Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHYPERTENZE V MLÁDÍ URYCHLUJE ATROFII MOZKUS novými objevy v medicíně se nacházejí nové souvislosti mezi některými typy onemocnění. Víme, že hypertenze je významným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a cévních mozkových příhod. Odborníci nedávno objevili i souvislost se vznikem demence.

Na výroční konferenci České společnosti pro hypertenzi se mluvilo o tom, že dlouholetá expozice i vyššímu normálnímu tlaku vede ke změnám na mozku, k úbytku jeho kognitivních funkcí.

........................

Arteriální hypertenze je charakterizována opakovaným zvýšením krevního tlaku nad 140/90 mm Hg. Už tyto hodnoty jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních příhod. Hypertenze často souvisí s úmrtím na cévní mozkovou příhodu, je rizikem pro ischemickou srdeční chorobu, pro srdeční selhání i jiné vaskulární choroby.

(Podle studie INTERSTROKE z roku 2010 je arteriální hypertenze /tlak nad 160/90 mm H/ nejsilnějším rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody.)

........................

Demence je důsledkem degenerativních změn v mozkové tkáni. Obvykle postihuje osoby nad 60 let. Klasickým příznakem je postupná ztráta duševních schopností - kognitivních funkcí jako je paměť, schopnost porozumění, orientace, řeči a emočních a sociální dovedností.

(Demence postihuje přibližně 17 procent seniorů ve věku 75 až 85 let, nad toto číslo se nemoc týká až třetiny osob. Možnosti léčení jsou v současné době velmi omezené.)

........................

„Arteriální hypertenze zvyšuje riziko cévních mozkových příhod, ale má i negativní účinky na mozek; urychluje jeho degenerativní procesy a rozvoj demence," tvrdí prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, „násobí nejen demenci vaskulárního typu, ale i Alzheimerovu nemoc."

Ve světě i u nás

V naší republice umírá každý rok více než 50 tisíc nemocných s kardiovaskulárními chorobami, z tohoto počtu asi 7500 osob na cévní mozkovou příhodu. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou tato onemocnění i v celé Evropě. U nás od osmdesátých let mortalita spojená s těmito nemocemi klesá, ale rok 2020 - v souvislosti s epidemií covid-19 - tento stav zhoršil. Bylo to nejen důsledkem tohoto onemocnění, ale i tím, že řada nemocných z obavy před nákazou zanedbala preventivní prohlídky.

Riziko hypertenze

Studie CARDIA sledovala 2680 osob ve věku 18 až 30 let, a to od roku 1985. U těch z nich, kteří trpěli hypertenzí od mládí, se objevila některá poškození, například kalcifikace koronárních tepen, hypertrofie levé komory, mikroalbuminurie a diastolická dysfunkce. A také poměrně časné poškození mozkové tkáně; už v 50 letech se u nich objevilo zhoršení kognitivních funkcí. Hypertenze ve středním věku zvyšuje riziko poškození bílé i šedé hmoty - riziko vzniku demence je vyšší až o 60 procent. Studie z roku 2021 (Shang et al.) popsala strukturální změny šedé mozkové hmoty u více než 400 jinak zdravých osob ve věku 19 až 40 let, a pomocí magnetické rezonance prokázala, a to už od hodnot 120/mm Hg, postižení zejména frontálních a parietálních laloků a dalších částí mozku.

„Pokud je hypertenze správně léčena, prognóza pacientů je výrazně lepší," říká dr. Cífková. Odborníci tvrdí, že podle nových dat je tedy ideální snížení tlaku pod 120 mm Hg.

Léčení

Důležitá je včasná medikace antihypertenzními kombinacemi. Odborníci zdůrazňují inhibitory RAAS, které mají dobrý vliv na snížení rizika rozvoje kognitivní dysfunkce. Do kombinace se přidává obvykle i blokátor kalciových kanálů. Klinická doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH 2023) akcentuje časné zahájení farmakoterapie. Obvyklé rady, týkající se změny životního stylu, mohou pomoci pacientům s krevním tlakem pod 150/95 mm Hg a bez známek orgánového postižení nebo kardiovaskulárního onemocnění. Ale i tyto pacienty je třeba sledovat a v případě potřeby nasadit odpovídající léčbu.

Cílové hodnoty by se u mladších nemocných, tj. do 64 let, měly dostat pod 130/80, u starších do 79 let pod 140/80 mm Hg i nižší. A to zejména u pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu. Velmi důležitá je samozřejmě včasná kontrola vysokého tlaku u osob s genetickou predispozicí.

Mgr. Jana Ulíková

(podle Medical Tribune č. 1 z 16.1. 2024)

Nenechte si ujít letošní 3D kongres s problematikou prevence kardiovaskulárních chorob, který na květen a červen připravuje pro lékárníky a farmaceutické asistenty Healthcomm Professional. V rámci akreditované akce vystoupí například PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, PharmDr. Jan Martin, Ph.D. nebo PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Sledujte proto https://www.healthcomm.cz/, kde budou postupně doplňovány informace o programu.

MUŽI, ŽENY A CHOLESTEROL

PŘÍRODNÍ LÁTKY PŘI PREVENCI A LÉČBĚ CÉVNÍCH ONEMOCNĚNÍ I.: RUTIN

KARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍ

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie