Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyEFEKTIVNÍ POMOC MUSÍ BÝT KOORDINOVANÁČeský červený kříž (ČČK) reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Svoji humanitární a zdravotnickou pomoc koordinuje s Ukrajinským červeným křížem, který rozváží traumasety a další zdravotnický materiál tam, kde je to nejvíce potřeba. Na našem území pak ČČK pomáhá v Asistenčních centrech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a poskytuje rovněž asistenci v evakuačních vlacích ČD. ČČK poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině již od roku 2014, kdy se rozhořel rusko-ukrajinský spor o poloostrov Krym a doněcké a luhaňské oblasti na území Ukrajiny.   

Od 24. února 2022, kdy ozbrojený konflikt vstoupil do nové, intenzivní fáze, zintenzivňuje svou pomoc obětem války na Ukrajině i ČČK. Jen v prvním březnovém týdnu na Ukrajině třikrát předal materiální zdravotnickou pomoc, která má speciální a cílený charakter - jedná se o podporu mobilních zdravotnických týmů Červeného kříže, kterou ukrajinští kolegové velmi oceňují a mohou tak pokračovat v poskytování zdravotnické péče civilnímu obyvatelstvu, která je zcela nezbytná.

V dodávkách zdravotnického materiálu a nástrojů (desítky tisíc ks - jde o obvazový materiál, dlahy, termofolie, zevní fixátory, potřeby pro chirurgii apod.) jsou nově i ochranné pomůcky pro zdravotnické týmy (vesty, přilby). ČČK poskytuje rovněž zdravotnický materiál pro léčbu popálenin (popáleninové sety). Ukrajinský červený kříž získá také tři nákladní automobily pro přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.

Oblastní spolky ČČK se zapojily také do pomoci ukrajinským běžencům - jsou součástí center asistenční pomoci zřizovaných v krajích, kde se mj. podílejí na zdravotnických dohledech, psychosociální pomoci, koordinaci dobrovolníků apod. 

Jak uvádí ČČK ve své tiskové zprávě z 5. března 2022: „Setkáváme se však s problémem - zneužívání znaku Červeného kříže, kterým některé osoby označují například různá vozidla. Zaznamenali jsme je v ČR, ale i v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat. Jde o porušení Ženevských konvencí i zákonů ČR (zákon č. 126/1992 Sb.). Především však toto jednání, které přes sociální sítě vchází v širokou známost, může oslabit ochranu, kterou znak Červeného kříže poskytuje zdravotníkům v místech ohrožení - bojující strana může ztratit důvěru ve správnost používaného označení a odejmout tak zdravotníkům působícím na Ukrajině ochranu dle mezinárodního práva. Toto nechť si všichni uvědomí a znak Červeného kříže v žádném případě nepoužívají! Mohou zavinit zranění i smrt našich kolegů..."

 

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, z darů jednotlivců a institucí. ČČK navázal spolupráci také se Skupinou Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a založili společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž.

„Každá válka znamená těžkou situaci pro civilisty. To platí i pro současnou válku na Ukrajině. Nejpostiženějšími jsou ale děti, válka krutě vstoupí do jejich životů, mnohdy zasáhne jejich zdraví i psychiku. Zdravotnická zařízení na Ukrajině nyní nutně potřebují pomoc. A dvojnásob to platí pro dětské nemocnice. Jsem rád, že díky skupině Prima budeme s našimi ukrajinskými partnery moci zlepšit podmínky pro léčbu a další život těm dětem, které konflikt na Ukrajině zasáhl," říká doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident Českého červeného kříže.

Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se konal v neděli 6. března v pražském Foru Karlín. Na akci vystoupili oblíbení hudební interpreti, a to bez nároku na honorář. Díky divákům televize Prima a CNN Prima NEWS se během večera podařilo vybrat 16 005 337 korun. Získaný výtěžek poputuje na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. 


Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č. ú.: 333999/2700

v. s.: 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na: https://dar.cervenykriz.eu/darovaciformular/~muj-dar

Více na https://www.cervenykriz.eu


Zdroje: Tisková zpráva ČČK: UKRAJINA: CÍLENÁ POMOC ČČK POKRAČUJE (5. 3. 2022), Tisková zpráva CNN Prima NEWS: Skupina Prima a Český červený kříž zakládají sbírku na pomoc dětem Ukrajiny 

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Třetí zářijovou sobotu si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. Slaví se ve více než 50 zemích na všech kontinentech jako poděkování všem dárcům krvetvorných buněk. Český červený kříž oceňuje humánní přístup a obětavost těch, kteří darovali krvetvorné buňky za účelem záchrany zdraví či života, a letos počtvrté předal 43 dárcům Plaketu prof. Haška – významného českého imunologa, který svými mezinárodně uznávanými objevy vytvořil teoretické předpoklady pro úspěšné transplantace kostní dřeně. Slavnostní oceňování se odehrálo 16. září v prostorách Kaiserštejnského paláce.

NOVÁ ŘEDITELKA SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povede Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., která vystřídá dosavadní ředitelku Mgr. Irenu Storovou, MHA. 19. 9. 2023 to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Podrazilovou vybral do čela ústavu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na základě výsledků výběrového řízení. Podrazilová je předsedkyní lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, kde měla na starost agendu lékové politiky. V minulosti v SÚKL působila na postu ředitelky sekce cen a úhrad. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se především na dostupnost léků.

VII. 3D 360° KONGRES HEALTHCOMM PROFESSIONAL

6. 9. 2023 odstartoval další 3D online kongres, tentokrát z Polska. 30denní kongres je určen lékárníkům, farmaceutickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálům. Na programu budou mj. témata: management v lékárně, novinky v antibiotické terapii, nedostatek léků v lékárnách, ovlivnění mikrobiomu pomocí fytoterapie, cévní věk nebo historie polských lékáren. K vidění bude srdce ve virtuální místnosti a na své expozice zvou kongresoví partneři. Každý odborný blok VII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional je ohodnocený 7 body do systému CV, takže dohromady za oba vystudované bloky můžete získat od ČLnK 14 bodů. Registrujte se na www.healthcomm.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie