SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPYNázev produktu: BepanGel® Hojivý gel 50g

Kategorie produktu: zdravotnický prostředek

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Velký pomocník na malé rány


MODERNÍ HYDROGEL 4v1

 • Urychluje hojení
 • Chrání před další infekcí
 • Chladí a nepálí
 • Snižuje riziko vzniku jizev

https://www.bepanthen.cz/bepangel/


Název produktu: Canestest® 
Test pro samodiagnostiku vaginálních infekcí

Kategorie produktu: zdravotnický prostředek

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Samodiagnostický test pomáhá určit příčinu vaginální infekce

Kvasinková nebo bakteriální?

Podle pH pomůže určit typ vaginálního onemocnění s více než 90% přesností. Snadné provedení testu a rychlé vyhodnocení.

Více ZDE


Název produktu: Rennie®

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Rennie® - efektivní úleva od pálení žáhy během 5 minut

 • V nabídce 24, 48 nebo 96 žvýkacích tablet
 • Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let
 • Vhodné i pro těhotné ženy (při doporučeném dávkování)
 • Dostupné i ve variantě Rennie spearmint bez cukru

https://www.rennie.cz/

SPC  

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH
Název přípravků: Rennie, Rennie spearmint bez cukru
Dostupné lékové formy: žvýkací tablety Složení: Rennie: jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii carbonas 680 mg (272 mg elementárního kalcia), magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg, pomocné látky se známým účinkem: jedna žvýkací tableta obsahuje 475 mg sacharózy; Rennie spearmint bez cukru: jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii carbonas 680 mg (272 mg elementárního kalcia), magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg, pomocné látky se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 400 mg sorbitolu Indikace: Rennie: symptomatická léčba bolesti a jiných symptomů vyskytujících se při gastroesofageálním refluxu a hyperaciditě: regurgitace, pyróza, flatulence, nauzea, vomitus, meteorismus a pocit plnosti v epigastriu; léčba symptomů při peptickém vředu. Rennie spearmint bez cukru: symptomatická léčba bolesti a jiných symptomů vyskytujících se při gastroesofageálním refluxu a hyperaciditě: regurgitace, pyróza, flatulence, nauzea a pocit plnosti v epigastriu. Přípravky mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. Dávkování a způsob podání: Dávkování: Jednu nebo dvě tablety cucat či žvýkat dle potřeby, není třeba je zapíjet vodou. Doporučuje se užít tablety jednu hodinu po hlavním jídle a před spaním. V případě pálení žáhy nebo bolesti užít 1-2 tablety během trvání obtíží, do maximální denní dávky 8 g kalcium karbonátu, což odpovídá 11 tabletám za den. Způsob podání: Pro dosažení rychlejšího účinku je možné první tabletu rozžvýkat. Nedoporučuje se užívat dlouhodobě, bez porady s lékařem ne déle než 14 dní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku; těžká renální insuficience; hyperkalcemie a/nebo onemocnění vedoucí k hyperkalcemii; nefrolithiáza způsobená ledvinovými kameny obsahujícími depozita kalcia; hypofosfatemie. Zvláštní upozornění a opatření: Je třeba se vyvarovat dlouhodobému užívání (14 dní) a překračování maximální denní dávky (11 tablet za den). Pokud symptomy při užívání Rennie a Rennie spearmint bez cukru přetrvávají déle než 7 dní, nebo jsou zmírněny jen částečně, je nutné další lékařské vyšetření. Rennie a Rennie spearmint mohou jako jiná antacida maskovat symptomy maligního onemocnění žaludku. Opatrnosti je třeba u pacientů se zhoršenými renálními funkcemi, kdy přípravek lze podávat pouze při zajištěném pravidelném monitorování plasmatických hladin kalcia, fosfátů, magnesia a ztrát kalcia močí. Přípravek nemá být podáván pacientům s hyperkalciurií. Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k výskytu nežádoucích účinků jako je hyperkalcemie, hypermagnesemie a milk-alkali syndrom (hyperkalcemie, alkalóza, renální poškození), zvláště u pacientů s renální insuficiencí. Přípravek se nemá užívat zároveň s velkými dávkami mléka a mléčných výrobků. Dlouhodobé užívání přípravku zvyšuje riziko vzniku nefrolitiázy. Přípravek Rennie obsahuje sacharózu (475 mg v 1 tabletě), pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat. Vzhledem k obsahu sorbitolu Rennie spearmint bez cukru neměli užívat pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek může být užíván v souladu s pokyny během těhotenství i kojení. Těhotné ženy by měly omezit příjem přípravku s ohledem na maximální doporučenou dávku. Je třeba se vyhnout dlouhodobému užívání vysokých dávek přípravku. Během těhotenství a kojení je třeba vzít v úvahu, že kalcium karbonát a magnesium karbonát obsažený v přípravku dodá značné množství kalcia navíc k příjmu kalcia potravou. Z tohoto důvodu by těhotné ženy měly omezit užití kalcium karbonátu a magnesium karbonátu na jeden týden a vyvarovat se současnému zvýšenému příjmu mléka (1 litr obsahuje až 1,2 elementárního kalcia) a mléčných výrobků, tak aby se předešlo předávkování kalciem, které pak může vést k milk-alkali syndromu. Interakce: Antacida změnou acidity žaludku ovlivňují rychlost a míru absorpce současně podávaných léčiv. Antacida obsahující kalcium a magnesium snižují absorpci některých antibiotik (tetracykliny a chinolony), kardiálních glykosidů (digoxin), levothyroxinu a eltrombopagu. To by mělo být vzato v úvahu při současném podávání výše uvedených léčivých přípravků. Soli kalcia snižují absorpci fluoridů a přípravků obsahujících železo; společně se solemi magnesia mohou bránit absorpci fosfátů. Thiazidová diuretika snižují renální vylučování kalcia, proto by u pacientů léčených těmito diuretiky mělo být prováděno pravidelné sledování sérových hladin kalcia kvůli zvýšenému riziku hyperkalcemie. Vzhledem k možnému ovlivnění absorpce současně podávaných léčivých přípravků je doporučeno užívat antacidum samostatně, asi v 2-hodinovém intervalu od ostatních léčiv. Nežádoucí účinky: Poruchy imunitního systému: hypersenzitivní reakce; poruchy metabolismu a výživy: hypermagnezemie nebo hyperkalcemie a alkalóza, které mohou vést k žaludečním symptomům a svalové slabosti; gastrointestinální poruchy: nauzea, zvracení, žaludeční dyskomfort a průjem; v souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit ztráta chuti; poruchy svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně: svalová slabost; celkové poruchy a reakce v místě podání: v souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit kalcinóza a astenie; poruchy nervového systému: v souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit bolest hlavy; poruchy ledvin a močových cest: v souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit azotemie. Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny na základě post-marketingového sledování přípravku, tudíž frekvenci jejich výskytu nelze určit. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu (ochrana před vlhkostí) Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika Registrační čísla: Rennie: 09/852/94-C; Rennie spearmint bez cukru: 09/141/05-C Datum poslední revize textu: Rennie 8. 2.2017, Rennie spearmint bez cukru 8.11.2018. Výdej přípravků není vázán na lékařský předpis. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před doporučením léčivých přípravků si pečlivě přečtěte úplné informace o přípravcích. Souhrn údajů RESTRICTED o přípravcích i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.                                                                                               L.CZ.MA.03.2019.0477


Název produktu: Canespor® 1x denně
                             10mg/g krém

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis: Na plísňová onemocnění kůže

 • široké spektrum účinku
 • fungicidní
 • protizánětlivý účinek podobný hydrokortizonu

APLIKACE JEN 1x DENNĚ

http://canespor.cz

SPC

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH
Názvy přípravků: Canespor 1x denně 10 mg/g krém, Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok, Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast.
Dostupné lékové formy: krém, kožní roztok, mast. Složení: účinná látka: Canespor 1x denně 10 mg/g krém a Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok: bifonazolum 10 mg/g; Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: bifonazolum 10 mg/g, urea 400 mg/g. Indikace: Canespor 1x denně 10 mg/g krém a Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok: Kožní mykózy tinea pedum, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, pityriasis versicolor, povrchové kandidózy, erythrasma; Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: atraumatické odstranění nehtů na rukou a na nohou při léčbě mykotických infekcí se současnou antimykotickou účinností. Dávkování a způsob podání: Dávkování: Canespor 1x denně 10 mg/g krém a Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok: mykózy nohou (tinea pedis, tinea pedum interdigitalis): 3 týdny; mykózy trupu, rukou a kožních záhybů (tinea corporis, tinea manuum, tinea inguinalis): 2-3 týdny; pityriasis versicolor: 2 týdny; erythrasma: 2 týdny; povrchové kožní kandidózy: 2-4 týdny; Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: jednou denně se na postižený nehet nanese tolik masti, aby pokrývala v tenké vrstvě celou nehtovou plochu. Podle závažnosti infekce a tloušťky nehtu trvá léčba 7 až 14 dní. Po odstranění postižené části nehtu se doporučuje pokračovat v léčbě přípravkem Canespor 1x denně 10 mg/g krém jako doléčení případně se vyskytující kožní mykózy v okolí nehtu, která by mohla zapříčinit opětovaný relaps u již vyléčeného nehtu. Způsob podání: Canespor 1x denně 10 mg/g krém se na postižená místa nanáší v tenké vrstvě 1 x denně, nejlépe večer před spaním. Před nanesením krému je vhodné postižená místa omýt a důkladně osušit. Proužek krému dlouhý asi 1 cm většinou postačuje k ošetření plochy asi velikosti dlaně; Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok se na postižená místa aplikuje 1x denně, nejlépe večer před spaním. Po aplikaci na postižená místa se lehce vetře do kůže. Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: První aplikace - 1) Postižené nehty na nohou či rukou pacient namočí asi na 10 minut do horké vody; 2) Poté nehet osuší a odstraní změklou část plísní zasaženého nehtu přiloženou škrabkou; 3) Poté na celou plochu tence nanese mast a nehet překryje náplastí na dobu 24 hodin. Další aplikace - v průběhu dalších dnů léčby se vždy nejprve odstraní náplast a poté je již postup stejný jako při první aplikaci. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření: Pacienti s anamnézou hypersenzitivních reakcí na ostatní fungicidní látky odvozené od imidazolu (např. ekonazol, klotrimazol, mykonazol) musejí používat přípravky obsahující bifonazol s opatrností. Je třeba, aby se pacienti vyhnuli kontaktu přípravku s očima. Přípravky se nesmějí polykat. Fertilita, těhotenství a kojení: Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné klinické údaje, používání bifonazolu ani urey se v prvním trimestru těhotenství z preventivních důvodů nedoporučuje. Kojení má být během léčby bifonazolem přerušeno. Interakce: Omezené údaje naznačují možnost interakce mezi topickým bifonazolem a warfarinem, která vede ke zvýšení protrombinového času. Pokud se bifonazol používá u pacienta, který je současně léčen warfarinem, pacient má být příslušně monitorován. Nežádoucí účinky: Následující nežádoucí účinky byly v postmarketingovém období hlášeny dobrovolníky z populace o nejasné velikosti, proto nelze přesně určit frekvenci jejich výskytu. Canespor 1x denně 10 mg/g krém a Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok: Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: bolest, periferní edém; Poruchy kůže a podkožní tkáně: kontaktní dermatitida (zčervenání, olupování), alergická dermatitida, erytém, svědění, vyrážka, kopřivka, puchýř, exfoliace, ekzém, suchá pokožka, podrážděná pokožka, macerace pokožky, pocit pálení pokožky. Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: bolest, periferní edém, bolest končetin; Poruchy kůže a podkožní tkáně: kontaktní dermatitida (zčervenání, olupování), alergická dermatitida, zarudnutí kůže, svědění, vyrážka, ekzém, suchá pokožka, dráždění pokožky, macerace pokožky, pocit pálení pokožky, poruchy nehtů, změna zbarvení nehtů. Tyto nežádoucí účinky jsou reverzibilní a po ukončení léčby odezní. Podmínky uchovávání: při teplotě do 25 °C, chraňte před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. Registrační číslo: Canespor 1x denně krém: 26/155/85-C; Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok: 26/156/85-C; Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: 26/221/92-C Datum poslední revize textu: Canespor 1x denně krém, Canespor 1x denně 10 mg/g kožní roztok a Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast: 10.12.2018. Výdej přípravků není vázán na lékařský předpis. Přípravky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před doporučením léčivých přípravků si pečlivě přečtěte úplné informace o přípravcích. Souhrn údajů o přípravcích i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky, najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. L.CZ.MA.01.2019.0473


Zpět