JAK MOHOU LÉKÁRNY POMOCI DIABETIKŮM S JEJICH ONEMOCNĚNÍM?Lékárníci mohou svými aktivitami a přístupem podpořit léčbu diabetu a přispět k edukaci diabetiků i lepšímu zvládání jejich chronického onemocnění. Přiblížíme možnosti, jak taková podpora může vypadat v praxi.

Diabetem trpí celosvětově stamiliony osob a další desítky milionů pacientů mají prediabetes. Řada z nich o svém onemocnění neví, proto je edukace na téma diabetu mellitu velmi důležitým zdravotním tématem. Informace, péči a poradenství ale potřebují i ti, kteří se již s diabetem léčí. Jednou ze zdravotnických profesí, která s diabetiky přichází pravidelně do styku a má potenciál nabízet pravidelnou podporu při léčbě a zvládání chronického onemocnění, jsou lékárníci.

Potenciál lékáren je veliký 

Lékárny jsou ideálním místem, kde se diabetikům může dostat potřebné edukace a poradenství, neboť si do kamenných prodejen pravidelně chodí pro svou diabetickou medikaci a další produkty. Role farmaceutů může mít vzdělávací charakter, od lékárníků může zaznít také řada konkrétních doporučení a při kontaktu s pacienty mohou ověřit, zda diabetici rozumějí svému onemocnění, léčbě či možným rizikům diabetu.

Podpora adherence k léčbě je u diabetu zásadním aspektem úspěšné terapie a funguje zároveň jako prevence diabetických komplikací. Součástí péče o klienty-pacienty by proto měla být osvěta na téma dodržování diabetického režimu. Například pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu o 1 % snižuje riziko mikrovaskulárních komplikací až o 35 %. Nedílnou součástí života diabetika je také pravidelné sledování glykemie, což skýtá prostor pro doplňkové aktivity lékáren v podobě bezplatné kontroly krevního cukru a poradenství o správném postupu při měření glykemie. Opomenuta by neměla být ani správná interpretace výsledků měření.

Zaměřte se na glukometry 

Škála produktů pro diabetiky se nemusí omezit zdaleka jen na preskripční léčivé přípravky či doplňky stravy. Do nabídky pro diabetiky je vhodné zařadit volně prodejné léky bez obsahu cukru užívané na léčbu běžných onemocnění, výrobky určené k péči o kůži a o rány a v neposlední řadě také glukometry. Jejich nabídka by měla ideálně zohledňovat potřeby a preference jednotlivých věkových skupin diabetiků - zatímco senioři ocení přístroje s větším displejem a snadnou manipulaci se všemi částmi, mladší diabetici mohou mít zájem o glukometry s více funkcemi či s možností propojit výsledky měření s mobilními aplikacemi.

Každý kontakt s pacientem-diabetikem je příležitostí ověřit, zda se daný člověk nepotýká s nežádoucími účinky medikace, a zkontrolovat, zda pacient užívá a skladuje (nejen) diabetické léky správným způsobem. Pokud to situace a kapacita lékárny umožní, je možné pacientům připomínat také význam zdravé výživy a pravidelného pohybu. Lékárny mohou být rovněž styčným bodem pro doporučení dalších externích služeb pro diabetiky v blízkém okolí.

Co dalšího nabídnout diabetikům? 

Řada pacientů s diabetem trpí hypertenzí, proto se aktivity lékáren pro diabetiky mohou prolínat s aktivitami pro osoby s vysokým krevním tlakem. Pravidelné měření, seznámení s tonometry i edukaci na téma krevního tlaku mohou využít všechny věkové kategorie. Tematické dny v lékárně lze zaměřit také na depresivní poruchy, které jsou častou komorbiditou diabetiků. V neposlední řadě je zajímavým a užitečným tématem pro osoby s diabetem komplexní nutriční poradenství.

Zdroje:

1. 9 ways to help patients with diabetes in your pharmacy. Health Mart Pharmacy, 9. ledna 2017. Dostupné na: https://join.healthmart.com/clinical-performance/9-ways-help-patients-diabetes-pharmacy/
2. Jamieson L. How Independent Pharmacies Can Expand Diabetes Care for Patients. McKesson, 21. srpna 2017. Dostupné na: https://www.mckesson.com/Blog/How-Independent-Pharmacies-Can-Expand-Diabetes-Care-for-Patients/

Zpět