Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBYLINY NA ZKLIDNĚNÍ A SPÁNEK IV.Chmel, levandule, meduňka a další

 PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Dnešní díl cyklu o bylinách na zklidnění a spánek je věnován tradičním středoevropským bylinám, které jsou běžně dostupné a všem dobře známé. Na druhou stranu jde o léčivé rostliny poměrně málo vědecky prozkoumané a jejich běžné dávkování vychází spíše z lidových tradic, nikoli z vědecky ověřitelných fakt.

Jednou z nich je chmel otáčivý, který se již od středověku využívá ke konzervaci a ochucení piva a na podporu trávení. A právě při produkci chmele pro pivovary si pěstitelé všimli výrazných účinků na sběrače chmelových šištic: u většiny sběračů byl pozorován rychlejší nástup únavy, malátnost a spavost. Takže přibližně od 17. století začal být chmel běžně používán i pro zklidnění a spánek. 

Chmel je vhodný spíše do kombinací, protože samostatně je v potřebných dávkách příliš hořký a výrazná stimulace trávení před plánovaným spánkem není zrovna žádoucí. 

 

O něco vhodnější je levandule lékařská, která se na stres, neklid a nespavost užívá lidově od starověku. Účinek potvrdily i nemnohé, a ne příliš rozsáhlé klinické studie. Z nich vyplývá, že nejvhodnější je podávat čistou levandulovou silici v jednotlivých dávkách od 80 do 160 mg. To je množství, které odpovídá více než 6 g sušeného levandulového květu. Při samostatném používání rostlinné drogy tak narážíme nejen na problém dosáhnout dostatečné dávky, ale vyskytují se i některé nežádoucí účinky spojené s obsahem balastních látek. Častá je například zácpa, bolest žaludku a bolesti hlavy. Levandulový květ je také vhodnější spíše do kombinací s účinnějšími bylinami, kde může podpořit účinek, a navíc hraje roli korigencia chuti a vůně. 

Nevýhodou používání čisté levandulové silice je zase možnost předávkování. Levadule by neměla být podávána malým dětem, a to ani v topických přípravcích.

Bylo totiž zaznamenáno několik případů prepubertální gynekomastie.

 

Tradičně se též užívá meduňka lékařská, a to v dávkách od 1,5 do 4,5 g. Vědeckých studií bylo provedeno jen velmi málo. Dá se říci, že účinek byl pozorován při dávkách 600 mg extraktu a vyšších, což opět vede k tomu, že běžné dávkování rostlinné drogy není dostatečné. Informace o toxicitě a nežádoucích účincích zatím nebyly dostatečně zkoumány, ale pravděpodobně jde o bezpečnou bylinu. 

Stejně jako u výše zmíněných léčivek se i v případě meduňky jedná o bylinku vhodnou spíše k doplnění účinku kozlíku nebo mučenky. 

 

Z dalších bylin je připisován zklidňující účinek i vlčímu máku, šantě kočičí, šišáku bajkalskému, a také řadě dalších rostlin, které buď nejsou legální (např. kava-kava) nebo mají výrazné nežádoucí účinky (rdesno mnohokvěté).

Předchozí díly:

KDYŽ SPÁNEK NEPŘICHÁZÍ

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ

CIZOKRAJNÁ MUČENKA

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie