Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyČAS ROVNÁ SE MOZEK: ČTYŘI HODINYCévní mozkové příhody patří k nejčastějším příčinám úmrtí nebo invalidity, a to i přesto, že medicína i v tomto oboru významně pokročila. Odborníci dokonce tvrdí, že léčení je u nás na vyšší úrovni než například ve Francii nebo ve Velké Británii.

A k ještě lepším možnostem péče o pacienty nepochybně přispěje i akademická studie nazvaná Kardioneurologie 2023, která se zaměřila na dlouhodobé monitorování pacientů po mozkové mrtvici s nejasnou příčinou a rizikem srdeční embolie. 

Rozhodující je čas

Od 70. let mortalita pacientů s CPM u nás klesá, ale lékaři samozřejmě s tímto faktem stále nejsou spokojeni. V naší republice existuje 45 specializovaných center, kam se při podezření na iktus dostanou prakticky všichni pacienti - s výjimkou situací, kdy se zanedbají příznaky nemoci. Trombolýza umí zachránit život, ale pacient musí být ve svém spádovém centru včas. 

Opakování nemoci je časté

Cévní mozkové příhody se bohužel vracejí - do roka necelé desetině pacientů - především těch, kteří jsou ohroženi fibrilací síní, která je nejčastějším důvodem vzniku CMP. I z toho důvodu je a především v příštím roce bude realizována výše zmíněná studie: „Její výsledky umožní změnu diagnostického postupu, která povede k většímu záchytu fibrilace síní u těchto pacientů. Zlepší se tak sekundární prevence a sníží riziko opakování mozkové příhody, která by mohla být fatální," vysvětluje prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, místopředseda ČKS a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, který je iniciátorem a vedoucím studie Kardioneurologie 2023, a dodává: „Mnoho let je obvyklá monitorace srdečního rytmu pouze čtyři týdny od počátku onemocnění, záchyt fibrilace síní je v tomto období přibližně u 6 až 11 procent nemocných. Víme však, že výskyt arytmie nemusí být jen v tomto časném období, ale i později během celého roku. Čím déle pacienta monitorujeme, tím víc arytmií zachytíme. V těchto případech preferujeme implantabilní srdeční monitory." 

Především pro rizikové pacienty

Studie tohoto typu je první, která se zaměřuje přímo na specifickou skupinu rizikových pacientů s možností výskytu paroxysmální formy fibrilace síní. Ta je v poslední době považována za jednu z nejčastějších příčin vzniku mozkové mrtvice, a právě případy epizodické formy této arytmie jsou obtížně diagnostikovatelné a často vyžadují dlouhodobou monitoraci srdečního rytmu pomocí EKG holteru anebo implantabilního srdečního monitoru.

Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha, k tomu dodává: „Rádi bychom dostali na monitoraci maximum pacientů, u nichž původ CMP neznáme. Kardiologové potom rozhodnou, jaký typ přístroje je pro toho kterého pacienta nejvhodnější a jak se potom získaná data vyhodnotí."

Foto z on-line setkání s médii ke spuštění nezávislé akademické Studie Kardioneurologie 2023.

Doc. Tomek a prof. Táborský představili 3. listopadu 2022 novou studii, která pomůže objasnit skryté příčiny mozkové mrtvice. 

 

Moderní technika pacienta neobtěžuje

Technika implantace srdečních monitorů v posledních letech významně pokročila, například zavedení preferovaného Biomonitoru IIIm existuje ve formě jakési zaváděcí injekce do podkoží a celý zákrok trvá asi 5 minut. (Dnes jsem kdesi četla, že zpěvačka Yveta Simonová si přála, aby její monitor nebyl vidět ve výstřihu a lékaři její přání splnili...)

Po implantaci dostane pacient přístroj, kterým je prostřednictvím systému Home Monitoring dálkově sledován a lékaři jsou díky němu upozorněni na případný problém s arytmií a mohou rychle zareagovat. S implantačním centrem může komunikovat i pacient prostřednictvím chytrého telefonu. 

Nejen arytmie

Je třeba dodat, že v rámci prevence mozkových příhod je třeba vědět, že je nezpůsobují jen arytmie, ale existují i další rizika - diabetes, hypertenze, vysoká hladina cholesterolu. Doc. Tomek připomněl i pokles počtu CMP v poslední době, který byl pravděpodobně způsoben i onemocněním covid; lehčí typy příhod pacienti nenahlásili, a možná i některá úmrtí na CMP byla připsána covidu.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie