Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárny



DALŠÍ KAMION LÉKŮ ZAMÍŘIL NA UKRAJINU



Ministerstvo zdravotnictví spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zprostředkovalo darování léčiv výrobců a distributorů léčiv na zdravotnickou pomoc České republiky Ukrajině a vypravilo další kamiony s léky.

V rámci dosud poslední várky lékové pomoci jsou 3. a 4. kamionem vezeny léčivé přípravky, které působí proti bolesti, zánětům, infekcím a tlumení horečky, léky užívané v urgentní medicíně a další.  Léky darovaly společnosti Sanofi, Opella, ViaPharma, Ewopharma, Pierre Fabre, Herbacos Recordati s.r.o. a +pharma Česká republika s.r.o.

„Pomoci občanům a ukrajinským lékařům na Ukrajině bereme jako občansko-morální povinnost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat organizacím a institucím z farmaceutického průmyslu a všem dalším zástupcům, které se na této pomoci podíleli. Děkuji za vzájemnou koordinaci nejen ČAFF, AIFP, Hasičskému záchrannému sboru, Alliance Healthcare, ale také všem farmaceutickým firmám jejichž spolupráce si velmi vážím," zmínil ministr Válek

Zdravotnická humanitární pomoc je zprostředkována ministerstvem zdravotnictví v koordinaci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, ČAFF i AIFP skrze společný Mechanismus civilní ochrany EU a Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Tato koordinace je zásadní, protože léčiva musí být dopravována v kontrolovaných podmínkách, aby byla zachována jejich účinnost a bezpečnost. Pomoc je přepravována tak, aby bylo zabráněno znehodnocení léků. Zároveň je zajištěno, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR, kam současně denně přicházejí lidé prchající před válkou.

„V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině vyslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dosud čtyři kamiony léčivých přípravků do centrálního skladu humanitární pomoci v Polsku. Ve spolupráci s darujícími společnostmi byla odeslána humanitární pomoc v celkovém počtu okolo 720 tisíc balení léčivých přípravků," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček

Zájemci se s nabídkami objemných darů léků (nad tisíc balení, léky balené po kartonech), a to jak volně prodejných, tak vázaných na předpis, mohou obracet na ministerstvo zdravotnictví. To v případě, že ukrajinská strana potvrdí o nabízená léčiva zájem, zajistí přepravu do centrálního skladu humanitární pomoci zřízeného Evropskou komisí na polsko-ukrajinské hranici. Odtud se bude pomoc distribuovat na Ukrajinu.

„Obrátit se ale mohou i na nás. Česká asociace farmaceutických firem je s ministerstvem zdravotnictví v denním kontaktu a nabídky od výrobců a distributorů pomáháme koordinovat. Naše členské firmy jsou navíc v procesu převodu daru stovek tisíc balení potřebných léků," upřesňuje výkonný ředitel ČAFF, Filip Vrubel

MZ ČR nebo ČAFF provedou farmaceutickou společnost nebo distributora, který chce darovat léčivé přípravky, procesem, pomohou jim vyplnit evropský formulář pro humanitární dodávky léčiv a poskytnou předvyplněný vzor darovací smlouvy. Dary poskytnuté touto cestou jsou osvobozeny od DPH.

V již zrealizovaných dodávkách pro Ukrajinu šlo konkrétně o léčivé přípravky urgentní medicíny vhodné na tlumení bolesti, k léčbě krevních sraženin, infekcí, zánětů, pro léčbu šokových stavů, srdečních onemocnění a dalších potřebných léků, které byly vyžádány ukrajinskou vládou.

Léky Ukrajině dosud darovaly také například společnosti Zentiva, PRO.MED.CS Praha, Stada, či Glenmark.

Dopravu prvních 3 kamionů bezplatně poskytla společnost Alliance Healthcare.

Zdroje: Tisková zpráva MZČR, Odbor komunikace s veřejností (7. 4. 2022), https://www.caff.eu

......

K tématu by vás mohlo zajímat:

LÉKAŘI BEZ HRANIC ZA HRANICÍ UKRAJINY

FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHAJÍ UKRAJINĚ 

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie