STŘÍPKYDRUHÁ ALZHEIMER-FRIENDLY KAVÁRNA JE OTEVŘENA 

Přesně na Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, 21. září 2021 otevřela organizace Dementia druhou Alzheimer-friendly kavárnu s názvem Kavárna Včera. Kavárna ležící v blízkosti autobusového nádraží ve Staré Boleslavi (Boleslavská 187/1) je určena pro všechny návštěvníky - nejen pro lidi s demencí a jejich blízké, ale i pro fanoušky dobré kávy, kolemjdoucí či lidi čekající na autobus. Kromě kvalitní kávy nabízí kavárna i bezlepkové dezerty v sladkém i slaném provedení. 

Slavnostní otevření kavárny provedl herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner. První Kavárna Včera je od začátku roku 2020 otevřená v Hořovicích na Berounsku.

Více informací: www.kavarnavcera.cz.

 


NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ INTERNETU U MLADISTVÝCH

Covidová pandemie omezila možnosti dětí a studentů ve vzdělávání, ale i ve způsobech trávení volného času. Čeští adolescenti navíc strávili mimo školu nejvíce času z evropských zemí. Nadměrnému používání internetu se věnovali vědci institutu IRTIS (Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti) Masarykovy univerzity.

Srovnání dat z roku 2018 a 2020 ukázalo, že dospívající trávili během pandemie na internetu znatelně více času. Například podíl adolescentů užívajících internet 7 hodin denně a více vzrostl téměř na dvojnásobek, z 12 % na 23 %.

Ze srovnání dat dále vyplynulo, že se například podíl adolescentů, kteří kvůli internetu pravidelně vynechávali jídlo nebo spánek, během pandemie zvýšil téměř dvaapůlnásobně, a to z 8 % na 19 %.

Přestože výsledky působí varovně, autoři výzkumné zprávy vyzývají ke spíše opatrnější interpretaci.

„Naše výsledky sice ukazují nárůst nadměrného používání internetu u adolescentů, není však důvod k panice. Školáci museli na internetu trávit část svého dne kvůli online výuce, naše otázky tak nemusely dobře zachycovat problematické používání. Důležité je, aby se dospívající s odeznívající pandemií vrátili k běžnému životu, navštěvovali opět kroužky, setkávali se s kamarády. Rodiče by se měli mít na pozoru, pokud nedochází u dospívajícího k opětovnému snížení času tráveného na internetu, i když k tomu již není jasný důvod daný externí příčinou," říká psycholog David Šmahel, jeden z autorů výzkumné zprávy a vedoucí institutu IRTIS.

Výzkumnou zprávu najdete ZDE


U ZÁJEMCŮ O VŠ VYHRÁVÁ SMYSL PRÁCE NAD PLATEM

Z výsledků dotazníkových šetření společnosti Scio vyplývá, že u zájemců o vysoké školy klesá důležitost finančního výdělku. Naopak je pro ně stále důležitější věnovat se po studiu tomu, co je bude bavit. Ukazuje to srovnání odpovědí 190 tisíc zájemců o studium na VŠ za posledních 9 let.

Scio organizuje Národní srovnávací zkoušky, které slouží jako kritérium pro přijetí na 85 fakult českých a slovenských vysokých škol. V rámci těchto zkoušek realizuje doprovodná dotazníková šetření a má tak k dispozici stovky tisíc odpovědí od zájemců o vysokoškolské studium. Tato šetření poskytují unikátní možnost klást uchazečům každý rok stejné otázky a porovnávat jejich odpovědi v čase.

„Zdá se, že pro mladé lidi už není dobře placená práce tou hlavní prioritou. To je v souladu s řadou trendů, které pozorujeme jak u generace tzv. mileniálů, tak i u nastupující generace Z narozené v tomto tisíciletí", říká Andrej Kutarňa, specialista pro oblast vysokých škol ze Scio.

Veškerá data z dotazníkových šetření jsou na: www.scio.cz/nsz/dotazniky. Databáze obsahuje více než 6 milionů odpovědí získaných za posledních 10 let. (scio.cz)


Zpět