Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyDLOUHÉ ČEKACÍ LHŮTY I STOP STAVY PRO NOVÉ PACIENTYV případě některých oborů si pacienti na vyšetření počkají až tři čtvrtě roku - typicky se jedná o urologické nebo plicní ambulance. Situace je podle Sdružení ambulantních specialistů (SAS) zoufalá.

Co vyplynulo z jednání za zavřenými dveřmi s premiérem a ministrem zdravotnictví?

Za 6 let u nás bude chybět minimálně 25 % ambulantních specialistů. Až 43 % specialistů je dnes v důchodovém věku.

„Mezi obory s největším podílem lékařů nad 60 let patří bezesporu chirurgie. Chirurgů v důchodovém věku je nadpoloviční většina z celkového počtu 1 059, internistů 675 z celkem 1 357. Podobně je na tom i pneumologie a ftizeologie," přibližuje MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

Stejně „špatně" je na tom ale i celá řada dalších oborů - alergologie a klinická imunologie, kardiologie, psychiatrie, rehabilitační lékařství, ORL, dermatologie, ortopedie, neurologie, gastroenterologie, urologie, oftalmologie, endokrinologie a diabetologie. Jednou z priorit SAS je tedy dostatečně motivovat mladé lékaře, například úpravou vzdělávacího systému. 

Všechna vhodná vyšetření by tak v budoucnu mohla být řešena ambulantně a včas.

„To znamená bez dlouhých čekacích dob na vyšetření. To samozřejmě vyjde levněji a pacienti to jistě uvítají," dodává Jojko z pražské ordinace neinvazivní kardiologie KARDIOMED. 

Nejhůře jsou na tom na Královéhradecku, Vysočině a v Ústeckém kraji

Z aktuálních dat z konce března 2024 vyplývá, že nejdelší čekací lhůty na klinické vyšetření pro nové pacienty jsou na alergologii v Karlovarském kraji a dále na kardiologii na Vysočině, Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Stop stav hlásí i logopedi především v Jihočeském, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Čekají doba tam je až 16 týdnů. 

„Alarmující stav je ale také v oboru oftalmologie, kde je plná kapacita a péče je nedostupná ve více krajích. Naopak ORL je jeden z oborů, který funguje takřka bez objednání, a to platí ve všech krajích. Je to ale dáno tím, že se z velké části starají o akutní případy, tj. pacienti nečekají týdny od objednání, ale musí počítat s tím, že stráví až i několik hodin v čekárně, než na ně přijde řada," říká MUDr. Jojko. 

Dodrží politici všechny sliby?

Ambulantní specialisté se dočkali a na konci března proběhlo jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví.

„Premiér měl zájem naši problematiku řešit. Spolu s ministrem zdravotnictví slíbil podporu v zařazení informací o práci ambulantních specialistů do pregraduálního i  postgraduálního vzdělávání, aby se mladí lékaři nebáli jít do ambulancí. Což my samozřejmě plně podporujeme. Ministr zdravotnictví upřesnil výklad priorit v úhradách péče ambulantních specialistů pro rok 2025. Celý segment by měl dostat navýšení odpovídající jiným segmentům, regiony a obory s nedostatkem specialistů by měly být nad to úhradově preferovány. Zásadní informace se vztahuje k novelizaci zákoníku práce, která omezí úvazek každého lékaře na maximálně 1,2 úvazku. Následně bude provedena revize všech nadúvazků lékařů. Novela by měla vejít v platnost, doufejme, již od druhé poloviny roku 2024," uzavírá MUDr. Jojko.

Zdroj: INSIGHTERS

 

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti. Hlavními rizikovými faktory jsou kouření, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak. Na nebezpečí a fatální důsledky zvýšeného krevního tlaku upozorňuje Světový den hypertenze, který připadá na 17. května. Arteriální hypertenze je definována jako opakované zvýšení krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. Úkolem Světového dne hypertenze je upozornit na význam udržování krevního tlaku v optimálních mezích, respektive upozornit na rizika, která přináší vysoký krevní tlak.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY