, podléhají po celém světě různým regulačním normám. Tyto normy stanoví určité požadované fyzikální vlastnosti a výkonnostní charakteristiky respirátorů, aby byly v souladu s určitými normami. Během pandemických nebo mimořádných situací zdravotnické úřady při vydávání doporučení ohledně respirátorů často odkazují na tyto normy, přičemž například uvádějí, že určité populace by měly používat respirátor „N95, FFP2 nebo jiný ekvivalentní" respirátor.

Většina regulačních norem pro FFR má podobné, ale ne identické testovací metody a třídy respirátorů

Nejčastěji používaná charakteristika třídy respirátorů je účinnost filtrace. To znamená schopnost respirátoru filtrovat konkrétní částici v kontrolovaném laboratorním testu. Kvůli podobnostem ve standardních požadavcích jsou následující třídy respirátorů z různých zemí a regionů, které mají přibližně 94-95% filtrační účinnost, koncipovány tak, aby vytvořily těsnění obličeje, a mohou být považovány za funkčně podobné pro většinu použití proti neolejovým vzduchem přenášeným částicím.

Příklady značení:

  • Austrálie / Nový Zéland - P2
  • Čína - KN95, KP95
  • Evropa - FFP2
  • USA - N95, R95, P95

Může respirátor chránit před velmi malými částicemi, jako jsou bakterie a viry?

Certifikovaný FFR je jedním ze způsobů, jak snížit vystavení malým částicím, jako jsou aerosoly šířené pacientem, které mohou obsahovat bakterie a viry. Kapičky šířené mluvením, kašlem nebo kýcháním ve vzduchu rychle uschnou a vytvoří jádra, která mohou obsahovat bakterie a viry. Bylo zjištěno, že potenciálně infekční částice mohou být o velikosti submikronových částic až po částice o velikosti přes 20 mikronů. 1 2 3 4 5 Bylo zjištěno, že filtry částicových respirátorů efektivně zachytily částice v tomto rozmezí velikostí, včetně bioaerosolů.6 7

Mohu nosit filtrační obličejový respirátor, pokud mám vousy?

FFR jsou považovány za těsně přiléhající respirátory, což znamená, že musí přiléhat na kůži uživatele, aby fungovaly správně. Proto by uživatelé měli být hladce oholeni, pokud na sobě budou mít FFR.

Může chirurgická maska pomoci chránit před malými částicemi?

Chirurgické/zákrokové nebo „lékařské" obličejové masky jsou koncipovány tak, aby zabránily přenosu slin a hlenu uživatele na pacienta nebo lékařské vybavení. Některé chirurgické/zákrokové masky obsahují filtrační média, ale protože nemusí být koncipovány tak, aby tvořily na obličeji těsnění a nebyly certifikovány tak, aby splňovaly všechny výkonnostní normy respirátoru, neměly by se používat k omezení vystavení vzduchem přenášeným částicím.

-red-

Zdroje:
1. Williams a kol. (2010) Physiological response to alterations in O2 and CO2 - relevance to RPD. J Intl Soc Respiratory Protection.  11: 269-281.
2. Brian Rembialkowski, Margaret Sietsema & Lisa Brosseau (2017) Impact of time and assisted donning on respirator fit, Journal  of Occupational and Environmental Hygiene, 14:9, 669-673.
 3. Cole, E.C. a C.E. Cook: Characterization of Infectious Aerosols in Health Care Facilities: An aid to Effective Engineering Controls and Preventive Strategies. American Journal of Infection Control. 26:453-64; 1998.
4. Morawska L, Johnson GR, Ristovski ZD, Hargreaves, M, Mengersen K, Corbett S, Chao CYH, Li Y a D. Katoshevski. Size distribution and sites of origin of droplets expelled from the human respiratory tract during expiratory activities. J Aerosol Sci 40: 256-269; 2009.
5. Stelzer-Braid, S., Oliver, B.G., Blazey, A.J., Argent, E., Newsome T.P., Rawlinson, W.D. a E.R. Tovey. 2009. Exhalation of Respiratory Viruses by Breathing, Coughing, and Talking. J Med Virol. 81:1674-1679; 2009.
6. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium Tuberculosis in Heath-care Facilities. MMWR Morb. Mortal Wkly. Rep. 43 (RR-1-RR-13); 1994.

Dokážou improvizované roušky z kapesníků nebo šátků zachytit virus SARS-CoV-2? Zabrání mu nové materiály z nanovláken?

Na speciální aparatuře, vyvinuté původně k ověřování filtrů pro kvalitu ovzduší, to od poloviny března testují chemici z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Analýza materiálů vychází z unikátní metody, kterou vědci úspěšně publikovali před několika lety v předních oborových časopisech. Dokázali tehdy, že je možné zcela konkrétně určovat, jak jsou různé materiály schopné zachycovat aerosolové částice o velikostech 20 až 400 nanometrů.

„Velikost viru, který způsobuje nemoc COVID-19, je zhruba 80 až 150 nanometrů, podle toho, jak moc je virus obalem dalšími látkami po vypaření vody z kapénky," říká Vladimír Ždímal, vedoucí oddělení chemie a fyziky aerosolů Ústavu chemických procesů AV ČR. „Když připravíme částice o stejné velikosti jako má virus, můžeme určit, zda ho materiál dokáže zachytit," komentuje Ždímal metodu.

Metodu lze použít na testování průmyslově vyráběných materiálů na filtraci vzduchu (filtry do vzduchotechniky nebo lékařské roušky či respirátory). Vědci ale nyní zkoušejí i účinnost materiálů pro improvizované roušky, například kapesníky, trička, šály, šátky aj., jak uvádí tisková zpráva Akademie věd z 18. 3. 2020.


Zpět

DOPORUČUJEME

Inca Collagen Lactase Sedatif Právní poradna Kongresy Alphega Družstvo lékáren Instagram

OBSAH

PROFI

JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU POZOR NA INTOLERANCI LAKTÓZY LZE UŽÍVAT KOLAGEN I V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU? KALEIDOSKOP HOMEOPATIE ZA TÁROU: PYLOVÁ ALERGIE ZEPTALI JSME SE ZA VÁS... REZISTENCE BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA JE VĚTŠÍ PROBLÉM, NEŽ SE ZDÁ TELEMEDICÍNA ANO – ALE ROZUMNĚ PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKA 2020: KATEGORIE KOJENECKÁ VÝŽIVA NOVINKY Z LÉKÁRENSKÉHO SORTIMENTU PTALI JSTE SE BĚHEM ONLINE KONFERENCE… REPORTÁŽ: PŘEDÁNÍ PEČETI ODBORNÁ LÉKÁRNA HEMOROIDY NEMUSÍ BÝT TABU, NENÍ NUTNO SE DRŽET STEREOTYPU PŘI JEJICH ŘEŠENÍ ZA TÁROU TOP 5 ČLÁNKŮ DUBNA NOVINKY Z PORTÁLU EDUCOMM 5-2020 KNIŽNÍ NOVINKY ROZHOVOR S FARMACEUTICKÝM TECHNOLOGEM DAVIDEM VETCHÝM ŘEŠENÍ VAGINÁLNÍCH POTÍŽÍ Z POHLEDU LÉKÁRNÍKA I. KAZUISTIKY Z PRAXE KLINICKÉHO FARMACEUTA JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM VITAMINEM D JAK PODPOŘIT PLODNOST V KARANTÉNĚ? 10 DŮVODŮ, PROČ SE NECHAT OČKOVAT ČÍHÁ V POTRUBÍ UZAVŘENÝCH PROVOZOVEN LEGIONELLA? STUDIE JÁ A COVID-19 AKTIVITY INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU NA PODPORU BOJE PROTI EPIDEMII KORONAVIRU

RELAX

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO PSY CANVIT CHONDRO FILLERINA V BOJI S ČASEM PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO NOVÁ GENERACE PROBIOTIK V KOMBINACI S PREBIOTIKY! PSYCHOLOGIE KRIZOVÝCH SITUACÍ JAK V KARANTÉNĚ NEPŘIBRAT A ZŮSTAT FIT? OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT POTRAVINY? ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM UKÁZKA Z KNIŽNÍ NOVINKY NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz