Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyEFEKTIVNÍ POMOC MUSÍ BÝT KOORDINOVANÁČeský červený kříž (ČČK) reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Svoji humanitární a zdravotnickou pomoc koordinuje s Ukrajinským červeným křížem, který rozváží traumasety a další zdravotnický materiál tam, kde je to nejvíce potřeba. Na našem území pak ČČK pomáhá v Asistenčních centrech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a poskytuje rovněž asistenci v evakuačních vlacích ČD. ČČK poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014, kdy se rozhořel rusko-ukrajinský spor o poloostrov Krym a doněcké a luhaňské oblasti na území Ukrajiny.   

Od 24. února 2022, kdy ozbrojený konflikt vstoupil do nové, intenzivní fáze, zintenzivňuje svou pomoc obětem války na Ukrajině i ČČK. Jen v prvním březnovém týdnu na Ukrajině třikrát předal materiální zdravotnickou pomoc, která má speciální a cílený charakter - jedná se o podporu mobilních zdravotnických týmů Červeného kříže, kterou ukrajinští kolegové velmi oceňují a mohou tak pokračovat v poskytování zdravotnické péče civilnímu obyvatelstvu, která je zcela nezbytná.

V dodávkách zdravotnického materiálu a nástrojů (desítky tisíc ks - jde o obvazový materiál, dlahy, termofolie, zevní fixátory, potřeby pro chirurgii apod.) jsou nově i ochranné pomůcky pro zdravotnické týmy (vesty, přilby). ČČK poskytuje rovněž zdravotnický materiál pro léčbu popálenin (popáleninové sety). Ukrajinský červený kříž získá také tři nákladní automobily pro přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.

Oblastní spolky ČČK se zapojily také do pomoci ukrajinským běžencům - jsou součástí center asistenční pomoci zřizovaných v krajích, kde se mj. podílejí na zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků apod. 

Jak uvádí ČČK ve své tiskové zprávě z 5. března 2022: „Setkáváme se však s problémem - zneužívání znaku Červeného kříže, kterým některé osoby označují například různá vozidla. Zaznamenali jsme je v ČR, ale i v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat. Jde o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č. 126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům v místech ohrožení - bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají! Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů..."

 

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, z darů jednotlivců a institucí. ČČK navázal spolupráci také se Skupinou Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a založili společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž.

„Každá válka znamená těžkou situaci pro civilisty. To platí i pro současnou válku na Ukrajině. Nejpostiženějšími jsou ale děti, válka krutě vstoupí do jejich životů, mnohdy zasáhne jejich zdraví i psychiku. Zdravotnická zařízení na Ukrajině nyní nutně potřebují pomoc. A dvojnásob to platí pro dětské nemocnice. Jsem rád, že díky skupině Prima budeme s našimi ukrajinskými partnery moci zlepšit podmínky pro léčbu a další život těm dětem, které konflikt na Ukrajině zasáhl," říká doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident Českého červeného kříže.

Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se konal v neděli 6. března v pražském Foru Karlín. Na akci vystoupili oblíbení hudební interpreti, a to bez nároku na honorář. Díky divákům televize Prima a CNN Prima NEWS se během večera podařilo vybrat 16 005 337 korun. Získaný výtěžek poputuje na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. 


Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č. ú.: 333999/2700

v. s.: 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na: https://dar.cervenykriz.eu/darovaciformular/~muj-dar

Více na https://www.cervenykriz.eu


Zdroje: Tisková zpráva ČČK: UKRAJINA: CÍLENÁ POMOC ČČK POKRAČUJE (5. 3. 2022), Tisková zpráva CNN Prima NEWS: Skupina Prima a Český červený kříž zakládají sbírku na pomoc dětem Ukrajiny 

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME