Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDÉLKA ŽIVOTA PŘI KARCINOMU PLIC SE ZVYŠUJEPlíce nebolí. A proto se vážný problém objeví až ve 3. nebo 4. stadiu, kdy už je delší přežití spíš výjimkou. Ale v současné době tato informace v mnoha případech přestává platit.

Rakovina plic je závažné onemocnění, které se zpočátku nijak neprojevuje, později jen sípavým kašlem, únavou, ztrátou váhy - tedy příznaky, které se často zamění za nachlazení nebo jiný banálnější problém. Ročně u nás onemocní více než 6,5 tisíce lidí (velké procento jsou ženy) a přes 5 tisíc na tento typ rakoviny zemře. 

Program časného záchytu

Nemoc postihuje převážně kuřáky, a tak je dobře, že u nás už běží program časného záchytu karcinomu plic. Garantem je Ministerstvo zdravotnictví a podílí se na něm i Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zapojilo se do něj 323 plicních a 500 praktických lékařů.

............

Příklad pro ilustraci: Od února do počátku června vyšetřili lékaři na Plicní klinice FN Hradec Králové 29 pacientů - kuřáků, 8 žen a 21 mužů. Pouze 11 z nich (40 procent) mělo respirační systém zatím celkem v pořádku.

„Našli jsme různá respirační postižení, a to i u těch relativně zdravých," říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta hradecké Plicní kliniky. „U dvou pacientů jsme diagnostikovali plicní nádor k rychlému operačnímu zákroku, u tří pacientů jsme objevili bronchiektázie - zánětlivou destrukci stěny průdušek, pět osob má zatím nejasný nález nevylučující drobný nádor nebo jiný problém s plícemi. U deseti jsme našli chronické onemocnění průdušek - astma nebo CHOPN a u dvou postižení průdušnice, u jednoho zvětšené lymfatické uzliny v hrudní části. Nově zjištěná onemocnění se různě kombinovala."

U některých vyšetřovaných lékaři našli tzv. plicní uzly, většinou drobné a nezhoubné, ale některé z nich mohou být počátečním stadiem zhoubného nádoru. Tito pacienti jsou zařazeni do kontrolních skupin a v průběhu času sledováni. 

Foto: Z tiskové konference u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na 1. srpna. 

Největší šanci na co nejdelší život v dobré kvalitě nebo v ideálním případě na uzdravení, pokud je nádor objeven hodně brzy, mají ti pacienti, kteří se léčí v některém ze sedmi pneumoonkochirurgických center.

 

Záleží na zkušenosti odborníků

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, nám sdělila jasné stanovisko: „V naší republice se bronchogenní karcinom operuje často tam, kde by neměl, na více než 20 pracovištích. Někde zase pacient začíná s léčbou až za několik týdnů nebo měsíců po diagnóze. Přitom specializovaných center máme sedm, což je dostatek pro všechny pacienty. Například v Dánsku jsou pracoviště podobného typu pouze dvě a v Norsku pouze jedno."

Úspěch léčení závisí do značné míry na zkušenostech odborníků, které souvisí s tím, že nejvíc operací se dělá ve specializovaných pracovištích. Měřítkem není jen míra jejich úspěšnosti, ale i minimum pooperačních komplikací, vhodná rehabilitace a příprava na další onkologickou léčbu.

Součástí pneumoonkochirurgických center jsou širší týmy zkušených odborníků a specializovaná bronschoskopická pracoviště s kvalitními nástroji, která umějí ideálně odebrat vzorek ke zkoumání. Karcinom plic není jen jeden typ nádoru, každý má své specifické znaky. Specializovaná centra mohou díky speciálním vyšetřovacím metodám a ve spolupráci s dalšími odborníky pečlivěji diagnostikovat a určit nové možnosti léčení.

„Neustále se objevují nové léky, které stávající terapie dobře doplňují; kombinuje se imunoterapie s chemoterapií a s biologickou léčbou," dodává k tomu prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., předsedkyně Pneumoonkologické sekce ČPFS. 

Nejvíc rizikové je kouření

Rakovinu plic má z 90 procent na svědomí kouření. Programu časného záchytu tohoto onemocnění by se měli zúčastnit - pokud možno všichni - kuřáci přibližně mezi 55 a 74 lety, kteří vykouří po dobu asi 20 let 20 cigaret denně nebo kouří 10 let 40 cigaret denně (pozor - i tzv. nehořlavé tabáky jsou rizikové). Průměrný věk dosud vyšetřených pacientů je 63,8 let.

Plicní lékaři posílají rizikové pacienty přímo na akreditovaná radiologická pracoviště k vyšetření nízkodávkovým CT. Pokud se objeví podezřelý nález, následují další vyšetření a po zhodnocení výsledků následuje porada multidisciplinárního týmu, která zvolí optimální způsob léčení. 

Více o programu na https://prevenceproplice.cz

Seznam pneumoonkochirurgických center:
www.mzcr.cz/cvs-pneumoonkochirurgicke-pece

Z tiskové konference 21. 7. zpracovala pro Magazín 

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie