SEZONNÍ PRODUKTOVÉ TIPYNázev produktu: Krém Canesten® 50g

Kategorie produktu: léčivý přípravek

Režim výdeje: volný prodej

Popis:

o Léčí plísňová onemocnění kůže

o Široké spektrum účinku

o Vhodný i na léčbu mykózy intimních partií mužů i žen

SPC

Zkrácené informace o léčivém přípravku
Název přípravku: Canesten 10 mg/g krém

Dostupné lékové formy: krém. Složení: Jeden gram krému obsahuje clotrimazolum 10 mg. Jedna tuba (20g) obsahuje clotrimazolum 200mg. Pomocné látky se známým účinkem: cetylstearylalkohol, benzylalkohol. Indikace: Canesten je širokospektré antimykotikum, určené pouze pro lokální podání. Používá se k léčbě zánětů způsobených houbovitými mikroorganismy, plísněmi a kvasinkami, především rodu Candida. Canesten se používá k lokální léčbě kožních onemocnění s různou lokalizací: tinea pedis, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, pityriasis versicolor (původce Malassezia furfur),erythrasma (Corynebacterium minutissimum), kožní onemocnění způsobená bakteriemi citlivými na Canesten, seborrhoická dermatitida jen při mikrobiální spoluúčasti shora jmenovaných patogenů. Canesten se rovněž používá u zánětů zevních rodidel (vulvitidy) u ženy a obdobně u balanitidy u muže (především způsobených rodem Candida). Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let. Dávkování a způsob podání: Dávkování: Kožní dermatomykózy, erythrasma a pityriasis versicolor: Canesten se nanáší 2-3x denně na postižená místa v tenké vrstvě. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně. Obvyklá doba léčby je u dermatomykóz 3 až 4 týdny, u dg. erythrasma 2 až 4 týdny, u pityriasis versicolor 1 až 3 týdny. Pro dosažení kompletního uzdravení musí být krém používán výše uvedenou dobu, a to i pokud vymizí klinické známky onemocnění. Vulvitida, balanitida: Canesten se u zánětů zevních rodidel u žen a balanitidy u mužů nanáší 2 až 3x denně na postižená místa v tenké vrstvě, u žen na zevní rodidla až k análnímu otvoru, u mužů na kůži předkožky a žaludu. Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně. Obvyklá doba léčby je 1-2 týdny. Léčba může být opakována, přesto rekurentní infekce mohou indikovat jiné základní onemocnění. Pacient má vyhledat lékaře, pokud se symptomy během 6 měsíců vrátí. Protože obvykle jsou postižené jak vagina, tak i vulva, kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) má probíhat současně. Léčba přípravkem Canesten má být doplněna o léčbu vaginálními tabletami. Profylaktická léčba sexuálního partnera nebyla specificky studována. Proto se mají léčit pouze příznaky infekce, např. svědění, zánět. Při léčbě se doporučuje vyhnout se vaginálnímu styku, protože infekce by tak mohla být přenesena na partnera. Způsob podání: Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 7 dnech léčby u zánětu zevních rodidel nebo po 14 dnech léčby u kožních infekcí, má pacient vyhledat lékaře. Pacienta je třeba poučit, aby bez porady s lékařem nepoužíval přípravek déle než 4 týdny. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli jinou pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření: Klotrimazol může snižovat účinnost a bezpečnost latexových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary (pokud je užíván v oblasti genitálií). Účinek je dočasný a vyskytuje se pouze v průběhu léčby. Je třeba zamezit kontaktu přípravku s očima, přípravek se nesmí polykat. Canesten obsahuje cetylstearylalkohol, který může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek Canesten obsahuje 20 mg benzylalkoholu v 1 gramu krému. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci. Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání klotrimazolu se z preventivních důvodů v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje. Kojení má být během léčby přerušeno. Interakce: Nejsou známy. Nežádoucí účinky: Poruchy imunitního systému: alergické reakce (mdloby, hypotenze, dyspnoe, urtikaria); Poruchy kůže a podkožní tkáně: puchýře, diskomfort/bolest, otok, erytém, podráždění, exfoliace, svědění, vyrážka, bodání/pálení. Nežádoucí účinky byly hlášeny z postmarketingového použití klotrimazolu a frekvence jejich výskytu nemohla být stanovena. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. Registrační číslo: 26/202/72-C. Datum poslední revize textu: 12.5.2020. 

Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění Před doporučením léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika..

L.CZ.MA.07.2020.0489Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz