Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDIAGNÓZA F17Všimli jste si, že kuřáků pomalu a jistě ubývá? A že už kavárny a restaurace nepláčou, že jim ubývá hostů? Ovšem ti skalní kuřáci - a myslím, že jsou to ve velkém procentu bůhví proč ženy - se s cigaretou ne a ne rozloučit. Přitom každý důvod přestat kouřit je dobrý.

Psát znovu všechna známá fakta o tom, které nemoci kouření způsobuje a jak výrazně zkracuje život, je zbytečné, to už jsme všichni četli tisíckrát. Ovšem málo mluvíme o konkrétním a zdokumentovaném negativním vlivu na životní prostředí. Tabák ničí naše zdraví a životy také vlivem na vzácné zdroje a ekosystémy naší planety.

„V tomto smyslu je to nebezpečné nejen pro nás všechny, ale především pro rozvojové země, odkud pochází většina tabákové produkce. Každou cigaretou, kterou kuřák vykouří, doslova spaluje zdroje, na kterých závisí naše existence." To jsou slova dr. Ruedigera Krecha, ředitele oddělení podpory zdraví WHO. 

Tabákový průmysl a životní prostředí

Důsledkem pěstování tabáku v rozvojových zemích je odlesňování. Kvůli němu se každý rok zničí až 3,5 milionů hektarů půdy. Tabák je napadán různými škůdci a plísněmi, a proto se musí chemicky ošetřovat, a to i pesticidy; v těchto oblastech se často používají i chemikálie, které jsou ve vyspělých zemích zakázané, protože kontaminují půdu. Tabák vstřebává z půdy mnoho dusíku, fosforu a draslíku, víc než jiné plodiny. Celosvětové dopady mají i obrovské emise kysličníku uhličitého a velká spotřeba vody a energie, které by rozvojové země, kde je nedostatek potravin, mohly použít na pěstování něčeho užitečnějšího, než je tabák. 

Rozkládají se až 15 let

Vajgly, zdvořileji řečeno cigaretové nedopalky, které kuřáci bohužel stále házejí, kam je napadne, tvoří malý, ale početný toxický odpad:

„Cigarety s filtrem se vyrábějí od 50. let minulého století," říká prof. Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN. „Měly vzbudit dojem, že díky nim je kouření méně škodlivé, ale není tomu tak. Obsahovaly dokonce i azbest. Naprostou většinu škodlivých látek tyto filtry nezachytí a některé škodliviny v nich dokonce vznikají. A o tomto faktu ještě mnozí z kuřáků nic netuší."

I když jsou nedopalky malé, zabírají překvapivě velký podíl v odpadech z veřejných prostranství - z ulic, parků nebo pláží; celých 40 procent. Jejich rozložení zabere 12 až 15 let! A jsou to právě cigaretové oharky, které jsou zařazeny mezi toxický odpad. 

Znečišťují i vodu

Při kontrolách znečištění odpadních vod se zjistilo, že jeden jediný vajgl znečistí až 500 litrů vody. Ing. Věra Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, která se zabývá analýzou metabolitů návykových látek, dokládá, že dvojnásobné zvýšení obsahu nikotinu a jeho metabolitů v odpadních vodách se zjistí například v posledním dnu každého roku.

Dva miliony kuřáků jen u nás, pokud vykouří 10 cigaret denně, vyprodukuje 20 miliard oharků za rok; pokud chceme být ještě přesnější, tak je to 63 tisíc každou vteřinu. A ještě jeden údaj z ciziny - oharky snadno spolknou divoká zvířata, škodlivé látky z nich byly nalezeny v tělech 70 procent mořských ptáků a v 30 procentech u mořských želv. 

......

Kouř je vždy směsí tisíců škodlivých látek

......

Screening karcinomů plic

V naší zemi stále kouří asi dva miliony lidí. „Rakovina plic, která je v 90 procentech důsledkem kouření, je nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor," tvrdí doc. Jiří Votruba, přednosta 1. interní kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK.  

Na snímku: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK, prof. Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a doc. Jiří Votruba, přednosta 1. interní kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK. 

V časném stádiu se zachytí jen necelá pětina případů - plíce nebolí a nevarují. Z těch, u nichž se nemoc se objeví pozdě, přežije pět let jen něco přes 10 procent. Proto si (i v rámci Světového dne bez tabáku vždy posledního května) připomínáme cílený program časného záchytu; praktičtí lékaři oslovují současné i bývalé kuřáky a doporučí jim screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie, které umí do několika minut odhalit i malý nádor.

Z tiskové konference zpracovala pro Magazín Mgr. Jana Ulíková

K problematice by Vás dále mohlo zajímat:

ROZHOVOR NA TÉMA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZÁVISLÝ KUŘÁK SI CIGARETU VŽDY OPATŘÍ

 

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie