Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDALŠÍ KAMION LÉKŮ ZAMÍŘIL NA UKRAJINUMinisterstvo zdravotnictví spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zprostředkovalo darování léčiv výrobců a distributorů léčiv na zdravotnickou pomoc České republiky Ukrajině a vypravilo další kamiony s léky.

V rámci dosud poslední várky lékové pomoci jsou 3. a 4. kamionem vezeny léčivé přípravky, které působí proti bolesti, zánětům, infekcím a tlumení horečky, léky užívané v urgentní medicíně a další.  Léky darovaly společnosti Sanofi, Opella, ViaPharma, Ewopharma, Pierre Fabre, Herbacos Recordati s.r.o. a +pharma Česká republika s.r.o.

„Pomoci občanům a ukrajinským lékařům na Ukrajině bereme jako občansko-morální povinnost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat organizacím a institucím z farmaceutického průmyslu a všem dalším zástupcům, které se na této pomoci podíleli. Děkuji za vzájemnou koordinaci nejen ČAFF, AIFP, Hasičskému záchrannému sboru, Alliance Healthcare, ale také všem farmaceutickým firmám jejichž spolupráce si velmi vážím," zmínil ministr Válek

Zdravotnická humanitární pomoc je zprostředkována ministerstvem zdravotnictví v koordinaci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, ČAFF i AIFP skrze společný Mechanismus civilní ochrany EU a Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Tato koordinace je zásadní, protože léčiva musí být dopravována v kontrolovaných podmínkách, aby byla zachována jejich účinnost a bezpečnost. Pomoc je přepravována tak, aby bylo zabráněno znehodnocení léků. Zároveň je zajištěno, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR, kam současně denně přicházejí lidé prchající před válkou.

„V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině vyslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dosud čtyři kamiony léčivých přípravků do centrálního skladu humanitární pomoci v Polsku. Ve spolupráci s darujícími společnostmi byla odeslána humanitární pomoc v celkovém počtu okolo 720 tisíc balení léčivých přípravků," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček

Zájemci se s nabídkami objemných darů léků (nad tisíc balení, léky balené po kartonech), a to jak volně prodejných, tak vázaných na předpis, mohou obracet na ministerstvo zdravotnictví. To v případě, že ukrajinská strana potvrdí o nabízená léčiva zájem, zajistí přepravu do centrálního skladu humanitární pomoci zřízeného Evropskou komisí na polsko-ukrajinské hranici. Odtud se bude pomoc distribuovat na Ukrajinu.

„Obrátit se ale mohou i na nás. Česká asociace farmaceutických firem je s ministerstvem zdravotnictví v denním kontaktu a nabídky od výrobců a distributorů pomáháme koordinovat. Naše členské firmy jsou navíc v procesu převodu daru stovek tisíc balení potřebných léků," upřesňuje výkonný ředitel ČAFF, Filip Vrubel

MZ ČR nebo ČAFF provedou farmaceutickou společnost nebo distributora, který chce darovat léčivé přípravky, procesem, pomohou jim vyplnit evropský formulář pro humanitární dodávky léčiv a poskytnou předvyplněný vzor darovací smlouvy. Dary poskytnuté touto cestou jsou osvobozeny od DPH.

V již zrealizovaných dodávkách pro Ukrajinu šlo konkrétně o léčivé přípravky urgentní medicíny vhodné na tlumení bolesti, k léčbě krevních sraženin, infekcí, zánětů, pro léčbu šokových stavů, srdečních onemocnění a dalších potřebných léků, které byly vyžádány ukrajinskou vládou.

Léky Ukrajině dosud darovaly také například společnosti Zentiva, PRO.MED.CS Praha, Stada, či Glenmark.

Dopravu prvních 3 kamionů bezplatně poskytla společnost Alliance Healthcare.

Zdroje: Tisková zpráva MZČR, Odbor komunikace s veřejností (7. 4. 2022), https://www.caff.eu

......

K tématu by vás mohlo zajímat:

LÉKAŘI BEZ HRANIC ZA HRANICÍ UKRAJINY

FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHAJÍ UKRAJINĚ 

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY