Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyJAKÉ SCHŰSSLEROVY SOLI DOPORUČIT PŘI LUPÉNCE A LUMBAGU?PharmDr. Jana Strieglerová

V dnešním čísle Minerální abecedy jsem zvolila diagnózy, se kterými se v poslední době v lékárně často setkávám. Bolesti zad v oblasti bederní páteře neboli lumbago, a lupénka - autoimunitní kožní onemocnění.

Lumbago

Na bolesti zad lze nahlížet více způsoby. Není to jen silná bolest, která omezuje pohyblivost a znepříjemňuje život. Může např. ukazovat na dlouhodobé přetěžování organismu, kladení vysokých nároků na sebe sama a v neposlední řadě je to i známka oslabeného hlubokého stabilizačního systému těla. Proto by léčba měla být komplexní a měla by zahrnovat i fyzioterapii a odpočinek.

Jako základní sůl se vždy užívá No. 7 Magnesium phosphoricum D6. Snižuje a uvolňuje spasmy kosterní svaloviny a přináší relaxaci i na psychické úrovni.

V akutním stavu doporučuji užívat formou teplého nápoje: 5 tablet do sklenice teplé až horké vody, pomalu popíjet. Dle intenzity bolesti lze opakovat 3 - 6x denně.

Pokud pacient dochází na fyzioterapii, doporučuji jeden teplý nápoj před zahájením cvičení. Uvolněná svalovina lépe reaguje na léčebné cvičení a výsledek fyzioterapie je efektivnější.

Pokud se bolesti v oblasti bederní páteře u pacientů opakují, doporučuji dlouhodobé užívání No. 1 Calcium fluoratum D12. Tato sůl příznivě působí na pojivovou tkáň a její elasticitu. 

Lupénka

Psoriáza neboli lupénka se vyznačuje střídáním klidového období s fázemi akutní exacerbace. Velký vliv má životospráva a psychika. Je to zánětlivé onemocnění, a proto i výběr solí bude směrem k těm s protizánětlivými a detoxikačními účinky.

Vzhledem k závažnosti a chronicitě tohoto onemocnění doporučuji užívat soli dlouhodobě. 

Více informací o sulfátové kúře si můžete přečíst v článku JARNÍ DETOXIKACE ORGANISMU, který najdete v záložce SERIÁLY ZDE


Firemní prezentace

Název léčivého přípravku: Kalium sulfuricum/Natrium phosphoricum/Natrium sulfuricum DHU D6 tablety. Složení: 1 tableta obsahuje Kalium sulfuricum/Natrium phosphoricum/Natrium sulfuricum D6 250 mg, laktózu, pšeničný škrob, magnesium-stearát. Obvyklé dávkování: 3x 2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 6/9/10. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. PokudVám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Pšeničný škrob v tomto léku obsahuje lepek ve velmi malém množství (je považován za bezlepkový) a je velmi nepravděpodobné, že by způsobil problémy, pokud máte celiakii. Jedna tableta neobsahuje více než 0,95 μg lepku. Pokud máte alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), neměl (a) byste tento lék užívat. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo. Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko. Datum revize textu: 16. 7. 2021/25. 3. 2021/5. 10. 2021. Registrační číslo: 93/ 274/92-A/C/93/ 296/92-A/C/93/ 297/92-A/C. Výdej možný v lékárně. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

......................................................................................

Mohlo by vás dále zajímat:

SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI U INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY NEBO ISCHIASU

MINERÁLNÍ SOLI V LÉČBĚ JEČNÉHO ZRNA A NA PODPORU JATERNÍCH FUNKCÍ

SCHÜSSLEROVY MINERÁLNÍ SOLI NA KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE NEBO KŘEČOVÉ ŽÍLY

Zpět

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie