TRENDY A AKTUALITY Z LÉKÁRENSTVÍMARKETINGOVÉ STRATEGIE V LÉKÁRNĚ

V dnešní době je marketing jednou z nejdůležitějších činností, která rozhoduje o úspěchu, nezávisle na oboru podnikání. Bez správně zvolené, a tedy účinné, propagace se neobejde řada odvětví, prodejen či služeb. Lékárny nejsou v tomto směru výjimkou, proto se zaměříme na různé formy propagace lékáren a na strategie, jak podpořit zájem klientů či budování zákaznické základny.

Marketingové nástroje, a zejména reklama, jsou masivně využívány v nejrůznějších podobách. Vzhledem k rychlosti rozvoje moderních technologií a způsobů komunikace vznikají i nové formy marketingu. Snahou je, s nízkými náklady dosáhnout co největší možné propagace novými originálními nápady. 

Digitální komunikace vévodí v současnosti soukromé i podnikatelské sféře

Podle britských průzkumů 1 stráví dospělý člověk v průměru 5 hodin denně různými aktivitami na chytrém telefonu. Právě digitální sféra se stala prostředím, ve kterém se odehrává řada každodenních činností. Není tedy důvod, aby v tomto prostoru nefigurovaly také lékárenské služby, zvlášť pokud chtějí lékárníci udržovat pravidelný kontakt se svou klientelou a mají zájem o dlouhodobý růst podnikání. Online propagace ale není ani v digitální době jedinou cestou. Své neopominutelné místo má v propagaci lékárny také marketing přímo v lékárně.  

Je dobré mít na paměti pár základních bodů:

1. Marketing v místě prodeje se neobejde bez dobře a průběžně školeného personálu lékárny.

2. Plakáty, letáky, brožury, bannery - všechny tyto nástroje mají i v digitální době svůj význam, je ale potřeba dobře naplánovat jejich množství, umístění i zaměření.

3. Vhodné jsou také digitální obrazovky. Statické informace nemusí být v současné době, pro kterou je charakteristický rychlý přísun informací, dostačující. Uvnitř lékárny je digitální obrazovka vhodným nástrojem pro další sdělení, například prezentaci věrnostního programu.

4. Věrnostní programy jsou dlouhodobě významným prvkem pro udržení či rozšíření zákaznické základny. I tato část péče o klienty může mít digitální podobu, stejně jako přímá komunikace se zákazníky.

5. Důležité je také správné využívání informačních zdrojů, práce s daty s důrazem na potřeby a očekávání pacientů a zákazníků. To jsou jen některé z trendů, bez kterých se ani ve farmaceutickém sektoru v současnosti neobejdeme.

Reference:
1. How To Market Your Pharmacy - The Ultimate Guide. Pharmacy Mentor, 21. září 2019. Dostupné na: https://www.pharmacymentor.com/how-to-market-your-pharmacy-2/


Více se dozvíte v našem Educomm studiu.

www.educomm.cz


Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-20 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz