Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBRNO – LÉKÁRNÍKŮ PLNOPrezenční akce pro lékárníky, farmaceutické asistenty a ostatní nelékařské odborníky ve zdravotnictví pořádá Healthcomm Professional, nedílná součást vzdělávací společnosti Health communication s.r.o., již od roku 2010. V novém konceptu Pharmacy eventů, kdy v jeden den probíhají dvě odborné akce - dopolední a odpolední - již druhým rokem vycházejí organizátoři vstříc požadavkům pracovníkům lékáren. Podle svých časových možností si mohou vybrat buď dopolední, odpolední, ale také celodenní akreditovaný program kongresu. Mohou tak získat potřebné znalosti pro rozvoj svých profesních dovedností a certifikát s přidělenými body do systému celoživotního vzdělávání (ČLnK, POUZP, ČKFA) podle toho, zda absolvovali jednu nebo dvě akce v daný den. V jedné lékárně se také mohou na akci vystřídat, což sami účastníci vidí jako ideální řešení v době, kdy se lékárny potýkají s nedostatkem personálu.

První letošní, jarní Pharmacy Event proběhl 10. dubna v luxusním prostředí zrekonstruovaného hotelu OREA Congress Hotel (dříve hotel Voroněž) v Brně. A krásné prostředí hotelu jen umocnilo celkový zážitek z vydařené akce. Účastníci, lektoři a zástupci vystavujících společností čítali skupinu 250 vzájemně diskutujících lidí. Pro ty, kteří preferují fyzické akce právě z důvodu možného dialogu a okamžité reakce na probíraná témata, byl Pharmacy Event v Brně skvělou příležitostí, jak sdílet a rozvíjet poznatky důležité pro praxi v lékárně.

Celkem se na brněnský Pharmacy Event registrovalo 213 lékárníků a farmaceutických asistentů.

Účast na obou akreditovaných akcích využilo přes stovku zaměstnanců moravských lékáren. Získali tak celkem 16 bodů (8 +8) do systému CV.

Hned úvodní přednáška dopoledního programu, který sledovalo 117 účastníků, byla vzrušující, poutavá a víc než názorná. Ukázala, jak dobré je se učit prostřednictvím zážitku.

Na snímcích MUDr. Kuchár s moderátorem Pharmacy Eventu v Brně Petrem Říbalem.

NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH 5 PŘEDNÁŠEK NA PHARMACY EVENTU V BRNĚ

V programu obou eventů vystoupilo 16 lektorů. Možnost zapojení pro účastníky představovaly také tři workshopy. Z dotazníků zpětné vazby vyplynulo, že nejlépe účastníci hodnotili tuto pětici přednášek:

  • MUDr. Gianna Conti, MBA: „Nutraceutika - chytrá kombinace v prevenci a podpůrné léčbě pacientů s kardiovaskulárními nemocemi."
  • MUDr. René Vlasák: „Komprese u léčby lipedému a gynoidní obezity."
  • MUDr. Kamila Nouzová: „Nouzová antikoncepce není potratová pilulka."
  • RNDr. Pavel Suchánek: „Jak se vyhnout záchvatovému přejídání při užívání přípravků na hubnutí."
  • MUDr. Matej Kuchár: „Komentovaná prohlídka VR žaludku člověka."

RNDr. Suchánek a jeho tým umožnili účastníkům vidět relevantní obraz jejich těla, a to pomocí analýzy tělesného složení. O vyšetření s profesionálním lékařským přístrojem InBody byl velký zájem. Podle výsledků nastínili vhodné výživové a pohybové aktivity pro každého otestovaného účastníka kongresu. Zadržuji vodu? Jaký je poměr svalové a tukové hmoty? O tyto informace byl obrovský zájem a doplnili i zážitek z přednášky na téma obezity. 

ŘEKLI O PHARMACY EVENTU V BRNĚ:

J. M. (lektor): Líbí se mi fyzické kongresy, protože mohu kolegům předat pozitivní energii. Setkání s kolegy, jako je toto brněnské, je vždy příjemné."

K. D. (lékárnice): Líbí se mi celý koncept kongresu. Jsem pravidelný účastník a vždy se těším na další z dílny Healthcomm Professional. Jsem ráda, že se pořádají prezenční akce s výborným programem."

J. C. (lékárník): „Na kongresy Healthcomm jezdím pravidelně již od začátku (14 let- poz. redakce). Dělají je super lidé a dělají to výborně! Z každého kongresu si odnesu něco nového, a hlavně se potkám s kolegy. Příště přijedu určitě zase."

V. V. (zástupce partnerské společnosti s expozicí): Koncept dopoledních a odpoledních přednášek byl vydařený. Lékárníci stánek navštěvovali průběžně po celý den. Přestávky v programu byly příjemně dlouhé, takže jsme měli na všechny účastníky dostatek času."

J. B. (zástupce partnerské společnosti s expozicí): „Potěšil nás velký zájem lékárníků o informace, které jsme na expozici předávali. Velká účast. Těší nás edukovanost lékárníků a jejich fundované dotazy."

..........................................

 FOTOGALERII Z PHARMACY EVENTU 10. 4. 2024 NAJDETE NA STRÁNKÁCH HEALTHCOMM.CZ

..........................................

Organizátoři prostřednictvím Magazínu ještě jednou děkují všem, kteří krásnou atmosféru na brněnském Pharmacy Eventu dotvářeli.

„Chci poděkovat všem účastníkům, lektorům a zástupcům firem za hojnou účast na Pharmacy eventu v Brně, který se konal 10. 4. 2024. S účastí a celkovým programem akce jsem velice spokojená a již nyní se těším na Pharmacy event v Praze, který se koná 10. 10. 2024. Registrace na online a prezenční eventy jsou dostupné na stránkách www.healthcomm.cz,"uzavírá Bc. Nikola Orlitová, manažerka a organizátorka online a prezenčních akcí Healthcomm Professional.

Chramst

NENECHTE SI UJÍT NEJBLIŽŠÍ ODBORNOU AKCI!


Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME