Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCO O NÁS PROZRADÍ ZORNIČKY?Zrakem vnímáme asi 80 % všech informací a naše oči dokážou rozeznat až 10 milionů barev. Přestože jsou oči nejmenšími orgány v lidském těle, zaměstnávají zhruba polovinu našeho mozku. Zázrak vidění začíná tím, že světlo proniká nejprve přes rohovku a komorovou vodu v přední části oka. K lomu světla dochází mezi komorovou vodou a čočkou, ale také v oblasti přechodu mezi čočkou a sklivcem. Světelné paprsky nakonec dopadají na sítnici, která je protkána miliony zrakových a nervových buněk. Zatímco tyčinky jsou zodpovědné za vidění světla a tmy a mohou vnímat pohyb, čípky, které jsou aktivní zejména ve dne a vyžadují vyšší intenzitu světla, reagují na určité barevné složky světla. Proto může mozek vnímat různé barvy. Vstup světla je regulován duhovkou, která rozšiřuje a zužuje zorničku.

Jaké jsou zajímavosti o jednotlivých komplementech oka?

Barva duhovky je jedinečná jako otisk prstu

Zatímco z otisků prstů zjistíte 40 jedinečných vlastností člověka, z oční duhovky jich lze vyčíst až 6x tolik. A i když má hnědé oči přibližně 70 % populace, jejich zbarvení nebude nikdy zcela identické. O tom, jakou barvu budete mít, totiž rozhoduje až 16 různých genů. Výsledek pak závisí na množství a rozložení hnědého pigmentu, tedy melaninu, v duhovce oka. Obsahuje-li ho málo, jsou oči světlé. Nejvzácnější variantou jsou oči zelené, na světě je mají jen 2 % populace. Každý dvacátý člověk však barvu svých očí nikdy nerozpozná, protože je barvoslepý.

Šilhání je u miminek běžné

Vývoj oka začíná už ve čtvrtém týdnu těhotenství. Zdravá miminka tak přicházejí na svět s fungujícím, ale ještě ne úplně vyvinutým zrakem. Proto jsou po narození barvoslepá, nevidí ostře, ale dvojitě. Teprve během prvních šesti měsíců života se u nich začíná vyvíjet schopnost zaměřit oči na předmět při pohledu do blízka. Proto některé děti mohou zpočátku šilhat. Po roce už by se ale oči měly synchronizovat a efekt šilhání úplně vymizet. 

80 % očních vad lze předejít

Přestože je zrak nejdůležitějším smyslem, spoustu lidí pravidelné preventivní prohlídky očí odkládá, nebo na ně vůbec nechodí. Pro řešení většiny problémů je však prevence klíčová. Z toho důvodu je nutné navštěvovat svého očního lékaře či optometristu alespoň jednou za dva až tři roky.

Díky pravidelným kontrolám zraku můžeme odhalit oční vady, které nemusí být na první pohled rozpoznatelné. Správná diagnóza a nasazení léčby tak může v některých případech zrak i zachránit. Ačkoliv se potkáváme i s názory, že například šedý zákal by měl dozrát, už počáteční stádium může způsobovat nepříjemnou překážku ve vidění a částečně vést i ke ztrátě prostorového vidění, proto je vhodný včasný zásah nutností," vysvětluje Martin Slaný, optometrista a odborný garant sítě FOKUS optik.

Z očí do očí

Z jednoho pohledu jde o člověku zjistit jeho psychické rozpoložení, náladu i emoce. Mnoho z nás však překvapí, že zorničky mohou být také skvělým ukazatelem vzájemné přitažlivosti. Pokud nám někdo připadá atraktivní, rozšíří se nám zornice zhruba o 45 %. Se zíráním buďme ale opatrní. Upřený oční kontakt může být také známkou převahy, nesouhlasu a někdy i zastrašování. 

Lidské oko nijak zásadně neroste

Když se člověk narodí, měří oko zhruba 16 milimetrů v průměru. I proto jsou velké oči k malým hlavičkám novorozenců považovány za typický znak roztomilosti. S růstem hlavy se oči od sebe vzdalují a jejich poměr k velikosti obličeje se postupně zmenšuje. Podle vědců z americké univerzity Cornell roste tento orgán nejrychleji zhruba první tři měsíce života. Konečná velikost oční bulvy pak dosahuje okolo 24 milimetrů. 

...........................................

Melanin určuje barvu našich vlasů, očí nebo kůže. Při narození má člověk europoidní rasy pigmentu málo, proto mají miminka modré oči. Ty pak v prvních třech letech života tmavnou a mění barvu, jak se tvoří a ukládá melanin. Měl by se ukládat do obou duhovek rovnoměrně, ale někdy tomu tak není... Heterochromie většinou vzniká dědičně. Příčinou je mutace na genu, který určuje rozmístění melaninu.

...........................................

Heterochromie

Z řeckého názvu heteros (jiný) a chroma (barva) je již předem jasné, co heterochromie znamená. Nejde o nic jiného než různobarevnost očních duhovek. Může být úplná, kdy je každé oko jinak zbarvené, nebo částečná, ta se odlišuje pouze jiným zbarvením částí duhovky. Nejde však o žádnou vadu na kráse. Spíše naopak. Rozdíly v odstínu barvy očí můžete zpozorovat například u představitele novodobého Sherlocka Holmese Benedicta Cumberbatche či Henryho Cavilla, kterého známe ze série Zaklínač. Každé oko měl ovšem jiné i zpěvák David Bowie.

Zdroje: Media:list, https://fokusoptik.cz, nzip.cz

Věděli jste, že...

Původní barva duhovky u člověka byla hnědá? Ke vzniku světlejších variant došlo až později, jsou tedy evolučně mladší.
Šedé oči obsahují ještě méně pigmentu než oči modré? Jsou rozšířené především na východě a na severu Evropy.
Barva očí souvisí s chováním? Bylo zjištěno, že modrooké děti jsou plašší a ostýchavější než hnědooké.
Modroocí jsou více náchylní k alkoholismu? Hnědoocí mají vyšší fyziologickou citlivost na alkohol a drogy. Pro dosažení žádaných účinků jim tedy stačí menší množství a mají menší šanci k vytvoření závislosti.

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie