Cookie Consent by Free Privacy Policy website


DÉLKA ŽIVOTA PŘI KARCINOMU PLIC SE ZVYŠUJEPlíce nebolí. A proto se vážný problém objeví až ve 3. nebo 4. stadiu, kdy už je delší přežití spíš výjimkou. Ale v současné době tato informace v mnoha případech přestává platit.

Rakovina plic je závažné onemocnění, které se zpočátku nijak neprojevuje, později jen sípavým kašlem, únavou, ztrátou váhy - tedy příznaky, které se často zamění za nachlazení nebo jiný banálnější problém. Ročně u nás onemocní více než 6,5 tisíce lidí (velké procento jsou ženy) a přes 5 tisíc na tento typ rakoviny zemře. 

Program časného záchytu

Nemoc postihuje převážně kuřáky, a tak je dobře, že u nás už běží program časného záchytu karcinomu plic. Garantem je Ministerstvo zdravotnictví a podílí se na něm i Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zapojilo se do něj 323 plicních a 500 praktických lékařů.

............

Příklad pro ilustraci: Od února do počátku června vyšetřili lékaři na Plicní klinice FN Hradec Králové 29 pacientů - kuřáků, 8 žen a 21 mužů. Pouze 11 z nich (40 procent) mělo respirační systém zatím celkem v pořádku.

„Našli jsme různá respirační postižení, a to i u těch relativně zdravých," říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta hradecké Plicní kliniky. „U dvou pacientů jsme diagnostikovali plicní nádor k rychlému operačnímu zákroku, u tří pacientů jsme objevili bronchiektázie - zánětlivou destrukci stěny průdušek, pět osob má zatím nejasný nález nevylučující drobný nádor nebo jiný problém s plícemi. U deseti jsme našli chronické onemocnění průdušek - astma nebo CHOPN a u dvou postižení průdušnice, u jednoho zvětšené lymfatické uzliny v hrudní části. Nově zjištěná onemocnění se různě kombinovala."

U některých vyšetřovaných lékaři našli tzv. plicní uzly, většinou drobné a nezhoubné, ale některé z nich mohou být počátečním stadiem zhoubného nádoru. Tito pacienti jsou zařazeni do kontrolních skupin a v průběhu času sledováni. 

Foto: Z tiskové konference u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na 1. srpna. 

Největší šanci na co nejdelší život v dobré kvalitě nebo v ideálním případě na uzdravení, pokud je nádor objeven hodně brzy, mají ti pacienti, kteří se léčí v některém ze sedmi pneumoonkochirurgických center.

 

Záleží na zkušenosti odborníků

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, nám sdělila jasné stanovisko: „V naší republice se bronchogenní karcinom operuje často tam, kde by neměl, na více než 20 pracovištích. Někde zase pacient začíná s léčbou až za několik týdnů nebo měsíců po diagnóze. Přitom specializovaných center máme sedm, což je dostatek pro všechny pacienty. Například v Dánsku jsou pracoviště podobného typu pouze dvě a v Norsku pouze jedno."

Úspěch léčení závisí do značné míry na zkušenostech odborníků, které souvisí s tím, že nejvíc operací se dělá ve specializovaných pracovištích. Měřítkem není jen míra jejich úspěšnosti, ale i minimum pooperačních komplikací, vhodná rehabilitace a příprava na další onkologickou léčbu.

Součástí pneumoonkochirurgických center jsou širší týmy zkušených odborníků a specializovaná bronschoskopická pracoviště s kvalitními nástroji, která umějí ideálně odebrat vzorek ke zkoumání. Karcinom plic není jen jeden typ nádoru, každý má své specifické znaky. Specializovaná centra mohou díky speciálním vyšetřovacím metodám a ve spolupráci s dalšími odborníky pečlivěji diagnostikovat a určit nové možnosti léčení.

„Neustále se objevují nové léky, které stávající terapie dobře doplňují; kombinuje se imunoterapie s chemoterapií a s biologickou léčbou," dodává k tomu prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., předsedkyně Pneumoonkologické sekce ČPFS. 

Nejvíc rizikové je kouření

Rakovinu plic má z 90 procent na svědomí kouření. Programu časného záchytu tohoto onemocnění by se měli zúčastnit - pokud možno všichni - kuřáci přibližně mezi 55 a 74 lety, kteří vykouří po dobu asi 20 let 20 cigaret denně nebo kouří 10 let 40 cigaret denně (pozor - i tzv. nehořlavé tabáky jsou rizikové). Průměrný věk dosud vyšetřených pacientů je 63,8 let.

Plicní lékaři posílají rizikové pacienty přímo na akreditovaná radiologická pracoviště k vyšetření nízkodávkovým CT. Pokud se objeví podezřelý nález, následují další vyšetření a po zhodnocení výsledků následuje porada multidisciplinárního týmu, která zvolí optimální způsob léčení. 

Více o programu na https://prevenceproplice.cz

Seznam pneumoonkochirurgických center:
www.mzcr.cz/cvs-pneumoonkochirurgicke-pece

Z tiskové konference 21. 7. zpracovala pro Magazín 

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

HEALTHCOMM PROFESSIONAL V BRNĚ

Odborný kongres pro lékárníky a farmaceutické asistenty proběhne 21. 10. 2022 v V Quality Hotel Brno Exhibition Centre. V programu vystoupí například doc. MUDr. Alexander Čelko. CSc. s přednáškou Epidemie diabetu, nebo PharmDr. Jana Matušková se sdělením Imunita - doplňky stravy - jak na to lege artis. Registrovat se můžete již nyní na stránkách Healthcomm/akce.

BĚH PROTI SAMOTĚ

Organizace ADRA zahajuje 28. 9. 2022 benefiční ADRAběh proti samotě, jehož výtěžek poputuje na podporu dobrovolnických návštěv u osamělých lidí. Akce proběhne i virtuálně ve spolupráci s organizací Rozběháme Česko. Živé výběhy proběhnou ve 12 městech ČR. Zájemci se mohou registrovat na www.adrabeh.cz .

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie