Cookie Consent by Free Privacy Policy website


III. ONLINE KONFERENCE HEALTHCOMM PROFESSIONAL



V zimním čase, na sklonku minulého roku, připravil Healthcomm již III. online konferenci Healthcomm Professional pro lékárníky, farmaceutické asistenty a všeobecné zdravotní sestry. Když před dvěma lety, kvůli epidemii, začali v Healtcommu realizovat online konference, byla to cesta, jak nabídnout bezpečné prostředí pro studium bez kontaktů, které byly z hlediska epidemické situace nežádoucí.

Dnes to vidíme jako příležitost, jak se přiblížit a přizpůsobit potřebám lékárníků, kteří studují v rámci systému celoživotního odborného vzdělávání. Online konference mají mnoho nesporných výhod, mezi které patří především časová flexibilita. V době, kdy máme všichni málo času, je velmi příjemné, když si svou odbornou přednášku můžeme vyslechnout ve chvíli, která nám vyhovuje. Další výhodou je, že si přednášky studující mohou pustit všude tam, kde je připojení k internetu.

„Online prostředí konferencí společnosti Health communication jsou přehledná a ovládání intuitivní. Právě proto se na naše online konference hlásí také lidé, kteří nemají tolik zkušeností s počítači. Pro konference vybíráme odborné přednášky na aktuální témata tak, aby získané informace mohli účastníci aktivně využít v každodenní praxi. Celkem se na konferenci přihlásilo 1184 návštěvníků." prozradila Ing. Michelle Kratochvílová, manažerka fyzických a online vzdělávacích akcí Healthcomm.

-red-

......

III. online konference Healthcomm Professional pro lékárníky, farmaceutické asistenty a všeobecné zdravotní sestry byla přístupná od 20. 11. 2021 do  20. 12. 2021, tedy opět 30 dnů, ve kterých se dalo pohodlně vystudovat všech 23 odborných přednášek.

Odborný program jsme rozdělili do čtyř samostatně akreditovaných přednáškových bloků. Celkem jste mohli získat až 25 bodů do systému celoživotního vzdělávání ČLnK. Podmínkou pro získání kreditů bylo splnění všech testů daného bloku se 75% úspěšností. Otázky lektorům se mohli klást přímo v prostředí konference. Certifikáty o absolvování byly již zaslány úspěšným absolventům emailem. Další zajímavé neakreditované přednášky jsme zařadili do tzv. bonusové části programu.  

Konferencí provázel stále usměvavý český filmový herec, režisér a scenárista Jiří Mádl.

Účastníky konference nejvíce zaujala přednáška „Rostliny ovlivňující nervový systém", kterou prezentoval PharmDr. Jan Martin, Ph.D

Přední světový odborník na glukany, prof. RNDr. Václav Větvička, Ph.D. z Univerzity v Louisville, Kentucky v USA, na konferenci prezentoval téma „Imunita a přírodní látky". Další přednášky na podobná témata můžete najít na vzdělávacím portále pro lékárníky, farmaceutické asistenty a studenty farmacie www.educomm.cz.

Účastníci mohli během online konference také navštívit virtuální expozice s prezentacemi farmaceutických firem. Nejvíc návštěvníků zavítalo na stánek společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Všichni profesionálové se musí stále vzdělávat, aby rozvíjelio svou odbornost. Toto vzdělávání však většinou probíhá ve volném čase. V čase, který je určen především pro odpočinek, relaxaci a rodinu. Abychom vám studium zpříjemnili, doplňujeme naše konference o soutěže, ve kterých můžete vyhrát hodnotné ceny.

I když mají online konference nesporné výhody, chybí jim setkávání „tváří v tvář". Předávání zkušeností a postřehů ze života mezi kolegy je nepostradatelné. Pro letošní rok připravujeme také fyzické kongresy Healthcomm Professional. O jejich termínech a místech konání se dozvíte na našich stránkách ZDE

Lékárníci v době covidové

U nás v Health communication si uvědomujeme důležitou roli lékáren a jejich zaměstnanců nejen v době epidemie nemoci Covid-19. Zákazníci věří, že jim v lékárnách poskytnou ten nejlepší produkt nebo radu, která jim pomůže ke zdraví, lepší kondici nebo prevenci proti nemocem. Rádi bychom vás podpořili, proto přinášíme informace o nových léčebných postupech a novinkách na farmaceutickém trhu tak, abychom vám pomáhali nacházet pro vaše zákazníky ta nejlepší řešení.

A přitom samotní lékárníci zůstávají ve středu dění, čelí možné nákaze den co den. Proto nám dovolte připomenout: nezapomínejte na sebe a podporujte svou imunitu zdravým životním stylem.

Právě proto jsme vytvořili zajímavý projekt Lékárny v pohybu proti Covidu, jehož cílem je vzájemně se motivovat a podporovat v pravidelném pohybu. Projekt spolupracuje s nadací Rozum a cit, která podporuje pěstounské rodiny. A to nejen na jižní Moravě, kterou zasáhlo tornádo. Jim patřil výtěžek předešlých ročníků akce.

......

III. online konference Healthcomm Professional pro lékárníky, farmaceutické asistenty a všeobecné zdravotní sestry je úspěšně za námi a my již připravujeme další akci. Budeme se na vás těšit na IV. 3D 360° Kongresu Healthcomm Professional, který proběhne 3. 3. 2022 až 23. 2. 2022 s kulisou španělské Barcelony. Registrace bude spuštěna již v průběhu února.

Nezapomeňte se přihlásit!

Ing. Michelle Kratochvílová
Za organizační tým fyzických a online akcí Healthcomm

Zpět

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

Před silnou závislostí, kterou vyvolává nikotin nejen v cigaretách, varují odborníci u příležitosti Světového dne bez tabáku. Ten připadá na 31. května. Při intenzivní léčbě pod dohledem specialistů nekouří po roce přibližně 35 % kuřáků. Možnosti této léčby hrazené ze zdravotního pojištění loni využilo jen 692 kuřáků, tedy pacientů s diagnózou F17. Závislost na nikotinu vzniká podle odborníků již u dětí. Typický věk pro první cigaretu je 10–12 let.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Letošní 14. ročník osvětové kampaně s názvem Týden štítné žlázy a podtitulem Rozumíte řeči štítné žlázy? se koná od 25. do 31. 5. a zaměří se na komunikaci mezi lékařem a pacientem. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí. Kampaň rovněž boří zakořeněné mýty o nemoci. V ČR je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více informací na www.tydenstitnezlazy.cz.

MONKEYPOX

Virus opičích neštovic byl poprvé objeven v roce 1958. Jde o zoonotické onemocnění vyvolané virem rodu Orthopoxvirus z čeledi Poxviridae. K přenosu na člověka dochází při kontaktu s infikovaným zvířetem, člověkem nebo kontaminovaným materiálem. Virus se do těla dostává dýchacími cestami, sliznicemi a při poranění kůže. Z Evropy, USA a Austrálie je zatím v květnu hlášeno cca 100 případů nemoci, první nakažený v Česku zůstává v izolaci v ÚVN Praha.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE