Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyCUKROVKA NIČÍ SRDCE A CÉVYDiabetes 2. typu ohrožuje každého desátého Čecha a kazí výhled na stáří prožité ve zdraví. Lékaři kvůli rychle rostoucím číslům označují diabetes 2. typu za novou epidemii. Diabetes způsobuje lidskému tělu celou řadu zdravotních komplikací. Poškozuje například srdce a cévy - to podle odborníků platí až u 30 % léčených pacientů. Ničí také zrak - to se týká přibližně 27 % lidí s cukrovkou

Zpráva Státního zdravotního ústavu (SZÚ, 2022) shrnující výsledky zdravotního vyšetření EHES 2019 v české populaci (realizovaného v rámci Evropského výběrového šetření o zdraví EHIS)1, ukázala, že chronickou nemoc nebo problém uvedlo 40 % mužů a 46 % žen a výskyt se zvyšoval s věkem. Ve věkové kategorii 55-64 let uvedlo chronické potíže až 66 % mužů a 60 % žen. Navíc velké procento o své nemoci ani nevědělo. Například u dyslipidémie byla zjištěna velmi nízká úroveň medikace a úspěšné léčby či kontroly. Z osob, které věděly o tomto zdravotním problému, se léčilo pouze 33 % mužů a 19 % žen. Obdobná zjištění byla u diabetu 2. typu - o svém zdravotním problému nevědělo 23 % u mužů a 24 % žen s diabetem.

Lékaři mají k dispozici moderní léčbu tzv. glifloziny, díky nimž tělo vylučuje přebytečný cukr v moči, a léky tak chrání i ledviny a kardiovaskulární systém před poškozením způsobeným diabetem. Glifloziny se však zatím dostanou pouze ke zlomku pacientů. 

„Účinně regulují hladinu cukru v krvi, pacienti přebytečný cukr vyloučí a daří se jim díky tomu i zhubnout. V současné době je však lékaři nemohou předepisovat každému pacientovi, proto se zatím dostaly jen k 10 % pacientů s diabetem. Přitom by jich mohlo být násobně více," říká prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

„V současné době zdravotní pojišťovny úhradu omezují například hodnotami glykovaného hemoglobinu, které jsou však nastavené až nesmyslně vysoko, takže na léčbu nedosáhne řada pacientů, jež by glifloziny paradoxně mohly chránit preventivně. To se doufám podaří časem změnit, aby lék byl dostupný více pacientům," dodává profesor Prázný. 

Podle prof. MUDr. Aleše Linharta, CSc., předsedy České kardiologické společnosti, glifloziny navíc významně ovlivňují riziko hospitalizace nebo smrti v důsledku srdečního selhání. 

„Podle studií se riziko snižuje o 25 %, což je ve srovnání s dosavadními možnostmi léčby obrovský pokrok. Pacienti díky tomu mají naději na kvalitnější život bez nutnosti opakovaně trávit dny v nemocnici," říká kardiolog Linhart. 

 

Odborníci se shodují, že lidí s diabetem 2. typu dlouhodobě přibývá.

„V posledních letech evidujeme asi 20 tisíc nově nemocných ročně. Výjimku tvoří poslední dva pandemické roky, kdy počty pacientů klesaly, ať už kvůli tomu, že nechodili s potížemi k lékaři, tak bohužel v důsledku úmrtí na covid-19. V souvislosti s ním jsou diabetici jedni z nejrizikovějších pacientů," říká prof. Prázný. Počty pacientů podle něj rostou hlavně kvůli obezitě a celkovému stárnutí populace - pacienti žijí déle a zároveň přibývají stále mladší.

............

Pokud není diabetes adekvátně léčen a uspokojivě kompenzován, způsobuje chronické cévní komplikace. Po čase může dojít k poškození ledvin, nervů, poškození až ztrátě zraku, zvyšuje se riziko vzniku infarktu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin i kardiovaskulární mortality. Na vzniku těchto komplikací se však nepodílí jen hyperglykémie, ale často i přidružená onemocnění, jejichž kombinace je označována jako metabolický syndrom. Jedná se zejména o arteriální hypertenzi, dyslipidémii a centrální obezitu.2

............

Až 55 % obyvatel České republiky má problém s nadváhou - obezita je přitom jednou z roznětek k rozvoji diabetu 2. typu. Normální hmotnost mělo dle vyšetření EHES (2019) 1 pouze 23 % mužů a 44 % žen, a jen 38 % mužů a 34 % žen mělo hodnotu obvodu pasu v normě. 

Podle zkušeností odborníků si většina potenciálních pacientů neuvědomuje, že už v rané fázi cukrovky dochází k poškození životně důležitých orgánů, často nevratnému.

„V důsledku vyšší hladiny krevního cukru dochází k předčasnému ničení cév. A to jak těch mikroskopických, které vyživují ledviny nebo periferní nervy, tak velkých tepen," popisuje MUDr. Barbora Doležalová, diabetoložka z INTENDIA kliniky v Chrudimi. „Diabetes je jedním z hlavních rizik vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt, mozková příhoda nebo onemocnění periferních tepen. Je také jednou z nejčastějších příčin poruch zraku a vede i k selhání ledvin," dodává.

Podle posledních dat trpí onemocněním srdce a cév asi 30 % pacientů, kteří se léčí s diabetem 2. typu. „Často se nám stává, že do ordinací přicházejí pacienti s problémy se srdcem a teprve poté jim najdeme diabetes. Ten jim přitom potíže s velkou pravděpodobností způsobil," popisuje prof. Linhart. Diabetici jsou podle něj dříve nebo později srdečním selháním ohroženi v každém případě. „Diabetes tiše devastuje cévy, a zatímco ty velké jsme schopni do určité míry opravit, ty nejmenší bohužel spravit nelze. Pacientům navíc hrozí výrazně vyšší riziko infarktů a srdečního selhání, které bohužel vyžaduje dlouhodobou péči a často vede k hospitalizaci či předčasnému úmrtí," říká kardiolog. 

Zdroj: MaVe PR

Literatura:
1. Čapková N, Lustigová M. Zdravotní stav české populace - výsledky studie EHES 2019. SZU 2022.
2. Haluzík M, Vrablík M, Šatný M. Multifaktoriální intervence rizikových faktorů u pacientů current state and perspectives. DMEV 2020; 23: 92-100. 

Mohlo by vás dále zajímat:

PRŮMĚRNÝ ČECH ŽIJE AŽ 20 LET ŽIVOTA S NEMOCÍ
EMA SCHVÁLILA EMPAGLIFLOZIN PRO LÉČBU PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
SPORT JAKO SOUČÁST TERAPIE DIABETU

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie