Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyAIFP JIŽ 30 LET POMÁHÁ LIDEM K MODERNÍM LÉČIVŮMAsociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) již 30 let pomáhá českým pacientům, odborníkům a lékařům najít cestu k moderní léčbě, která je ve vyspělém světě nedílnou součástí zdravotnictví. AIFP sdružuje výrobce originálních inovativních léčiv a díky jejich klinickému hodnocení ušetřil v roce 2021 stát ročně až 3,5 miliardy korun.

„Je nesporné, že inovativní léčiva přinášejí prospěch českým pacientům: pomáhají zlepšovat jejich zdravotní stav, zkvalitňovat a prodlužovat jejich životy. Například náš projekt Inovace pro život ukazuje na ekonomický význam inovativních technologií. Inovativní průmysl je poskytovatelem tisíců pracovních míst, inovativní léčba pak pomáhá snižovat finanční objemy vyplácené jako nemocenská, sociální dávky či invalidní důchody. Zvýšená práceschopnost pacientů navíc znamená odvody do zdravotního i sociálního rozpočtu," říká výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Investice do inovativních léčiv se proto podle ředitele AIFP Davida Koláře státu dlouhodobě vyplatí. Ekonomové již dříve ocenili, že hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 a 2018 ve vztahu k přidané hodnotě HDP a růstu zaměstnanosti v České republice výrazně zvýšil. Inovativní farmaceutický průmysl svými aktivitami a investicemi na území ČR v roce 2021 generoval obrat v celkové výši 42 miliard korun s relativně vysokým multiplikačním efektem. Podobné závěry se očekávají i letos. 

AIFP byla založena roku 1993.
Sdružuje 34 společností, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.
Většina členských společností AIFP pochází ze zemí, jež jsou kolébkami výzkumu a vývoje léků.
V posledních třiceti letech vyvinuly tyto společnosti 90 % nových léků, které představují 70 % celosvětového obratu trhu s léčivy.

KDYŽ PROJEKTY POMÁHAJÍ

AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Od svého založení zrealizovala AIFP ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery řadu tematických projektů, které reagovaly na potřeby zdravotnického prostředí a inovativních farmaceutických společností. Je to například uznávaná Akademie pacientských organizací (APO), jejímž cílem je podpořit profesionální rozvoj pacientského sektoru. V současnosti sdružuje přes 100 pacientských organizací a získala si renomé napříč zdravotnickým systémem.

„Ve většině diskusí o zdravotnictví, léčbě nebo potřebách českých pacientů dříve chyběl názor těch nejdůležitějších - pacientů samotných. Přestože v České republice působilo několik schopných pacientských uskupení, která poskytovala podpůrné aktivity pacientům a hájila jejich práva a potřeby, hlas desítek dalších slyšet nebylo. A proto vznikla Akademie pacientských organizací, která za deset let svého působení pomohla pacientským organizacím stát se uznávaným hlasem i vůči státu, nemocnicím a úřadům," doplňuje výkonný ředitel AIFP David Kolář. 

Dalším klíčovým projektem je od roku 2013 například Certifikace farmaceutických reprezentantů, která se věnuje odborným školením obchodních reprezentantů členských společností AIFP.

Program Medicus Academy je postgraduální vzdělávání pro lékaře a další odborníky, kteří se pohybují v oblasti klinických studií, regulací a dalších oblastí týkajících se farmaceutického průmyslu, léčivých přípravků a technologií.

AIFP stojí také za úspěšným projektem Poradna klinického hodnocení. Tato bezplatná online služba pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou právě pro ně vhodné klinické studie, které jsou otevřené v Česku. Pokud se do nich pacient zapojí, podpoří vývoj inovativních léků a zároveň má příležitost se léčit nadějnou látkou před jejím vstupem na trh.

„V roce 2021 zrealizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy. Do hodnocení bylo zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř dva tisíce lékařských týmů," vysvětluje David Kolář.

Projekt Inovace pro život ukazuje široké veřejnosti na statistických datech a studiích, jak moderní léčivé přípravky pomáhají zvýšit kvalitu a prodloužit délku života pacientů a zároveň mají i ekonomický přínos pro stát a samotný vývoj postupů a léčiv inovativních farmaceutických firem. Například díky přispění inovativní léčby 75 procent pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří byli léčeni moderní biologickou terapií, bylo schopno v roce 2018 normálně pracovat.1 Počet ušetřených let života v pouhých pěti terapeutických oblastech (roztroušená skleróza, chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus 2. typu, zhoubný nádor prsu a rakovina prostaty) činil v období 2012-2017 více než 27 000 let. V devíti terapeutických oblastech se ukázalo, že díky nižší potřebě invalidních důchodů a kratším pobytům v nemocnici ušetřil státní rozpočet pět miliard korun ročně. 

TERAPIE BUDOUCNOSTI

Odbornou veřejnost pak AIFP seznamuje s pokroky v inovativní léčbě a nejnovějšími terapeutickými postupy v rámci edukačního projektu Terapie budoucnosti, do níž patří například genová terapie, mRNA technologie nebo takzvaná CAR T buněčná terapie (léčba prozatím určená pro pacienty s některými nádorovými nemocemi krve).

„V dalších letech bychom chtěli pokračovat ve stávajících aktivitách a rozvíjet nové projekty. Zaměřit bychom se chtěli zejména na problematiku včasné dostupnosti moderních léčiv pro české pacienty, digitalizaci a lepší využívání zdravotnických dat, telemedicínu a propojování systémů. Jsem přesvědčen, že tudy by měla vést cesta českého zdravotnictví. Vždyť inspiraci můžeme čerpat z pozitivních zahraničních zkušeností - Dánska, Belgie a dalších evropských zemí," dodává závěrem výkonný ředitel AIFP David Kolář. 

Zdroj: Tisková zpráva AIFP, 24. 1. 2023

Reference:
1.Roztroušená skleróza - Inovace pro život (inovaceprozivot.cz)

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie