Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyBYLINY NA ZKLIDNĚNÍ A SPÁNEK IV.Chmel, levandule, meduňka a další

 PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Dnešní díl cyklu o bylinách na zklidnění a spánek je věnován tradičním středoevropským bylinám, které jsou běžně dostupné a všem dobře známé. Na druhou stranu jde o léčivé rostliny poměrně málo vědecky prozkoumané a jejich běžné dávkování vychází spíše z lidových tradic, nikoli z vědecky ověřitelných fakt.

Jednou z nich je chmel otáčivý, který se již od středověku využívá ke konzervaci a ochucení piva a na podporu trávení. A právě při produkci chmele pro pivovary si pěstitelé všimli výrazných účinků na sběrače chmelových šištic: u většiny sběračů byl pozorován rychlejší nástup únavy, malátnost a spavost. Takže přibližně od 17. století začal být chmel běžně používán i pro zklidnění a spánek. 

Chmel je vhodný spíše do kombinací, protože samostatně je v potřebných dávkách příliš hořký a výrazná stimulace trávení před plánovaným spánkem není zrovna žádoucí. 

 

O něco vhodnější je levandule lékařská, která se na stres, neklid a nespavost užívá lidově od starověku. Účinek potvrdily i nemnohé, a ne příliš rozsáhlé klinické studie. Z nich vyplývá, že nejvhodnější je podávat čistou levandulovou silici v jednotlivých dávkách od 80 do 160 mg. To je množství, které odpovídá více než 6 g sušeného levandulového květu. Při samostatném používání rostlinné drogy tak narážíme nejen na problém dosáhnout dostatečné dávky, ale vyskytují se i některé nežádoucí účinky spojené s obsahem balastních látek. Častá je například zácpa, bolest žaludku a bolesti hlavy. Levandulový květ je také vhodnější spíše do kombinací s účinnějšími bylinami, kde může podpořit účinek, a navíc hraje roli korigencia chuti a vůně. 

Nevýhodou používání čisté levandulové silice je zase možnost předávkování. Levadule by neměla být podávána malým dětem, a to ani v topických přípravcích.

Bylo totiž zaznamenáno několik případů prepubertální gynekomastie.

 

Tradičně se též užívá meduňka lékařská, a to v dávkách od 1,5 do 4,5 g. Vědeckých studií bylo provedeno jen velmi málo. Dá se říci, že účinek byl pozorován při dávkách 600 mg extraktu a vyšších, což opět vede k tomu, že běžné dávkování rostlinné drogy není dostatečné. Informace o toxicitě a nežádoucích účincích zatím nebyly dostatečně zkoumány, ale pravděpodobně jde o bezpečnou bylinu. 

Stejně jako u výše zmíněných léčivek se i v případě meduňky jedná o bylinku vhodnou spíše k doplnění účinku kozlíku nebo mučenky. 

 

Z dalších bylin je připisován zklidňující účinek i vlčímu máku, šantě kočičí, šišáku bajkalskému, a také řadě dalších rostlin, které buď nejsou legální (např. kava-kava) nebo mají výrazné nežádoucí účinky (rdesno mnohokvěté).

Předchozí díly:

KDYŽ SPÁNEK NEPŘICHÁZÍ

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ

CIZOKRAJNÁ MUČENKA

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie