Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyFARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHAJÍ UKRAJINĚSpolečnosti sdružené v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) nabízejí od začátku válečného konfliktu na Ukrajině finanční, humanitární i lékovou pomoc. Nesměřují ji často výhradně na ukrajinské území, ale snaží se pomáhat i státům, které čelí náporu uprchlíků.

„Jedná se především o věcné dary v podobě zdravotnického materiálu, léčivých přípravků a finanční podporu nevládním organizacím působícím v místě konfliktu. Koordinace, zejména lékové pomoci, probíhá většinou centralizovaně prostřednictvím globálního vedení členských společností. V České republice naši členové pořádají hmotné a finanční sbírky. Lékovou pomoc poté intenzivně koordinujeme s Ministerstvem zdravotnictví ČR, " vysvětluje Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP. 

Přinášíme zkrácený přehled podpůrných aktivit farmaceutických firem:

Společnost AbbVie daruje organizacím International Medical Corps a Project Hope 1 milion USD na dodávky zdravotnického materiálu na Ukrajinu a pro ukrajinské uprchlíky. Zaměstnanci AbbVie mohou finančně podpořit vybrané humanitární organizace s aktivní působností na Ukrajině a v okolních zemích, a to prostřednictvím nadace AbbVie Foundation, která jejich darovanou částku zdvojnásobí.

Společnost Astellas věnuje 10 milionů jenů UNICEF na podporu jejich humanitárních aktivit na Ukrajině.

V reakci na invazi na Ukrajinu zřídila společnost Bayer fond pomoci při katastrofách ve výši 3 milionů eur. Fond bude sloužit mezinárodním a lokálním organizacím humanitární pomoci, které se angažují na Ukrajině a v sousedních východoevropských státech. Fond zahrnuje také počáteční humanitární reakci společnosti, která byla uvolněna pouhý den po prvních útocích a díky níž bylo k dispozici 300 000 eur na okamžitou pomoc německého Červeného kříže a místních organizací. Společnost Bayer také již 1. března vyslyšela žádosti ukrajinského ministerstva zdravotnictví a zajistila první zásilku potřebných antibiotik a sterilních zdravotnických potřeb. Navzdory velmi náročné situaci se léčiva a zdravotnické potřeby dostaly na Ukrajinu, kde pomohou uspokojit zdravotní potřeby až 27 tisíc pacientů. 

Společnost Biogen poskytuje významnou finanční a materiální podporu prostřednictvím humanitárních organizací působících celosvětově i přímo na Ukrajině. Do této chvíle byly poskytnuty částky v celkové výši více než 400 tisíc USD. 

Společnost Boehringer Ingelheim věnovala v prvních dnech války organizacím poskytujícím pomoc v nouzi finanční dar ve výši 2,5 milionu eur a zahájila průběžné a trvalé darování léků na Ukrajinu. Myslí i na poválečnou obnovu země, proto během následujícího roku zrealizuje pravidelnou měsíční platbu 1 mil. eur polské a německé organizaci Červeného kříže. Česká pobočka Boehringer Ingelheim také spustila finanční sbírku pro zaměstnance prostřednictvím portálu www.darujme.cz. Shromážděné finanční příspěvky zaměstnanců byly lokální pobočkou navýšeny o 2,5 násobek vybrané hodnoty.

Gilead Sciences prostřednictvím své nadace Gilead Foundation věnuje dar ve výši 3 milionů dolarů humanitárním organizacím USA for UNHCR (UN Refugee Agency), UNICEF USA a International Medical Corps, které poskytují pomoc lidem na Ukrajině. Do aktivní pomoci se zapojili také sami zaměstnanci společnosti, kteří ve sbírce vybrali již přes 330 tisíc amerických dolarů na pomoc Ukrajině. Česká pobočka společnosti věnuje léky v hodnotě až 5,5 milionu korun pro léčbu ukrajinských pacientů s HIV. Zároveň poskytla jednorázovou finanční podporu České společnosti AIDS pomoc, z. s. za účelem urgentního zajištění léčby HIV pozitivních pacientů ukrajinské národnosti, kteří v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přišli o přístup k léčbě HIV. 

Společnost GSK poskytuje cílenou humanitární pomoc prostřednictvím svých dlouholetých partnerů z řad nevládních organizací, které mají na Ukrajině a v sousedních zemích své týmy. Věnovala již 3 a čtvrt milionu liber Červenému kříži a organizaci Save the Children, které poskytují potraviny, vodu, první pomoc, léky, teplé oblečení a přístřeší lidem na Ukrajině a uprchlíkům na hranicích. Společnost také darovala 250 000 liber organizaci Crown Agents na financování 2 500 lékařských traumatologických souprav. Zaměstnanci po celém světě darovali organizaci Save the Children a Červenému kříži více než 230 000 liber, které společnost GSK dorovná. Společnost také reaguje na naléhavé požadavky ukrajinského ministerstva zdravotnictví na léčivé přípravky - daruje antibiotika, léky na astma a léky proti bolesti. GSK zároveň jedná s organizací UNICEF o dodávkách základních dětských vakcín do Polska, aby ochránila rychle rostoucí populaci uprchlíků. 

Společnost Ipsen se rozhodla přispět částkou 1,5 milionu eur, které budou rozděleny mezi dvě sdružení: Tulipe a Červený kříž. Tulipe je distributor léčiv s humanitárním posláním schválený francouzskou Národní agenturou pro bezpečnost léčiv. V České republice - Ipsen Central Europe and Adriatics Cluster pomáhá Ukrajině i okamžitou peněžní podporou. Celková individuální finanční podpora od zaměstnanců společnosti Ipsen CEA byla zdvojnásobena a zaslána přímo na účet velvyslanectví Ukrajiny v Praze. 

Společnost Lilly věnuje dávky inzulinu americké neziskové organizaci Project Hope v hodnotě 7,5 milionu USD. Project Hope je v současné době na Ukrajině a aktivně dodává základní léky a zdravotnický materiál Ukrajincům. Společnost Lilly také zprostředkovává dodávku léčivého přípravku, který se používá k léčbě komplikací onemocnění Covid-19 v hodnotě 1,8 milionu USD.

Společnost Lundbeck věnovala Dánskému červenému kříži 10 milionů dánských korun na podporu pomoci při mimořádných událostech, zároveň společnost pomáhá s mimořádnými dodávkami léků na Ukrajinu.

Na podporu humanitární pomoci na Ukrajině věnuje společnost Merck Německému červenému kříži 2 miliony euro. Jeden milion z této částky věnuje rodina Merckových. Léková pomoc je koordinována přímo z německé centrály společnosti. Na lokální úrovni bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních darů prostřednictvím společnosti Člověk v tísni. 

Společnost Novartis dodala pacientům na Ukrajině a uprchlíkům v příhraničních oblastech více než 600 tisíc balení antibiotik, léků proti bolesti, kardiovaskulárních a onkologických léčivých přípravků. Poskytla rovněž počáteční dar ve výši 3 milionů amerických dolarů charitativním organizacím na podporu uprchlíků a vysídlených osob na Ukrajině i v pohraničních oblastech. Společnost také pokračuje v podpoře svých zaměstnanců a jejich rodin na Ukrajině i těch, kteří již zemi opustili.  

Nadace Novo Nordisk věnovala 55 milionů dánských korun (přibližně 7,4 milionu euro), z toho 5 milionů dánských korun (přibližně 700 tisíc euro) Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na poskytnutí naléhavé podpory a ochrany lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy. Novo Nordisk dále daroval ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví léky na diabetes a hemofilii na 2měsíční léčbu pacientů.

Společnost Pfizer poskytla prostřednictvím své Nadace Pfizer 2 miliony USD v rámci humanitárního grantu pro Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky OSN, Americký červený kříž, International Medical Corps, Mezinárodnímu záchrannému výboru (The IRC). Společnost zahájila také finanční sbírku „Humanitární katastrofa na Ukrajině". Vybraný obnos Pfizer zdvojnásobí a rozdělí mezi organizace působící v místě konfliktu: UNICEF, International Rescue Committee, Save the Children aj. Prozatím společnost darovala bezmála 700 000 dávek život zachraňujících antibiotik, antifibrinolytik a onkologických léků, s cílem pomoci poskytovatelům zdravotní péče na Ukrajině a v okolních zemí. 

Společnost Roche darovala 150 000 balení Rocephinu, kriticky důležitého antibiotika, které se používá k léčbě příznaků mnoha druhů bakteriálních infekcí a které je uvedeno na seznamu základních léčiv WHO. Uprchlíkům z Ukrajiny poskytuje Roche pomoc při zajištění pokračování léčby svými léčivými přípravky. Pro pacienty a zdravotnické pracovníky na Ukrajině nebo z Ukrajiny zřídila společnost Roche vícejazyčnou celosvětovou informační a podpůrnou linku +36 146 182 58, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Česká pobočka společnosti Roche věnovala Českému červenému kříži 1 milion korun na řešení rozvíjející se humanitární krize v důsledku války na Ukrajině.

Společnost Servier na celosvětové úrovni oznámila vytvoření "Fondu solidarity s Ukrajinou", do kterého věnovala 700 000 eur. Lokální pobočka společnosti Servier s.r.o. potom darovala 500 000 Kč neziskovým organizacím Člověk v tísni a Post Bellum. 

Na podporu probíhajícího úsilí o pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům věnuje společnost Sobi 1 milion švédských korun Červenému kříži.

Společnost Takeda přispěla částkou 300 milionů jenů (přibližně 2,6 milionu amerických dolarů) Mezinárodní federaci společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Rovněž daruje léky nemocnicím, které se snaží poskytovat nepřetržitou péči pacientům.

Plná verze tiskové zprávy AIFP  ZDE

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie