VÝBĚR ZE STUDIÍPACIENTI PO INFARKTU BY SE MĚLI NECHAT OČKOVAT PROTI CHŘIPCE

Očkování proti chřipce snižuje riziko úmrtí ze všech příčin, infarktu myokardu nebo trombózy stentu po 12 měsících u hospitalizovaných pacientů s infarktem myokardu nebo vysoce rizikovým koronárním onemocněním. Zaznělo to během kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) na konci srpna 2021.1

Během chřipkových epidemií umírá více lidí na kardiovaskulární příčiny než v neepidemických obdobích.2 Observační studie naznačily ochranný účinek očkování proti chřipce na kardiovaskulární příhody a jednocentrická randomizovaná studie tato zjištění podpořila 3-5 Očkování proti chřipce se sice doporučuje u pacientů s onemocněním srdce, ale není součástí standardní nemocniční péče po akutním infarktu myokardu.6,7

Studie IAMI byla dosud největší randomizovanou studií, která hodnotila, zda očkování proti chřipce zlepšuje výsledky po infarktu myokardu nebo perkutánní koronární intervenci u vysoce rizikových pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Studie proběhla ve 30 nemocnicích v osmi zemích (včetně ČR) během čtyř sezón chřipky od října 2016 do února 2020.

Účastníci byli náhodně zařazeni v poměru 1: 1 k tomu, aby dostali vakcínu proti chřipce nebo placebo do 72 hodin po invazivním koronárním výkonu nebo hospitalizaci. Primárním cílovým parametrem byl souhrn úmrtí ze všech příčin, infarktu myokardu nebo trombózy stentu po 12 měsících. Strategie hierarchického testování byla použita pro klíčové sekundární výsledky úmrtí ze všech příčin, kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu a trombózy stentu.

Studie byla předčasně zastavena dne 7. dubna 2020 radou pro bezpečnost a monitorování dat kvůli pandemii COVID-19 po zařazení 2571 pacientů (58 % cíle). Průměrný věk účastníků byl 60 let, ženy tvořily 18 % .

Primární složený cílový parametr se vyskytl u 67 pacientů (5,3 %) ve skupině s vakcínou a 91 (7,2 %) ve skupině s placebem (poměr rizik [HR] 0,72; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,52-0,99; p = 0,040). Pokud jde o sekundární cílové parametry, úmrtí z jakékoli příčiny se vyskytlo u 37 pacientů (2,9 %) ve skupině s vakcínou a 61 (4,9 %) ve skupině s placebem (HR 0,59; 95% CI 0,39-0,89, p = 0,010). Výskyt kardiovaskulárních úmrtí byl 2,7 %, respektive 4,5 % (HR 0,59; 95% CI 0,39-0,90, p = 0,014). Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl v míře infarktu myokardu, ke kterému došlo u 25 (2,0 %) a 29 (2,4 %) pacientů ve skupině s vakcínou a placebem (HR 0,86; 95%CI 0,50-1,46; p = 0,57).

Hlavní řešitel, profesor Ole Fröbert z Örebro University ve Švédsku řekl: „Studie IAMI zjistila, že u pacientů s infarktem myokardu nebo vysoce rizikovým koronárním onemocněním vedlo očkování proti chřipce v rané fázi k nižšímu riziku úmrtí způsobeného všemi příčinami, infarktu myokardu nebo trombóza stentu po 12 měsících ve srovnání s placebem. Naše zjištění naznačují, že očkování proti chřipce by mělo být považováno za součást hospitalizace po infarktu myokardu. "

Zdroj: tiskové oddělení ESC

Literatura
1. IAMI: Očkování proti chřipce po randomizované studii infarktu myokardu.
2. Collins SD. Nadměrná úmrtnost z jiných příčin než chřipky a zápalu plic během chřipkové epidemie. Public Health Rep. 1932; 47: 2159-2179.
3. Gurfinkel EP, Leon de la Fuente R, Mendiz O, et al . Očkování proti chřipce u akutních koronárních syndromů a studie plánovaných perkutánních koronárních intervencí (FLUVACS). Eur Heart J. 2004; 25: 25-31.
4. Ciszewski A, Bilinska ZT, Brydak LB, et al . Očkování proti chřipce v sekundární prevenci koronárních ischemických příhod u onemocnění koronárních tepen: studie FLUCAD. Eur Heart J. 2008; 29: 1350-1358.
5. Phrommintikul A, Kuanprasert S, Wongcharoen W, et al . Očkování proti chřipce snižuje kardiovaskulární příhody u pacientů s akutním koronárním syndromem. Eur Heart J. 2011; 32: 1730-1735.
6. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. Pokyny ESC pro diagnostiku a léčbu chronických koronárních syndromů 2019. Eur Heart J. 2020; 41: 407-477.
7. Davis MM, Taubert K, Benin AL a kol. Očkování proti chřipce jako sekundární prevence kardiovaskulárních chorob: vědecké doporučení od American Heart Association/American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2006; 48: 1498-1502.


KLINICKÁ STUDIE ÚČINKU POLYFENOLŮ Z ROSTINY CISTUS CRETICUS

Nedávná klinická studie ukázala, že antivirový sprej ViroStop je účinný při snižování dopadu Covid- 19 u pacientů s mírnými až středně závažnými příznaky. Klíčovým přínosem bylo 60% snížení virového prolévání po použití léčby a snížení závažnosti klinických respiračních příznaků. Studie podporuje zjištění dřívějších testů in vitro, kde jeho směs polyfenolů inhibovala růst viru v buněčných kulturách.

Podle agentury Associated Press bylo do klinické studie zařazeno 170 pacientů se SARS-CoV-2 potvrzeným testováním PCR v Komplexním lékařském centru v maďarské Budapešti v období od 15. ledna do 31. května 2021. Všichni dobrovolníci byli na začátku studie testováni PCR testem na Covid-19 a měli mírné až středně těžké respirační příznaky, které byly sledovány po dobu 15 dnů.

Ze 170 dobrovolníků dostalo 86 pacientů nosohltanový sprej, roztok patentovaný pod názvem VIROSTOP, který obsahuje speciální směs Cistus creticus a další složky bohaté na polyfenoly. Polyfenoly po navázání na virový protein zastaví jeho funkci, a tím zabrání viru proniknout do buňky. 84 pacientů bylo zařazeno do kontrolní skupiny bez použití roztoku VIROSTOP ve spreji.

„Na konci klinické studie byly vyhodnoceny příznaky pacientů. Příznaky každého pacienta byly kontrolovány každé dva dny po dobu 12 dnů. U pacientů, kteří používali sprej VIROSTOP od prvního dne po pozitivním testu, došlo 12. den k téměř 60% snížení uvolňování viru ve srovnání s kontrolní skupinou," uvedl Dr. István Jankovics, jehož tým studii provedl.

Klinická studie ukázala, že se snížila i závažnost dýchacích potíží způsobených touto nemocí. V porovnání s kontrolní skupinou došlo také ke snížení gastrointestinálních příznaků. Nedávný výzkum ukázal, že klíčovým faktorem šíření viru je jeho schopnost replikace v zažívacím traktu.

„Primární ochranou proti onemocnění Covid-19 je samozřejmě očkování, ale tato klinická studie znamená, že použití spreje VIROSTOP významně potlačuje množství SARS-CoV-2 v horních cestách dýchacích, což dává nakažené osobě možnost vyvinout specifickou imunitní odpověď," dodává Dr. Jankovics.

https://www.businesswire.com/news/home/20210921005309/en/

Zpět