Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHUBNOU MUŽI RYCHLEJI?Hubnutí je jedním z nejdiskutovanějších témat naší doby. A není divu, protože počet lidí, kteří trpí nadváhou či obezitou, dramaticky roste. Podle Státního zdravotního ústavu mají v ČR kila „navíc" asi dvě třetiny obyvatel.

.....................

Za normální je považována hodnota BMI mezi 18,5 a 25.

Většina populace mívá nadváhu - jejich BMI se pohybuje mezi 25 a 30.

Jako obezita prvního stupně se označuje BMI 30 až 35, obezitu druhého stupně pak představuje hodnota 35 až 40. Pokud BMI přesáhne 40, jde o obezitu třetího stupně.

Orientačním ukazatelem nadváhy a nezdravého rozložení tuku v těle je i obvod pasu: zpozornět by měli muži při obvodu pasu nad 102 cm a ženy při hodnotě nad 88 cm.

Zdroj: www.netloustneme.cz

.....................

Mezi mýty, jak rychle a efektivně zhubnout, patří i tvrzení, že muži mají schopnost hubnout rychleji než ženy. Je to však skutečně pravda?

Muži jsou ze svalů, ženy z tuku

Odkud se tedy bere přesvědčení, že pohlaví „muž" automaticky předurčuje jedince k tomu, aby byl při hubnutí úspěšnější?

„Vychází ze skutečnosti, že muži mají díky vyšší hladině testosteronu větší podíl svalové hmoty, která má při fyzické aktivitě vyšší energetickou potřebu než hmota tuková. Jinými slovy, muži s vyšším podílem svalové tkáně spotřebují při fyzické aktivitě i více energie," vysvětluje MUDr. Marie Skalská, lékařka specializující se na hubnutí.

Na základě tohoto tvrzení se pak předpokládá, že úbytek hmotnosti je u mužů při kalorickém deficitu větší, a to jak v klidovém režimu, tak i při pohybových aktivitách. „Ženský" hormon estrogen spíše tvorbě svalové hmoty brání a je zodpovědný za typické plné tvary a ukládání tuku v oblasti hrudníku, boků, hýždí a stehen.1

Dalším faktorem, který přispívá k tomuto tvrzení, může být rozdíl v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami, přičemž něžné pohlaví se může „pochlubit" větším počtem neúspěšných pokusů. Jaký je důvod?

Ženy jsou obecně citlivější na svá kila navíc, a to i v případě těch s normálním BMI. Tento rozdíl může být způsoben společenskými normami týkajícími se ideální „štíhlosti" a také vyššími estetickými nároky, které na sebe společnost i ženy samy kladou. Příslušnice něžného pohlaví se tedy pokoušejí zhubnout častěji než muži, a proto uvádějí i vyšší počet neúspěšných pokusů o zhubnutí ve srovnání s muži.2

„Časté a mnohdy i extrémní pokusy o hubnutí, které nejsou dlouhodobě udržitelné, jsou spojeny s rizikem jo-jo efektu. Pokud dochází zejména k úbytku svalové hmoty, může to mít za následek snížení bazálního metabolismu, což pak situaci během hubnutí ještě zhoršuje. Ztracené kilogramy se pak nejen rychle vracejí, ale často přesahují původní hmotnost na začátku hubnutí," varuje MUDr. Skalská.

Výzkumy navíc naznačují, že muži jsou v procesu hubnutí odhodlanější překonávat překážky a dosáhnout svých cílů. Tato vytrvalost může souviset s jejich sklonem k větší soutěživosti. Kromě toho díky vyšší hladině testosteronu často projevují i větší odhodlání a disciplínu při sportovních aktivitách a tréninku, což může být v dlouhodobém procesu hubnutí klíčové.3

Přestože má však každé pohlaví svá specifika, stále mezi odborníky nepanuje shoda v tom, zda tyto fyziologické predispozice a psychologické faktory skutečně vedou k rozdílům v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami.

Hubnutí a pohlaví. Co ukázaly výzkumy?

Není divu, že rozdíl v úspěšnosti hubnutí mezi muži a ženami se stal také předmětem mnoha studií. Metaanalýza téměř 50 z nich zjistila pouze malé rozdíly v úbytku hmotnosti ve prospěch mužů, a to jak u hubnutí postaveném pouze na dietě, tak u toho postaveném pouze na cvičení nebo na kombinaci diety s cvičením. Analýza několika studií ukázala, že muži dosáhli většího úbytku hmotnosti pouze při dietních opatřeních. Při samotném cvičení nebo kombinaci cvičení a diety se rozdíly ve snížení hmotnosti u pohlaví nijak nelišily. Celkově tedy existuje jen málo důkazů, které by naznačovaly, že by každé pohlaví mělo při hubnutí zvolit jinou strategii nebo že by jedno z pohlaví bylo ve výhodě.4

„Biologické rozdíly mezi pohlavími, jako je stavba těla nebo hormonální vlivy, nepochybně hrají roli, ale rozhodně nejsou jedinými faktory, které ovlivňují hubnutí, a nelze je zobecňovat na muže a ženy. Rychlost hubnutí tedy není striktně dána pohlavím, ale individuálními predispozicemi každého člověka a závisí na celé řadě dalších faktorů," vysvětluje MUDr. Skalská.

Při hubnutí je proto nutné zohlednit právě tyto individuální rozdíly - od životního stylu daného člověka, přes genetiku, hormonální nastavení, podíl svalové hmoty, schopnost zvládat stresovou zátěž až po případné přidružené nemoci a léky, které člověk může užívat a které také mohou ovlivňovat rychlost, s jakou půjdou jeho kila dolů.

Neexistuje tedy žádný univerzální recept na hubnutí, který by platil pro všechny nebo jen pro jedno pohlaví. Je důležité nahlížet na celý proces komplexně a posoudit všechny faktory, které ho mohou ovlivnit, a to ideálně pod vedením odborníka - lékaře, který se specializuje na hubnutí. Pouze on, případně ve spolupráci s dalšími specialisty, dokáže posoudit konkrétní potřeby každého pacienta a případně doporučit i moderní a vysoce účinné léky na hubnutí, které jsou dnes k dispozici.

Seznam lékařů, kteří se specializují na hubnutí, najdete například na internetových stránkách www.netloustneme.cz.

Zdroj: Insighters ve spolupráci se společností Novo Nordisk s.r.o. (CZ24CO00039)

Literatura:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6795075/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350614001620?via%3Dihub
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25105998/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359685/

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY