Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDEPRESIVNÍ BLUE MONDAY – MÝTUS NEBO REALITA?V české kotlině známe pojem „Modré pondělí", který se vztahuje k velikonoční tradici a je součástí pašijového týdne jako den, kdy je zapovězeno pracovat. Jak ale z praxe víme, ujal se termín „modré" pondělí i ve světském životě - jako den, kdy se nám prostě nic nechce dělat. Třetí lednové pondělí, známé jako Blue Monday, je již několik let považováno za nejdepresivnější den v roce, kdy se nám nejen že nechce nic začínat, ale dokonce se nám prý chce se vším skoncovat. Ačkoli toto označení vzniklo původně jako chytrý marketingový tah, mnozí odborníci se shodnou, že právě polovina ledna patří k depresivnějším obdobím roku. Britský koncept Blue Monday byl původně popsán v roce 2004 psychologem Cliffem Arnallem. Na žádost jedné cestovní kanceláře, která chtěla zvýšit svůj lednový prodej přímořských dovolených, vymyslel pseudovědeckou rovnici (proměnné byly počasí, čas od Vánoc nebo doba, kdy jsme porušili novoroční předsevzetí aj.), pomoci níž označil leden za nejdepresivnější období roku. I když šlo tedy původně jen o reklamu, Arnall posléze čelil velké kritice z řad odborníků a sám se později zapojil do antikampaní, pojem Blue Monday se uchytil a existuje dodnes. Řada lidí směřuje své zimní dovolené do tropických destinací.

Na každém šprochu pravdy trochu

Proč je den, který letos připadá na 16. ledna, považován za nejdepresivnější v roce? Jde o pondělí, a to je obecně považováno za nejméně oblíbený den týdne. Podle statistik Českého statistického úřadu1 je v pondělí dokonce spácháno i nejvíce sebevražd. V období 2011-2020 (podobně jako v předcházejícím desetiletí) bylo pondělí dnem, kdy docházelo k největším počtům sebevražd. Lidé spáchali první den v týdnu 16,2 % sebevražd, tj. o 2 p. b. nad průměrným zastoupením pro jeden den v týdnu. V roce s největším počtem událostí v desetiletí (2012), to bylo obdobně 16,2 %, v roce s nejnižším počtem sebevražd v desetiletí (2019) došlo během pondělků dokonce k 17,4 % úmyslných sebepoškození, avšak nejvyšší podíl na pondělní sebevraždy připadl na rok 2013.

V polovině ledna se v životě mnoha lidí nahromadí faktory, které mohou vyvolat pocity smutku a špatné nálady. Jsou za námi Vánoce, které nejsou pro všechny domácnosti zrovna svátky klidu a pohody. Pro mnoho lidí naopak představují nejvíce stresující a finančně náročné období roku. Náladě neprospívá ani chladné a pochmurné lednové počasí, kdy trávíme více času v uzavřených prostorách, a také minimum slunečního svitu. Jaro je navíc stále v nedohlednu a stejně tak i delší svátky nebo prodloužené víkendy. A vůle značné části těch, kteří se do plnění svých předsevzetí pustili s vervou hned po Novém roce, začíná slábnout. Podle průzkumů je v únoru dodržuje už jen polovina lidí. To pak vede k výčitkám, že jsme opět selhali. Dalším faktorem špatné nálady v posledních letech pak může být i politické napětí u nás i ve světě, či pandemie covid-19. 

Chmurné pondělí - teorie vs. praxe

Jak vysvětluje psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Zuzana Kostelníková, teorie, že může existovat jeden jediný nejdepresivnější den v roce, je spíše zavádějící. „Klinická deprese je zdravotní problém, který má dlouhodobější charakter. I přesto, že v praxi si všímáme období, ve kterých stoupá počet pacientů s depresivní symptomatikou, neexistuje den, kdy deprese udeří více než obvykle."

„Termín deprese používá mnoho lidí, když chtějí popsat svou špatnou náladu, smutek nebo splín. Ty se čas od času objeví u každého a jsou přirozenou součástí života. Klinická deprese je však zdravotní problém, který má dlouhodobější charakter, nese s sebou výrazné vyčerpání zdrojů člověka, a především zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života. I přesto, že v praxi si všímáme období, ve kterých stoupá počet pacientů s depresivní symptomatikou, neexistuje den, kdy deprese udeří více než obvykle,"  uvádí psycholožka.

Z odborného hlediska není proto vhodné používat termín Blue Monday ve spojitosti s diagnózou, ale spíše v lidovějším pojetí slova „depresivní".

 

Deprese, špatná nálada nebo sezonní afektivní porucha?

Deprese neboli patologický smutek je psychické onemocnění, které se řadí mezi poruchy nálad. Depresi může spolehlivě diagnostikovat pouze psychiatr na základě celé řady příznaků. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se liší zejména v tom, že je intenzivnější, trvá déle a narušuje každodenní fungování. 

 „Deprese ovlivňuje nejen prožívání, potažmo myšlení a chování, ale odráží se i v rovině tělesné. Pacienti častěji trpí především poruchami spánku, pociťují velkou únavu a vyčerpání, časté je také nechutenství a celková ztráta chuti do života či aktivit, které je bavili předtím. Častěji pak dochází i ke ztrátě zájmu o sociální kontakty, což vede k sociální izolaci a člověk se dostává do spirály, ze které jako by nebylo možné vystoupit," vysvětluje Mgr. Zuzana Kostelníková.

 

Pokud bychom přesto hledali souvislost mezi Blue Monday a depresí, můžeme ji částečně najít v tzv. sezónní afektivní poruše. Ta souvisí se změnami ročních období a nejčastěji se objevuje právě v zimních měsících, kdy je méně přirozeného slunečního světla. To může u některých citlivých jedinců vyvolávat příznaky v podobě nedostatku energie, potíží se soustředěním nebo pocitů beznaděje. Citlivé jsou zejména ženy, které představují 60 - 90 % pacientů.2  Sezónní deprese však mizí s příchodem jara a příznivějšího počasí a lze ji zmírnit například fototerapií umělým světlem.

„Při pochmurných stavech pak obecně pomáhá dodržování pevného denního režimu, který zahrnuje pravidelný spánek, výživnou stravu, cvičení a vyhrazení času pro sebe," radí Mgr. Zuzana Kostelníková a dodává: „Pokud ovšem zmiňované příznaky přetrvávají delší dobu, prohlubují se, ovlivňují každodenní fungování člověka a objevují se myšlenky vymizet, nebo nebýt, je nutné co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Může to být psycholog, psychiatr, praktický lékař, nebo alespoň anonymní krizová linka."

Šťastnější život začíná péčí o sebe 

Návštěvu odborníka tedy rozhodně není vhodné odkládat, protože správná diagnóza a léčba jsou pro zvládnutí deprese zásadní. Dnešní doba navíc umožňuje spojit se s odborníky i online, takže lidé s psychickými problémy mohou svůj stav konzultovat na dálku prostřednictvím internetu z bezpečí domova. Konzultace s lékařem nebo psychologem prostřednictvím online zdravotního portálu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu lze využít například v rámci zdravotního pojištění Klinika Generali České. Již dnes, po půl roce provozu Kliniky, využilo služeb poradenství s psychologem téměř 10 % klientů, kteří si pojištění sjednali.

Je naprosto v pořádku vyhledat odbornou pomoc, o svých pocitech se nemusíte stydět mluvit. Přiznat si psychický problém není projevem slabosti, spíše naopak - je to důležitý, a pro někoho velmi odvážný krok. A pokud je online terapie takovým prvním krokem k řešení duševního zdraví, může být stejně přínosná jako osobní návštěva lékaře," dodává Mgr. Kostelníková.

....................................

Generali Česká pojišťovna uvedla v létě 2022 novinku, která na českém pojistném trhu zatím nemá konkurenci.

Nové pojištění - Klinika Generali České - je specializovaný koncept služeb a technických řešení, která se týkají zdraví a která zároveň rozšiřují životní pojištění o oblast zdravotní péče a vhodně doplňují služby veřejného zdravotního systému.

Klientům tak umožňuje čerpat zdravotní péči pravidelně a bez starostí.

....................................

Zdroje: Digital First Marketing Group s.r.o., Generali Česká pojišťovna a.s.

Reference:
1. https://www.czso.cz/documents/10180/142758738/1301872107.pdf/2b80bbad-bfdd-48b3-a84b-82a9339baea8?version=1.3
2. https://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/psy-200802-0004_Sezonni_afektivni_porucha_a_lecba_jasnym_svetlem.php

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie