Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyAKUTNÍ PRŮJEM U DĚTÍ A JEHO MOŽNOST ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚAkutní průjem dokáže potrápit nejenom dospělé, ale i děti. A léčba průjmu dětí je v lékárně celoročně aktuálním tématem. Přístup lékárníka v případě akutního průjmu u dětí se liší od léčby akutního průjmu dospělých. Rozhodujícím kritériem je věk dětí a jejich zdravotní stav.

Podle odborných doporučení je pro dítě do dvou let nejdůležitější při léčbě průjmu rehydratace a realimentace. Farmakoterapie se v tomto věku nedoporučuje.1

Při průjmu dochází ke ztrátám tekutin a ty je třeba doplnit vhodným rehydratačním roztokem nebo v případě kojeného dítěte mateřským mlékem. Realimentaci - doplnění výživy - u dětí do dvou let zajistí u kojených dětí mateřské mléko, u nekojených dětí umělá mléčná výživa a dále pak běžné kojenecké příkrmy.

V případě, že se stav nezlepšuje, je nutné kontaktovat pediatra.

Kdy je nutné odeslat dítě k lékaři:

- průjem a zvracení novorozenců a kojenců

- průjem přetrvávající déle než 1 den u dětí do jednoho roku a déle než dva dny u dětí do 3 let

- průjem provází bolest břicha, která nepřechází ani po vyprázdnění

- průjem doprovázený horečkou, přítomnost krve ve stolici a podezření na rozvoj dehydratace

U dětí starších 2 let je potřeba klást důraz opět na rehydrataci a realimentaci dítěte. K rehydrataci pomůže orální rehydratační roztok. Dále tekutiny doplňujeme neperlivou neprojímavou minerálkou nebo čajem. Realimentace je už o něco snazší. Zde je nutné opětovně zdůraznit, že pro dítě není vhodná hladovka, ale pokračování podávání běžné stravy odpovídající věku, která obsahuje povětšinou škroby a dobře stravitelné bílkoviny, bez přemíry tuků a jednoduchých cukrů. Ideální je pokračovat v jídle, které se skládá z brambor, rýže, těstovin a libového masa (např. kuřecího).

Farmakoterapie je u dětí starších dvou let doplňkovou metodou a volně prodejné prostředky jsou přípustné pouze v případě nekomplikovaného akutního průjmu.

V Akademii dispenzační práce, vzdělávacím konceptu, který připravil e-learningový portál Educomm.cz ve spolupráci s PharmDr. Janou Matuškovou, mohou pod kapitolou Trávení lékárníci najít inspiraci, jak na správnou expedici lege artis při akutním průjmu u dětí. Přednáška vznikla ve spolupráci se společností IPSEN PHARMA s.r.o.

první kapitole nám PharmDr. Matušková připomíná, jak při dispenzační práci postupovat v souladu se zákonem. Klade na srdce expedientům, že lékárník, jako každý odborník ve zdravotnictví, musí vykonávat svoji práci na náležité odborné úrovni a poskytovat zdravotní službu (Zákon č. 372/ 2011 Sb.) podle pravidel vědy, uznávaných medicínských postupů, ale také s přihlédnutím k individualitě člověka, který stojí před tárou. Zejména, pokud se jedná o přípravky a odborné poradenství v případě dětského pacienta. Popisuje ve své přednášce, co vše je možné nabídnout v souladu s doporučenými postupy, a to jak našimi lokálními, tak i mezinárodními (Esphgan, 2014).1,2 Přehledně nám vysvětluje, jak se orientovat v mezinárodních doporučeních a opět připomíná, že farmakoterapie u dětí není základem ani podmínkou léčby, že je to pouze doplňková metoda k rehydrataci a realimentaci. Pro děti starší 2 let nám ve volném výdeji (od 2 let věku dítěte) doporučuje přípravky s účinnou látkou diosmektit 3a probiotické přípravky s obsahem kmenů bakterií Lactobacilus rhamnosus GG a Saccharomyces bouladrii. A upozorňuje na nedoporučované účinné látky na průjem u dětí, jako je aktivní uhlí, tanát želatiny, loperamid a dezificiencia. 

kapitole druhé se podíváme na ukázku dispenzační práce v lékárně a pomůžeme mamince tříletého dítěte s výběrem nejvhodnějšího přípravku na úlevu od průjmu.

Ve třetí kapitole, v závěrečné diskusi, spolu se dvěma farmaceutickými odborníky podrobně rozebereme přístup expedienta při výdeji volně prodejných přípravků při řešení průjmu u dětí formou samoléčby. Jak nejlépe s rodiči malého pacienta komunikovat? PharmDr. Jana Matušková zdůrazňuje přínos tzv. „užitkové komunikace"...

Pro studium navštivte Educomm a vyberte si z Tematických sekcí Akademii dispenzační práce.

Vstupte do kurzu Trávení - Akutní průjem u dětí, kde studium zahájíte volbou tlačítka Studium.

Vstup ZDE

Literatura:
1. Hrstková H, et al. Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat. Česko-slovenská pediatrie, 2014, roč. 69, č. 4, supplement 1. ISSN 0069-2328. ISSN 1805-4501.
2. Guarino A, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/EuropeanSociety for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2014;59(1):132-52.
3. Aktuální SPC SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. sp.zn. sukls69362/2022

Zkrácená informace o přípravku

NÁZEV PŘÍPRAVKU: SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. SLOŽENÍ: Jeden sáček obsahuje diosmectitum 3 g. INDIKACE: Léčba akutního průjmu u dětí od 2 let současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku a u dospělých. Symptomatická léčba chronického funkčního průjmu u dospělých. Symptomatická léčba bolesti spojené s funkčními onemocněními střeva. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Léčba akutního průjmu: Děti od 2 let: 6 g denně. Dospělí: 9 g denně. Na začátku akutní průjmové epizody může být tato dávka zdvojnásobena.  Léčba v ostatních indikacích: Dospělí: průměrně 9 g denně. Obsah sáčku se musí rozpustit těsně před použitím. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit míru nebo stupeň vstřebávání jiných léků, nedoporučuje se podávat jiné léky ve stejnou dobu jako léčivý přípravek Smecta. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: zácpa, kopřivka, vyrážka, svědění, angioedém, hypersensitivita. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ: Opatrnosti je třeba při použití diosmektitu u pacientů s anamnézou závažné chronické zácpy. Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním perorálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace. Přípravek Smecta se nemá používat u kojenců a dětí do 2 let. Opakovaná krátkodobá léčba přípravkem Smecta se nedoporučuje. U dospělých léčba vyžaduje rehydrataci, pokud se tato ukáže potřebná. Míru rehydratace a způsob její aplikace (p.o. nebo i.v.) je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu. Přípravek obsahuje glukózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Užívání během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. VELIKOST BALENÍ: 10 nebo 30 sáčků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 49/212/93‑C. DATUM REVIZE TEXTU:19.6.2019.

Ke dni tisku tohoto materiálu výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

SCA-CZ-000221

K problematice by Vás dále mohlo zajímat: 

ŘEŠENÍ AKUTNÍHO PRŮJMU PRO FARMACEUTY

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY