Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCOVID A SVRAB JAKO NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ROCE 2023Státní zdravotní ústav (SZÚ) pravidelně zpracovává roční souhrn statistik nemocí z povolání. V roce 2023 bylo v Národním registru nemocí z povolání (NRNP) zapsáno celkem 7001 profesionálních onemocnění u 6156 osob, z toho u 4960 žen a 1196 mužů. I loni nadále přetrvával vysoký počet hlášených nemocí z povolání způsobených virem SARS-CoV-2. Nejčastěji se jím v zaměstnání nakazili lidé pracující v oboru Zdravotní a sociální péče.

„Onemocnění covid-19 bylo hlášeno v roce 2023 u 6265 z celkového počtu 7001 případů nemocí z povolání, z toho 651 zaměstnanců prodělalo toto onemocnění v letech 2020 až 2023 celkem dvakrát a 32 osob dokonce třikrát, proto je počet hlášených onemocnění covidem-19 vyšší než celkový počet lidí, kteří se s touto nemocí dostali do registru. Téměř polovina případů (47,7 %) infekcí covidem-19 jako nemocí z povolání hlášených v roce 2023, vznikla už v roce 2022, z let 2021 a 2020 pak pocházela z každého zhruba čtvrtina případů. Tato statistika totiž zahrnuje všechny uznané případy dle data vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání nikoliv data jejich zjištění," vysvětluje vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství, MUDr. Vladimíra Lipšová.

V odvětví „Zdravotní a sociální péče" se Covid-19 jako nemoc z povolání vyskytl loni vůbec nejčastěji, a to celkem 6071krát. Ve zdravotnictví a v sociálních službách onemocněly nejčastěji zdravotní sestry (43,9 % případů), sanitáři - ošetřovatelky/ošetřovatelé (13,4 %), lékaři (11,7 %), pracovníci sociálních služeb a pracovníci přímé obslužné péče (9,3 %) a záchranáři a řidiči zdravotnické záchranné služby (5,0 %).

...........................

Profesionální onemocnění se do NRNP hlásí na základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotního informačního systému (NZIS). Posuzování a uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravují zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláška MZ a MPSV č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.Dále okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání.

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění - Covid-19. Toto onemocnění se hlásí jako nemoc z povolání v rámci Kapitoly V (infekční nemoci přenosné a parazitární) pod novými evidenčními kódy: V.1.45 pro onemocnění vzniklá v ČR a V.3.36 pro onemocnění vzniklá v zahraničí.

...........................

 

Zdravotníky potrápil i svrab

Svrabem z hlediska hlášených nemocí z povolání onemocněli výhradně pracovníci z odvětví „Zdravotní a sociální péče", a to 92krát. Nejčastěji šlo o pracující v domovech sociálních služeb a domovech pro seniory (celkem 26 případů).

V sestupném pořadí pak ve statistikách následovaly nemoci způsobené fyzikálními faktory (celkem 336 případů), nemoci postihující dýchací cesty, plíce, pohrudnici a pobřišnici (celkem 122 případů), nemoci kožní (celkem 71 případů), nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (celkem 2 případy) a nemoci způsobené chemickými látkami (pouze 1 případ).

„Mezi nejčastější nemoci způsobené fyzikálními faktory patří zejména syndrom karpálního tunelu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování (107 případů), syndrom karpálního tunelu z práce s vibrujícími nástroji (80 případů) a skupina onemocnění šlach a kloubů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (celkem 110 případů)," upřesňuje MUDr. Vladimíra Lipšová.

Ve srovnání s rokem 2022 klesl v roce 2023 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 438, tj. o 5,9 % případů.

„Je nesmírně důležité, aby se zaměstnavatelé aktivně zajímali o vytvoření a udržování co nejzdravějšího pracovního prostředí, a dbali na prevenci tam, kde umožňuje snížit riziko zátěže nemocí z povolání, ale i dalších chronických neinfekčních onemocnění. Jde například o programy preventivních a rehabilitačních cvičení pro zaměstnance či o nabídku očkování proti sezónním infekcím. V rámci programu a soutěže Podnik podporující zdraví nabízíme firmám konzultace, poradenství a kulaté stoly, které se věnují konkrétním námětům a postupům na zlepšování a podporu zdravého prostředí na pracovišti a zdraví zaměstnanců," připomíná důležitost prevence ředitelka SZÚ, MUDr. Barbora Macková, MHA.

Nejvíce nemocí z povolání bylo za rok 2023 hlášeno na území Olomouckého a Plzeňského kraje?

Covid-19 bude ve statistice nemocí z povolání dominovat podle odborníků i v dalším období? A předpokládá se, že nejen u zdravotnických a sociálních pracovníků, ale také například u pedagogů ve školách.

Publikace Nemoci z povolání v České republice v roce 2023 je uveřejněna na webu SZÚ.

Tisková zpráva SZÚ

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY