Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyEFEKTIVNÍ POMOC MUSÍ BÝT KOORDINOVANÁČeský červený kříž (ČČK) reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Svoji humanitární a zdravotnickou pomoc koordinuje s Ukrajinským červeným křížem, který rozváží traumasety a další zdravotnický materiál tam, kde je to nejvíce potřeba. Na našem území pak ČČK pomáhá v Asistenčních centrech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a poskytuje rovněž asistenci v evakuačních vlacích ČD. ČČK poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014, kdy se rozhořel rusko-ukrajinský spor o poloostrov Krym a doněcké a luhaňské oblasti na území Ukrajiny.   

Od 24. února 2022, kdy ozbrojený konflikt vstoupil do nové, intenzivní fáze, zintenzivňuje svou pomoc obětem války na Ukrajině i ČČK. Jen v prvním březnovém týdnu na Ukrajině třikrát předal materiální zdravotnickou pomoc, která má speciální a cílený charakter - jedná se o podporu mobilních zdravotnických týmů Červeného kříže, kterou ukrajinští kolegové velmi oceňují a mohou tak pokračovat v poskytování zdravotnické péče civilnímu obyvatelstvu, která je zcela nezbytná.

V dodávkách zdravotnického materiálu a nástrojů (desítky tisíc ks - jde o obvazový materiál, dlahy, termofolie, zevní fixátory, potřeby pro chirurgii apod.) jsou nově i ochranné pomůcky pro zdravotnické týmy (vesty, přilby). ČČK poskytuje rovněž zdravotnický materiál pro léčbu popálenin (popáleninové sety). Ukrajinský červený kříž získá také tři nákladní automobily pro přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.

Oblastní spolky ČČK se zapojily také do pomoci ukrajinským běžencům - jsou součástí center asistenční pomoci zřizovaných v krajích, kde se mj. podílejí na zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků apod. 

Jak uvádí ČČK ve své tiskové zprávě z 5. března 2022: „Setkáváme se však s problémem - zneužívání znaku Červeného kříže, kterým některé osoby označují například různá vozidla. Zaznamenali jsme je v ČR, ale i v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat. Jde o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č. 126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům v místech ohrožení - bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají! Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů..."

 

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, z darů jednotlivců a institucí. ČČK navázal spolupráci také se Skupinou Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a založili společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž.

„Každá válka znamená těžkou situaci pro civilisty. To platí i pro současnou válku na Ukrajině. Nejpostiženějšími jsou ale děti, válka krutě vstoupí do jejich životů, mnohdy zasáhne jejich zdraví i psychiku. Zdravotnická zařízení na Ukrajině nyní nutně potřebují pomoc. A dvojnásob to platí pro dětské nemocnice. Jsem rád, že díky skupině Prima budeme s našimi ukrajinskými partnery moci zlepšit podmínky pro léčbu a další život těm dětem, které konflikt na Ukrajině zasáhl," říká doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident Českého červeného kříže.

Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se konal v neděli 6. března v pražském Foru Karlín. Na akci vystoupili oblíbení hudební interpreti, a to bez nároku na honorář. Díky divákům televize Prima a CNN Prima NEWS se během večera podařilo vybrat 16 005 337 korun. Získaný výtěžek poputuje na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. 


Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č. ú.: 333999/2700

v. s.: 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na: https://dar.cervenykriz.eu/darovaciformular/~muj-dar

Více na https://www.cervenykriz.eu


Zdroje: Tisková zpráva ČČK: UKRAJINA: CÍLENÁ POMOC ČČK POKRAČUJE (5. 3. 2022), Tisková zpráva CNN Prima NEWS: Skupina Prima a Český červený kříž zakládají sbírku na pomoc dětem Ukrajiny 

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie