Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyAKUTNÍ PRŮJEM U DĚTÍ A JEHO MOŽNOST ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚAkutní průjem dokáže potrápit nejenom dospělé, ale i děti. A léčba průjmu dětí je v lékárně celoročně aktuálním tématem. Přístup lékárníka v případě akutního průjmu u dětí se liší od léčby akutního průjmu dospělých. Rozhodujícím kritériem je věk dětí a jejich zdravotní stav.

Podle odborných doporučení je pro dítě do dvou let nejdůležitější při léčbě průjmu rehydratace a realimentace. Farmakoterapie se v tomto věku nedoporučuje.1

Při průjmu dochází ke ztrátám tekutin a ty je třeba doplnit vhodným rehydratačním roztokem nebo v případě kojeného dítěte mateřským mlékem. Realimentaci - doplnění výživy - u dětí do dvou let zajistí u kojených dětí mateřské mléko, u nekojených dětí umělá mléčná výživa a dále pak běžné kojenecké příkrmy.

V případě, že se stav nezlepšuje, je nutné kontaktovat pediatra.

Kdy je nutné odeslat dítě k lékaři:

- průjem a zvracení novorozenců a kojenců

- průjem přetrvávající déle než 1 den u dětí do jednoho roku a déle než dva dny u dětí do 3 let

- průjem provází bolest břicha, která nepřechází ani po vyprázdnění

- průjem doprovázený horečkou, přítomnost krve ve stolici a podezření na rozvoj dehydratace

U dětí starších 2 let je potřeba klást důraz opět na rehydrataci a realimentaci dítěte. K rehydrataci pomůže orální rehydratační roztok. Dále tekutiny doplňujeme neperlivou neprojímavou minerálkou nebo čajem. Realimentace je už o něco snazší. Zde je nutné opětovně zdůraznit, že pro dítě není vhodná hladovka, ale pokračování podávání běžné stravy odpovídající věku, která obsahuje povětšinou škroby a dobře stravitelné bílkoviny, bez přemíry tuků a jednoduchých cukrů. Ideální je pokračovat v jídle, které se skládá z brambor, rýže, těstovin a libového masa (např. kuřecího).

Farmakoterapie je u dětí starších dvou let doplňkovou metodou a volně prodejné prostředky jsou přípustné pouze v případě nekomplikovaného akutního průjmu.

V Akademii dispenzační práce, vzdělávacím konceptu, který připravil e-learningový portál Educomm.cz ve spolupráci s PharmDr. Janou Matuškovou, mohou pod kapitolou Trávení lékárníci najít inspiraci, jak na správnou expedici lege artis při akutním průjmu u dětí. Přednáška vznikla ve spolupráci se společností IPSEN PHARMA s.r.o.

první kapitole nám PharmDr. Matušková připomíná, jak při dispenzační práci postupovat v souladu se zákonem. Klade na srdce expedientům, že lékárník, jako každý odborník ve zdravotnictví, musí vykonávat svoji práci na náležité odborné úrovni a poskytovat zdravotní službu (Zákon č. 372/ 2011 Sb.) podle pravidel vědy, uznávaných medicínských postupů, ale také s přihlédnutím k individualitě člověka, který stojí před tárou. Zejména, pokud se jedná o přípravky a odborné poradenství v případě dětského pacienta. Popisuje ve své přednášce, co vše je možné nabídnout v souladu s doporučenými postupy, a to jak našimi lokálními, tak i mezinárodními (Esphgan, 2014).1,2 Přehledně nám vysvětluje, jak se orientovat v mezinárodních doporučeních a opět připomíná, že farmakoterapie u dětí není základem ani podmínkou léčby, že je to pouze doplňková metoda k rehydrataci a realimentaci. Pro děti starší 2 let nám ve volném výdeji (od 2 let věku dítěte) doporučuje přípravky s účinnou látkou diosmektit 3a probiotické přípravky s obsahem kmenů bakterií Lactobacilus rhamnosus GG a Saccharomyces bouladrii. A upozorňuje na nedoporučované účinné látky na průjem u dětí, jako je aktivní uhlí, tanát želatiny, loperamid a dezificiencia. 

kapitole druhé se podíváme na ukázku dispenzační práce v lékárně a pomůžeme mamince tříletého dítěte s výběrem nejvhodnějšího přípravku na úlevu od průjmu.

Ve třetí kapitole, v závěrečné diskusi, spolu se dvěma farmaceutickými odborníky podrobně rozebereme přístup expedienta při výdeji volně prodejných přípravků při řešení průjmu u dětí formou samoléčby. Jak nejlépe s rodiči malého pacienta komunikovat? PharmDr. Jana Matušková zdůrazňuje přínos tzv. „užitkové komunikace"...

Pro studium navštivte Educomm a vyberte si z Tematických sekcí Akademii dispenzační práce.

Vstupte do kurzu Trávení - Akutní průjem u dětí, kde studium zahájíte volbou tlačítka Studium.

Vstup ZDE

Literatura:
1. Hrstková H, et al. Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat. Česko-slovenská pediatrie, 2014, roč. 69, č. 4, supplement 1. ISSN 0069-2328. ISSN 1805-4501.
2. Guarino A, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/EuropeanSociety for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2014;59(1):132-52.
3. Aktuální SPC SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. sp.zn. sukls69362/2022

Zkrácená informace o přípravku

NÁZEV PŘÍPRAVKU: SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi. SLOŽENÍ: Jeden sáček obsahuje diosmectitum 3 g. INDIKACE: Léčba akutního průjmu u dětí od 2 let současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku a u dospělých. Symptomatická léčba chronického funkčního průjmu u dospělých. Symptomatická léčba bolesti spojené s funkčními onemocněními střeva. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Léčba akutního průjmu: Děti od 2 let: 6 g denně. Dospělí: 9 g denně. Na začátku akutní průjmové epizody může být tato dávka zdvojnásobena.  Léčba v ostatních indikacích: Dospělí: průměrně 9 g denně. Obsah sáčku se musí rozpustit těsně před použitím. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit míru nebo stupeň vstřebávání jiných léků, nedoporučuje se podávat jiné léky ve stejnou dobu jako léčivý přípravek Smecta. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: zácpa, kopřivka, vyrážka, svědění, angioedém, hypersensitivita. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ: Opatrnosti je třeba při použití diosmektitu u pacientů s anamnézou závažné chronické zácpy. Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se včasným podáním perorálního rehydratačního roztoku k zabránění dehydratace. Přípravek Smecta se nemá používat u kojenců a dětí do 2 let. Opakovaná krátkodobá léčba přípravkem Smecta se nedoporučuje. U dospělých léčba vyžaduje rehydrataci, pokud se tato ukáže potřebná. Míru rehydratace a způsob její aplikace (p.o. nebo i.v.) je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu. Přípravek obsahuje glukózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Užívání během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky. UCHOVÁVÁNÍ: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. VELIKOST BALENÍ: 10 nebo 30 sáčků. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 49/212/93‑C. DATUM REVIZE TEXTU:19.6.2019.

Ke dni tisku tohoto materiálu výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis a přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

SCA-CZ-000221

K problematice by Vás dále mohlo zajímat: 

ŘEŠENÍ AKUTNÍHO PRŮJMU PRO FARMACEUTY

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie