Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKDE SE OČKUJE PROTI ČERNÉMU KAŠLI?Zájemci o očkování proti černému kašli už nebudou marně hledat, kde vakcínu dostanou. Díky nově spuštěné webové databázi snadno zjistí, kdo ze všeobecných praktických lékařů v jejich okolí proti nemoci aktuálně očkuje a jak se mohou objednat.

Praktici ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví oživili systém, který používali v dobách covidové pandemie. Nyní v něm však kromě očkování proti covidu chtějí nabízet i další vakcinaci. Začínají černým kašlem, po němž je podle lékařů nyní vysoká poptávka. Databáze pomůže i zájemcům o očkování, kteří nemají registrujícího lékaře nebo jejichž lékař aktuálně vakcínu nemá v ordinaci skladem - snadno v ní totiž ordinace, které očkují i neregistrované, najdou. Do databáze se dobrovolně registrovalo již skoro 50 ordinací v 11 krajích a Praze.

.........................

Webovou stránku ockovani.opendatalab.cz/nabidky, na níž je databáze k dispozici, původně vytvořil Marek Sušický s Janem Staňkem z Profinit s.r.o. ve spolupráci s FIT ČVUT pro lepší orientaci v očkovacích místech proti covidu-19.

.........................

„Už při pandemii jsme sháněli řešení, jak dát pacientům vědět, která z ordinací praktiků nabízí očkování, aby lidé zbytečně nejezdili přes půl republiky. S tím nám velmi pomohl právě pan Sušický, který na dobrovolnické bázi vytvořil systém, kde pacienti informace našli," říká MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka a členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

MUDr. Bezdíčková nyní iniciovala nové využití webu, aby mohli pacienti snadno najít ordinaci nejblíže jejich bydlišti, která očkuje proti černému kašli. Na novém využití systému se podílí také ministerstvo zdravotnictví, jež podpořilo jeho vznik už v dobách pandemie.

„Očkování je nejefektivnější prevencí černého kašle a jsem moc rád, že ve spolupráci s praktickými lékaři můžeme opět spustit tento web. Ten pomůže všem, kteří očkování dosud marně shánějí. Společnost všeobecného lékařství dělá velkou službu všem občanům a kolegům, kteří se do systému hlásí, a patří jí proto velký dík," uvedl ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek.

Cílem webu je podle praktiků informovat a pomoci zejména té části populace, pro kterou nemoc představuje vyšší riziko.

„Očkování doporučujeme zejména těhotným ženám ve 3. trimestru, ale také chronicky nemocným pacientům a seniorům. V uplynulých měsících jsme se potýkali s nedostatkem očkovacích látek, ale podle mých informací už by v ordinacích praktiků vakcíny měly být opět dostupné," říká MUDr. Bezdíčková. 

Společnost všeobecného lékařství oslovila praktiky, aby prostřednictvím stránky svou nabídku zveřejnili.

„Do databáze se může přihlásit jakákoliv ordinace praktika, stačí jen uvést, jaká očkování nabízí a jak se pacienti mohou přihlásit. Také uvádí, zda jsou ochotni očkovat i neregistrované pacienty. V tuto chvíli je zveřejněna nabídka očkování proti covidu-19 a černému kašli, ale do budoucna chceme možnosti rozšířit i na ostatní látky, například o očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě nebo i cestovní očkování," popisuje funkci MUDr. Bezdíčková. V tuto chvíli se podle ní do databáze zapsaly řádově desítky ordinací, číslo ale každý den roste. 

V České republice se proti černému kašli povinně očkuje jen v dětském věku

V rámci hexavakcíny získají ochranu kojenci a batolata, poté se přeočkovávají předškoláci a od roku 2009 i děti v 10-11 letech.

„Očkování u školních dětí jsme zavedli, protože jsme zaznamenávali stále více nemocných z řad adolescentů. Tyto statistiky poukázaly na fakt, že očkování poskytuje časově omezenou ochranu na čtyři až dvanáct let a je tudíž nutné přeočkovávat," vysvětluje MUDr. Kateřina Fabiánová, epidemioložka ze Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ)

Přesto, že očkování chrání jen několik let, je nejspolehlivější prevencí.

„Vakcinace sníží pravděpodobnost onemocnění a zabrání závažným průběhům nemoci. Dospělí očkováním navíc minimalizují přenos černého kašle na nejmenší děti," dodává epidemioložka.

Do ISIN bylo dle SZÚ v období od 1. 1. 2024 do 2. 6. 2024 nahlášeno celkem 17 755 případů pertuse. Nejvíce letos zatím hlásí kraje: Středočeský (2 208), Jihočeský (1 995) a Moravskoslezský (1 841). Hlavní město Praha eviduje 1 724 případů. Nejméně jich hlásí kraje: Olomoucký (499) a Karlovarský (153).

U dětí do jednoho roku života je v roce 2024 hlášeno již celkem 255 případů onemocnění pertusí.

SZÚ apeluje: „Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v dospělé populaci. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až subklinický průběh, mohou být dospívající a dospělí s mírným průběhem, a proto nepoznaným onemocněním, zdrojem infekce pro nejmenší děti. Buďme proto k novorozencům a kojencům ohleduplní, a než budou očkovaní, při úzkém kontaktu s nimi raději noste roušky."

 

Zdroje: MaVePR; SZÚ

KDY SE PŘEOČKOVAT U OČKOVÁNÍ Z DĚTSTVÍ?

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Poselstvím Světového dne dárců krve, který připadá na 14. 6., je upozornit na pacienty potřebující transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 225 tisíc dárců krve, přesto je jich stále nedostatek. Například ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) by jich potřebovali až o 10 000 více. VFN nejvíce bojuje s nedostatkem krevních skupin A a 0, rovněž stále chybí krev krevních skupin RhD negativních. U příležitosti Světového dne dárců připravila VFN v Praze setkání a zároveň malé poděkování pravidelným dárcům i těm, kteří přijdou darovat poprvé. Od 7:00 do 10:00 hodin čeká 14. 6. 2024 všechny dárce v prostranství před Fakultním transfuzním oddělením VFN káva a malé občerstvení, kolo štěstí i drobné dárky. Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18–65 let. Tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Bližší informace k podmínkám darování krve na stránkách Fakultního transfuzního oddělení VFN (vfn.cz)

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY