Cookie Consent by Free Privacy Policy website


KALIUM PHOSPHORICUM PŮSOBÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM A DODÁVÁ ENERGIIMUDr. Eva Kettmannová

Schüsslerova sůl č. 5 Kalium phosphoricum (chemický název hydrogenfosforečnan draselný K2HPO4) v ředění D6. Výjimečné postavení v systému 12 minerálních solí této soli přisoudil již zakladatel metody, Dr. Wilhelm H. Schüssler, aniž by v 19. století něco tušil o mitochondriální medicíně. Tato sůl má totiž překvapivě rychlý efekt na metabolické pochody v mitochondriích - podporuje Krebsův cyklus. Ze své praxe mohu potvrdit její energetizující účinek u dlouhodobě vyčerpaných pacientů. Nazýváme ji také „nervovou solí", a to díky účinku na CNS i PNS a rovněž na potíže spojené s nerovnováhou vegetativního nervového systému.

Kalium phosphoricum se nachází ve všech tkáních, ve vyšší koncentraci je v mozkové, nervové a svalové tkáni a v krevních elementech. 

Jak se nejčastěji projevuje chronický nedostatek soli č. 5 v dnešní době?

V této tabulce jsem typický vývoj potíží seřadila chronologicky - deficit soli č. 5 se projevuje postupně - záleží na délce trvání stresové zátěže a na odolnosti pacienta vůči danému zatížení. Podáváním soli č. 5 (a režimovými opatřeními) lze často zamezit rozvoji dalších stresových potíží.

Dávkování: 3x 2tbl, u dětí pod 12 let 3x 1tbl.

Sůl č. 5 je vhodná pro všechny věkové kategorie. Výčet všech potíží a nemocí, u kterých může být indikována, přesahuje rámec tohoto článku. Vzhledem k aktuálnosti problematiky nárůstu psychických potíží u školních dětí vlivem restrikcí v době koronavirové pandemie jsem se rozhodla uvést využití této soli právě u studentů.

Náš školní systém zbytečně přetěžuje školou povinné děti - musí sedět v lavici nepřiměřeně dlouho svému věku a soustředit se na memorování vědomostí, což je jednostranná zátěž. Po vyučování doma opět tráví čas nad nekonečnými domácími úkoly, na úkor pohybu a čerstvého vzduchu. Není vůbec s podivem, že tolik dětí trpí na bolesti hlavy. Aktuálně se kvůli sociální izolaci přidávají psychické potíže, které můžete najít v tabulce výše. Nedoporučuji tyto stavy podcenit, alarmující je růst depresivních stavů v dětském a adolescentním věku. 

Kalium phosphoricum D6 je vhodný podpůrný prostředek pro studenty, jelikož se jedná o netoxický prostředek bez nežádoucích účinků. Obvykle jde o kombinaci těchto potíží: únava fyzická i psychická, poruchy koncentrace, nechuť učit se nové věci spojená s větší únavou, ospalost během dne, může být i hlad po jídle (samozřejmě tady se nejedná o zvýšený apetit zdravých adolescentů).

Dávkování u dětí do 12 let: 2x 1 tbl, u studentů nad 12 let 2x 2 tbl. Tato sůl obnovuje energii, proto neužívat večer. 

Úvodní ilustrační foto: Fotografie od uživatele Tima Miroshnichenko ze služby Pexels


Firemní prezentace

Název léčivého přípravku: Kalium phosphoricum DHU D5-D30, tablety. Složení: 1 tableta obsahuje Kalium phosphoricum, monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát. Dávkování: 3x2 tablety. Perorální podání. Upozornění: Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Biochemické tablety podle Dr. Schüsslera No. 7/No. 5. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU -Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Německo.Výrobce: Schwabe Austria GmbH, Richard Strauss-Straße 13, 1230 Vídeň, Rakousko. Datum revize textu: 29.8.2019. 

Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

PÁTÝ KAMION POMOCI UKRAJINĚ

Ministerstvo zdravotnictví 5. května vypravilo ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a se společností Alliance Healthcare v pořadí již pátý kamion léků na pomoc Ukrajině. 61 560 balení léčiv v souhrnné hodnotě téměř 4 milionů korun darovaly společnosti Herbacos Recordati s.r.o. a Valtix Pharma s.r.o. Darování je koordinováno v rámci Mechanismu civilní ochrany EU. Převezly se primárně léčivé přípravky pro léčbu infekcí močových cest způsobených bakteriemi, a také zdravotnický prostředek, který chrání poraněnou a odřenou pokožku.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE