Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKALIUM PHOSPHORICUM PŮSOBÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM A DODÁVÁ ENERGIIMUDr. Eva Kettmannová

Schüsslerova sůl č. 5 Kalium phosphoricum (chemický název hydrogenfosforečnan draselný K2HPO4) v ředění D6. Výjimečné postavení v systému 12 minerálních solí této soli přisoudil již zakladatel metody, Dr. Wilhelm H. Schüssler, aniž by v 19. století něco tušil o mitochondriální medicíně. Tato sůl má totiž překvapivě rychlý efekt na metabolické pochody v mitochondriích - podporuje Krebsův cyklus. Ze své praxe mohu potvrdit její energetizující účinek u dlouhodobě vyčerpaných pacientů. Nazýváme ji také „nervovou solí", a to díky účinku na CNS i PNS a rovněž na potíže spojené s nerovnováhou vegetativního nervového systému.

Kalium phosphoricum se nachází ve všech tkáních, ve vyšší koncentraci je v mozkové, nervové a svalové tkáni a v krevních elementech. 

Jak se nejčastěji projevuje chronický nedostatek soli č. 5 v dnešní době?

V této tabulce jsem typický vývoj potíží seřadila chronologicky - deficit soli č. 5 se projevuje postupně - záleží na délce trvání stresové zátěže a na odolnosti pacienta vůči danému zatížení. Podáváním soli č. 5 (a režimovými opatřeními) lze často zamezit rozvoji dalších stresových potíží.

Dávkování: 3x 2tbl, u dětí pod 12 let 3x 1tbl.

Sůl č. 5 je vhodná pro všechny věkové kategorie. Výčet všech potíží a nemocí, u kterých může být indikována, přesahuje rámec tohoto článku. Vzhledem k aktuálnosti problematiky nárůstu psychických potíží u školních dětí vlivem restrikcí v době koronavirové pandemie jsem se rozhodla uvést využití této soli právě u studentů.

Náš školní systém zbytečně přetěžuje školou povinné děti - musí sedět v lavici nepřiměřeně dlouho svému věku a soustředit se na memorování vědomostí, což je jednostranná zátěž. Po vyučování doma opět tráví čas nad nekonečnými domácími úkoly, na úkor pohybu a čerstvého vzduchu. Není vůbec s podivem, že tolik dětí trpí na bolesti hlavy. Aktuálně se kvůli sociální izolaci přidávají psychické potíže, které můžete najít v tabulce výše. Nedoporučuji tyto stavy podcenit, alarmující je růst depresivních stavů v dětském a adolescentním věku. 

Kalium phosphoricum D6 je vhodný podpůrný prostředek pro studenty, jelikož se jedná o netoxický prostředek bez nežádoucích účinků. Obvykle jde o kombinaci těchto potíží: únava fyzická i psychická, poruchy koncentrace, nechuť učit se nové věci spojená s větší únavou, ospalost během dne, může být i hlad po jídle (samozřejmě tady se nejedná o zvýšený apetit zdravých adolescentů).

Dávkování u dětí do 12 let: 2x 1 tbl, u studentů nad 12 let 2x 2 tbl. Tato sůl obnovuje energii, proto neužívat večer. 

Úvodní ilustrační foto: Fotografie od uživatele Tima Miroshnichenko ze služby Pexels


Firemní prezentace

Název léčivého přípravku: Kalium phosphoricum DHU D5-D30, tablety. Složení: 1 tableta obsahuje Kalium phosphoricum, monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát. Dávkování: 3x2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 7/No. 5. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo.Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko. Datum revize textu: 29.8.2019. 

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY