Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKARDIOLOGIE A NEUROLOGIE SPOLUPRACUJÍV současné době roste zájem neurologů o dlouhodobé monitorování srdečního rytmu jejich pacientů. Především těch, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu.

Cévní mozková příhoda (CMP), lidově často mrtvice, je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). První typ postižení je častější a tvoří až 90 procent všech případů.

Trochu opakování: nemoc se obvykle objeví náhle a nečekaně, často neobvyklou a velmi silnou bolestí hlavy bez zjevné příčiny. Častými příznaky jsou slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, poklesnutí ústního koutku, potíže s mluvením nebo porozuměním řeči. Může dojít i k poruše zraku i ke ztrátě rovnováhy a koordinace.  

Fibrilace je nejčastějším důvodem

Nejčastější důvodem vzniku CMP je fibrilace síní. Jde o nejfrekventovanější typ srdeční arytmie a její výskyt stále roste. Při fibrilaci síní dochází k poruše elektrických vzruchů v obou srdečních síních. To vede ke ztrátě čerpacích schopností síní a zpomalenému toku krve, který má za následek snadnější vznik krevních sraženin. Fibrilace síní se může vyskytnout i u zdravých jedinců, ale může jít i o dědičné onemocnění. Jedním z hlavních projevů bývá pocit rychlé srdeční akce. Někteří pacienti vnímají výraznou nepravidelnost srdečního tepu, jiní pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži (zadýchávání se, pocení). Existují však i nemocní, kteří o arytmii vůbec nevědí a ta může být objevena náhodně při EKG vyšetření. 

.....

Fibrilace síní je nejběžnějším typem srdeční arytmie. Dochází k ní při nepravidelném stahování horních oddílů srdce, známých jako síně. Za takových podmínek se síně nedostatečně vyprazdňují, krev jimi protéká neuspořádaně, což může v důsledku vést k vytvoření krevní sraženiny, zejména v oušku levé síně.

.....

Trendem je dlouhodobé sledování pacientů

„Fibrilace síní se u pacientů s cévní mozkovou příhodou stává s narůstajícím věkem všudypřítomná a její výskyt se u pacientů vyšších věkových kategoriích pohybuje až okolo 60 procent," uvádí doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 

Naším cílem je, abychom co nejvíce pacientů, u nichž původ cévní mozkové příhody neznáme, mohli monitorovat. Potom už je samozřejmě na zvážení kardiologů, jakým typem přístroje a jak získaná data vyhodnotit," uzavírá doc. MUDr. Aleš Tomek.

Jeho slova potvrzuje i místopředseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FN Olomouc a místopředseda České kardiologické společnosti:

„V současnosti, pokud je objevena u nemocného arytmie, je trendem dlouhodobé sledování pacientů, lékařská interpretace výsledků a snaha o časnou péči o nemocného. Čím déle pacienta monitorujeme," vysvětluje prof. Táborský, „tím víc arytmií zachytíme."

Moderní technika na světové úrovni

Největší šanci na rychlé objevení fibrilace síní či jiné arytmie poskytují implantabilní srdeční monitory; jsou už dnes vyvinuté tak, že se dají díky své „malé velikosti" dobře implantovat pod kůži. 

Technika v této oblasti v posledních letech výrazně pokročila, technologie se zjednodušily a zdokonalily. Zavedení určitého typu BioMonitoru se například provede pouze jakousi zaváděcí injekcí, kterou se tento malý přístroj zasune do podkoží souběžně s hrudní kostí. 

 

„Zákrok je rychlý," vysvětluje MUDr. Marián Fedorco, Ph.D. z kardiologické kliniky FN Olomouc, „trvá 40 vteřin. A je to technologie, která v současné době nabízí nejdelší možnou dobu monitorace, a to více než tři roky. Za tuto dobu máme spolu s pacientem šanci zachytit poruchy srdečního rytmu - příčinu cévní mozkové příhody."

......

Fibrilace síní pětinásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody a je pravděpodobnou příčinou 15-20 % z 15 milionů cévních mozkových příhod, ke kterým dojde na celém světě za jeden rok. Pacienti s diagnózou fibrilace síní tvoří populaci ve vysokém ohrožení cévní mozkovou příhodou, zejména její těžkou formou.

......

Specializovaná pracoviště pro léčbu CMP

Podle údajů ze září loňského roku máme u nás 47 specializovaných oddělení; 13 komplexních cerebrovaskulárních center a 34 iktových center. Ideální je, pokud se pacient do jejich péče dostane co nejdříve. V poslední době, kdy jsme se potýkali s covidem, řada nemocných bohužel podcenila příznaky a dostala se k ošetření pozdě.

Mgr. Jana Ulíková

Foto: autorka a archiv Biotronik

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie