Cookie Consent by Free Privacy Policy website


BYLINY NA ZKLIDNĚNÍ A SPÁNEK IV.Chmel, levandule, meduňka a další

 PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Dnešní díl cyklu o bylinách na zklidnění a spánek je věnován tradičním středoevropským bylinám, které jsou běžně dostupné a všem dobře známé. Na druhou stranu jde o léčivé rostliny poměrně málo vědecky prozkoumané a jejich běžné dávkování vychází spíše z lidových tradic, nikoli z vědecky ověřitelných fakt.

Jednou z nich je chmel otáčivý, který se již od středověku využívá ke konzervaci a ochucení piva a na podporu trávení. A právě při produkci chmele pro pivovary si pěstitelé všimli výrazných účinků na sběrače chmelových šištic: u většiny sběračů byl pozorován rychlejší nástup únavy, malátnost a spavost. Takže přibližně od 17. století začal být chmel běžně používán i pro zklidnění a spánek. 

Chmel je vhodný spíše do kombinací, protože samostatně je v potřebných dávkách příliš hořký a výrazná stimulace trávení před plánovaným spánkem není zrovna žádoucí. 

 

O něco vhodnější je levandule lékařská, která se na stres, neklid a nespavost užívá lidově od starověku. Účinek potvrdily i nemnohé, a ne příliš rozsáhlé klinické studie. Z nich vyplývá, že nejvhodnější je podávat čistou levandulovou silici v jednotlivých dávkách od 80 do 160 mg. To je množství, které odpovídá více než 6 g sušeného levandulového květu. Při samostatném používání rostlinné drogy tak narážíme nejen na problém dosáhnout dostatečné dávky, ale vyskytují se i některé nežádoucí účinky spojené s obsahem balastních látek. Častá je například zácpa, bolest žaludku a bolesti hlavy. Levandulový květ je také vhodnější spíše do kombinací s účinnějšími bylinami, kde může podpořit účinek, a navíc hraje roli korigencia chuti a vůně. 

Nevýhodou používání čisté levandulové silice je zase možnost předávkování. Levadule by neměla být podávána malým dětem, a to ani v topických přípravcích.

Bylo totiž zaznamenáno několik případů prepubertální gynekomastie.

 

Tradičně se též užívá meduňka lékařská, a to v dávkách od 1,5 do 4,5 g. Vědeckých studií bylo provedeno jen velmi málo. Dá se říci, že účinek byl pozorován při dávkách 600 mg extraktu a vyšších, což opět vede k tomu, že běžné dávkování rostlinné drogy není dostatečné. Informace o toxicitě a nežádoucích účincích zatím nebyly dostatečně zkoumány, ale pravděpodobně jde o bezpečnou bylinu. 

Stejně jako u výše zmíněných léčivek se i v případě meduňky jedná o bylinku vhodnou spíše k doplnění účinku kozlíku nebo mučenky. 

 

Z dalších bylin je připisován zklidňující účinek i vlčímu máku, šantě kočičí, šišáku bajkalskému, a také řadě dalších rostlin, které buď nejsou legální (např. kava-kava) nebo mají výrazné nežádoucí účinky (rdesno mnohokvěté).

Předchozí díly:

KDYŽ SPÁNEK NEPŘICHÁZÍ

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ

CIZOKRAJNÁ MUČENKA

Zpět

MEDÚZY Z PRAHY V GUINESSOVĚ KNIZE

Česká republika má otisk v Guinnessově knize rekordů. Vděčí za něj pražskému Světu medúz, největší expozicí těchto specifických mořských živočichů v Evropě. Může se zároveň pochlubit i unikátním kulovitým akváriem, které bylo do knihy rekordů zaznamenáno jako největší na světě. Svět medúz najdete na střeše OC Arkády Pankrác. Otevřeno je od pondělí do neděle. https://svetmeduz.cz

TÉMA MĚSÍCE: BOLEST

Tématem června je na e-learningovém portálu Educomm BOLEST A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V LÉKÁRNĚ. Správný výběr analgetika je podstatou dobré kompliance nemocných. Dalším důležitým faktorem je pak dodržení doporučeného dávkování. Vystudujte si přednášky v tématu měsíce na www.educomm.cz

ČERVNOVÝ PYLOVÝ KALENDÁŘ

V letním období je hlavním alergenem pyl trávy. Počet pylových zrn závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách. Končí pylová sezona břízy, dubu, vrby a jehličnanů. V ovzduší se vyskytují pylová zrna kaštanu jírovce, bezu černého, šťovíku a jitrocele. Začala pylová sezóna lípy.

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

První ročník akce Dny otevřených center pro léčbu migrény odstartuje už 15. 6. 2022. Pro lidi s migrénou je to jedinečná příležitost seznámit se s odborníky ze specializovaného centra a pacientskou organizací Migréna-help. Po celou dobu akce bude možná individuální konzultace s neurology z centra – zdarma a bez předchozího objednání. Více na www.omigrene.cz První vlna Dní otevřených center: 15. 6. 2022 - Fakultní nemocnice Motol v Praze, 22. 6. 2022 - Nemocnice Strakonice

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE