Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCUKROVKA NIČÍ SRDCE A CÉVYDiabetes 2. typu ohrožuje každého desátého Čecha a kazí výhled na stáří prožité ve zdraví. Lékaři kvůli rychle rostoucím číslům označují diabetes 2. typu za novou epidemii. Diabetes způsobuje lidskému tělu celou řadu zdravotních komplikací. Poškozuje například srdce a cévy - to podle odborníků platí až u 30 % léčených pacientů. Ničí také zrak - to se týká přibližně 27 % lidí s cukrovkou

Zpráva Státního zdravotního ústavu (SZÚ, 2022) shrnující výsledky zdravotního vyšetření EHES 2019 v české populaci (realizovaného v rámci Evropského výběrového šetření o zdraví EHIS)1, ukázala, že chronickou nemoc nebo problém uvedlo 40 % mužů a 46 % žen a výskyt se zvyšoval s věkem. Ve věkové kategorii 55-64 let uvedlo chronické potíže až 66 % mužů a 60 % žen. Navíc velké procento o své nemoci ani nevědělo. Například u dyslipidémie byla zjištěna velmi nízká úroveň medikace a úspěšné léčby či kontroly. Z osob, které věděly o tomto zdravotním problému, se léčilo pouze 33 % mužů a 19 % žen. Obdobná zjištění byla u diabetu 2. typu - o svém zdravotním problému nevědělo 23 % u mužů a 24 % žen s diabetem.

Lékaři mají k dispozici moderní léčbu tzv. glifloziny, díky nimž tělo vylučuje přebytečný cukr v moči, a léky tak chrání i ledviny a kardiovaskulární systém před poškozením způsobeným diabetem. Glifloziny se však zatím dostanou pouze ke zlomku pacientů. 

„Účinně regulují hladinu cukru v krvi, pacienti přebytečný cukr vyloučí a daří se jim díky tomu i zhubnout. V současné době je však lékaři nemohou předepisovat každému pacientovi, proto se zatím dostaly jen k 10 % pacientů s diabetem. Přitom by jich mohlo být násobně více," říká prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

„V současné době zdravotní pojišťovny úhradu omezují například hodnotami glykovaného hemoglobinu, které jsou však nastavené až nesmyslně vysoko, takže na léčbu nedosáhne řada pacientů, jež by glifloziny paradoxně mohly chránit preventivně. To se doufám podaří časem změnit, aby lék byl dostupný více pacientům," dodává profesor Prázný. 

Podle prof. MUDr. Aleše Linharta, CSc., předsedy České kardiologické společnosti, glifloziny navíc významně ovlivňují riziko hospitalizace nebo smrti v důsledku srdečního selhání. 

„Podle studií se riziko snižuje o 25 %, což je ve srovnání s dosavadními možnostmi léčby obrovský pokrok. Pacienti díky tomu mají naději na kvalitnější život bez nutnosti opakovaně trávit dny v nemocnici," říká kardiolog Linhart. 

 

Odborníci se shodují, že lidí s diabetem 2. typu dlouhodobě přibývá.

„V posledních letech evidujeme asi 20 tisíc nově nemocných ročně. Výjimku tvoří poslední dva pandemické roky, kdy počty pacientů klesaly, ať už kvůli tomu, že nechodili s potížemi k lékaři, tak bohužel v důsledku úmrtí na covid-19. V souvislosti s ním jsou diabetici jedni z nejrizikovějších pacientů," říká prof. Prázný. Počty pacientů podle něj rostou hlavně kvůli obezitě a celkovému stárnutí populace - pacienti žijí déle a zároveň přibývají stále mladší.

............

Pokud není diabetes adekvátně léčen a uspokojivě kompenzován, způsobuje chronické cévní komplikace. Po čase může dojít k poškození ledvin, nervů, poškození až ztrátě zraku, zvyšuje se riziko vzniku infarktu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin i kardiovaskulární mortality. Na vzniku těchto komplikací se však nepodílí jen hyperglykémie, ale často i přidružená onemocnění, jejichž kombinace je označována jako metabolický syndrom. Jedná se zejména o arteriální hypertenzi, dyslipidémii a centrální obezitu.2

............

Až 55 % obyvatel České republiky má problém s nadváhou - obezita je přitom jednou z roznětek k rozvoji diabetu 2. typu. Normální hmotnost mělo dle vyšetření EHES (2019) 1 pouze 23 % mužů a 44 % žen, a jen 38 % mužů a 34 % žen mělo hodnotu obvodu pasu v normě. 

Podle zkušeností odborníků si většina potenciálních pacientů neuvědomuje, že už v rané fázi cukrovky dochází k poškození životně důležitých orgánů, často nevratnému.

„V důsledku vyšší hladiny krevního cukru dochází k předčasnému ničení cév. A to jak těch mikroskopických, které vyživují ledviny nebo periferní nervy, tak velkých tepen," popisuje MUDr. Barbora Doležalová, diabetoložka z INTENDIA kliniky v Chrudimi. „Diabetes je jedním z hlavních rizik vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt, mozková příhoda nebo onemocnění periferních tepen. Je také jednou z nejčastějších příčin poruch zraku a vede i k selhání ledvin," dodává.

Podle posledních dat trpí onemocněním srdce a cév asi 30 % pacientů, kteří se léčí s diabetem 2. typu. „Často se nám stává, že do ordinací přicházejí pacienti s problémy se srdcem a teprve poté jim najdeme diabetes. Ten jim přitom potíže s velkou pravděpodobností způsobil," popisuje prof. Linhart. Diabetici jsou podle něj dříve nebo později srdečním selháním ohroženi v každém případě. „Diabetes tiše devastuje cévy, a zatímco ty velké jsme schopni do určité míry opravit, ty nejmenší bohužel spravit nelze. Pacientům navíc hrozí výrazně vyšší riziko infarktů a srdečního selhání, které bohužel vyžaduje dlouhodobou péči a často vede k hospitalizaci či předčasnému úmrtí," říká kardiolog. 

Zdroj: MaVe PR

Literatura:
1. Čapková N, Lustigová M. Zdravotní stav české populace - výsledky studie EHES 2019. SZU 2022.
2. Haluzík M, Vrablík M, Šatný M. Multifaktoriální intervence rizikových faktorů u pacientů current state and perspectives. DMEV 2020; 23: 92-100. 

Mohlo by vás dále zajímat:

PRŮMĚRNÝ ČECH ŽIJE AŽ 20 LET ŽIVOTA S NEMOCÍ
EMA SCHVÁLILA EMPAGLIFLOZIN PRO LÉČBU PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
SPORT JAKO SOUČÁST TERAPIE DIABETU

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie