Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyHYPNÓZA POMÁHÁ PŘI LÉČENÍMálokdo ví, že hypnoterapie, tedy terapie pomocí hypnózy, se používá na odděleních psychiatrie, v neurologii a ortopedii, při kožních onemocněních, v chirurgii a anesteziologii, v porodnictví a gynekologii, v zubním lékařství i dalších lékařských oborech. Česko má navíc v této oblasti světově významnou tradici. Ta spolu s nejnovějšími poznatky a stanovením kvalifikačních požadavků terapeutů patřila mezi témata Sympozia Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se konalo 15.-18. 6. v Mikulově.

„Hypnoterapie pomáhá zejména lidem, které je možné relativně dobře uvést do hypnotického stavu a pak na ně působit léčivou sugescí. Při tom hypnoterapeut dokáže klienta zbavit symptomů a někdy i příčiny aktuálního onemocnění. Dovede však také podpořit sebevědomí a celkově harmonizovat osobnost," říká Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, předsedkyně Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

Hypnoterapie pomůže v řadě oblastí, při psychózách však zpravidla nefunguje

Zkušený hypnoterapeut musí pečlivě posoudit, zda a který postup je použitelný pro konkrétního člověka. Například u psychóz se nepředpokládá, že by hypnóza mohla výrazněji pomoci při základní léčbě. Při řadě jiných aplikací je však přínos hypnoterapie nesporný.

Student trpí výraznou trémou, kterou doprovází tzv. syndrom dráždivého tračníku. To je střevní onemocnění vyvolávající bolesti břicha, jehož příčina není přesně známa. Terapeut klienta při sezeních postupně vede k tomu, že tréma mizí, jeho odvaha roste, až nakonec dokáže obstát tak, aby stres při zkouškách nesnižoval podání výkonu, ke stabilizaci i onemocnění a radosti z osobního života," popisuje jeden z příkladů z praxe předsedkyně Sekce pro hypnózu.

Při hypnoterapeutickém sezení je nutné nejdříve vytvořit dobrý vztah mezi terapeutem a klientem. Uvedení do hypnózy může být slovní, zatímco klient soustředí pohled na pevný bod nebo na hypnotizační terč. Případně se klient dostane do hypnózy chozením po dráze ve tvaru osmičky. Během hypnózy terapeut navozováním představ nebo sugescí vede klienta k dosažení jím požadovaného stavu. Ke konci terapeut zruší možné nežádoucí projevy hypnózy, jako jsou pocit tíhy, ospalost, malátnost, naopak jej navede na pocit aktivity, nárůstu energie, radosti a spokojenosti. 

..........

Účinnost hypnoterapie je do značné míry závislá na hypnabilitě klienta, tj. na jeho schopnosti pohroužit se do hypnotického stavu a přijímat sugesce. Dle rozvinutosti této specifické vrozené schopnosti u každého člověka je pak možno dosáhnout více či méně významné změny stavu vědomí - od hluboké hypnózy až po stavy, které se nejvíce podobají příjemné relaxaci, z nichž však může klient také významně profitovat. (www.psycholog-praha.cz)

..........

Osoba terapeuta je klíčová. Musí splňovat kvalifikační kriteria

Je proto nasnadě, že na rozdíl od hypnotizérů, jejichž cílem je pobavit publikum, jsou na hypnoterapeuty kladeny diametrálně vyšší nároky. Zásadní je také dodržování příslušných etických standardů.

„Z tohoto důvodu výbor Sekce pro hypnózu definoval a na konferenci představil Pět pilířů kvalifikovaného hypnoterapeuta: Vysokoškolské vzdělání (se znalostí psychopatologie), komplexní psychoterapeutický výcvik, specializovaný kurz hypnoterapie, celoživotní vzdělávání a supervize v hypnoterapii a psychoterapii," vypočítává  Veronika Víchová. 

Česko má ve vzdělávání kvalitních hypnoterapeutů významnou tradici - už půlstoletí se v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži pravidelně konají Kroměřížské kurzy hypnózy. Založil je mezinárodně uznávaný psycholog prof. Stanislav Kratochvíl. Kurzy jsou určeny pro lékaře, klinické psychology, psychology ve zdravotnictví, adiktology nebo psychology v akademické sféře a výzkumu. Od roku 1970 prošlo základním kurzem v Kroměříži 1 833 odborníků a pokračovacím kurzem pak 617 osob. V současnosti nabízí hypnoterapii klientům 130 absolventů tohoto kurzu.

Pokud člověk uvažuje o tom, že hypnoterapii vyzkouší pro zlepšení svého zdravotního stavu, rozhodně by měl terapeuta vybírat uvážlivě.

„Výborným vodítkem jsou oficiální seznamy hypnoterapeutů, které naleznete na http://www.hypnoterapeute.hump.cz/ nebo na https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-hypnoterapeutu. U uvedených odborníků má člověk jistotu, že požadovaná kritéria splňují," uzavírá Veronika Víchová.

..........

Klinická hypnóza je praktické využití hypnotického stavu k léčebným účelům v kontextu zdravotnické péče. Zohledňuje se využití hypnózy pro lidi - pacienty, jejichž problémy jsou obvykle kategorizovány do lékařských diagnóz.

Hypnoterapie je psychoterapeutickou metodou, kdy je využito hypnotického stavu k léčebným účelům. Pokud hypnoterapeut pracuje s psychiatrickými či jinými diagnózami pacientů v rámci léčby různých onemocnění či poruch, měla by být hypnoterapie prováděna výhradně v klinické praxi (tedy jako klinická hypnoterapie) odborným pracovníkem - lékařem nebo psychologem, kteří mají k prací s lékařskými daignózami kvalifikaci.

.......... 

Zdroj: Mediální komunikace PS ČLS JEP 

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie