Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKDYŽ OTĚHOTNĚNÍ BRÁNÍ VLASTNÍ IMUNITAExistují desítky faktorů, které mohou stát za neúspěšnými pokusy otěhotnět či donosit děťátko. Kromě nezdravého životního stylu, genetických indispozic či pokročilého věku je častou příčinou i špatně fungující imunita. Ta by měla správně naše tělo chránit proti patogenům a odstraňovat z něj cizorodé škodliviny a staré či poškozené buňky. V některých případech se však terčem nežádoucích imunitních procesů stávají vajíčka, spermie, placenta či embryo samotné. Důležité je začít problém řešit včas, jak ve svém komentáři nastiňuje lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda, MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Těhotenství je z určitého pohledu imunitně složitá situace. Plod je pro matku de facto z poloviny cizorodá tkáň. Aby vše dopadlo dobře, musí mateřský organismus plod během těhotenství tolerovat. Je nasnadě, že v takto složité regulační soustavě může dojít k poruchám. 

Neplodnost způsobená neadekvátní reakcí imunitního systému se často objevuje u žen, které již některým autoimunitním onemocněním trpí. Typicky může jít o některé z řady takzvaných „revmatických nemocí", například juvenilní idiopatickou artritidu či systémový lupus erytematodes, dále třeba též poruchu štítné žlázy a cukrovku. Mohou ji však způsobit i opakující se záněty pohlavních orgánů. Nesprávně naprogramované imunokompetentní buňky mohou komplikovat početí i u onemocnění, jako je například endometrióza či jiné.

V praxi se špatné nastavení imunity může u ženy projevit agresivní reakcí vůči reprodukčním buňkám, ať již jsou to vlastní vajíčka, či partnerovy spermie. To má pochopitelně negativní vliv na procesy nutné pro oplození. Nejen imunita protilátková, ale i ta buněčná může sehrát zásadní roli. Každá z nemocí však má svá specifika a pro plodnost může mít rovněž jiné důsledky. Zatímco některé poruchy znemožňují oplození, implantaci embrya nebo způsobují časné potraty, jiná onemocnění nemají vliv na schopnost otěhotnět, zato však způsobují ohrožení plodu a potrat či předčasný porod. To zejména tehdy, když se terčem autoimunitních reakcí stane cévní systém placenty a dojde ke zhoršení parametrů průtoku krve, což výrazně zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin a vede ke zpomalení vývoje plodu, či dokonce k těhotenské ztrátě.

I když se imunitní příčiny neplodnosti objevují výrazně častěji právě u žen, ani mužům se nevyhýbají. Důvodem u nich může být rovněž autoimunitní onemocnění, při kterém se protilátky mohou navázat přímo na hlavičky spermií a způsobit jejich shlukování. To znemožní jejich další pohyb a proniknutí do vajíčka. Poškozená imunita také u některých mužů „napadá" vlastní spermatogenezi, tedy tvorbu spermií. I u mužů platí, že autoimunitní poruchy tvorby spermií jsou častější u těch, kteří již nějakou systémovou poruchou imunity trpí. 

Jak přelstít imunitu 

I zákeřné imunologické příčiny neplodnosti lze již dnes naštěstí v řadě případů překonat. Velmi úspěšné jsou v tomto ohledu metody mimotělního oplození. Pokud se například vpraví spermie přímo do vajíčka, obejde se tím případný imunologický blok.

Stejně tak existují preparáty, pomocí nichž lze zlepšit vyhlídky na implantaci embrya, pokud je imunitně ovlivněn proces jeho implantace. 

Vzácné případy takzvaného antifosfolipidového syndromu, který vede k potrácení v pozdějších fázích těhotenství nebo k předčasnému porodu, lze řešit podáváním imunoglobulinů.

Ve všech ohledech platí, že trpí-li některý z partnerů autoimunitním onemocněním, je důležité konzultovat plánovaný proces početí miminka s odborníkem. Řada nemocí imunitního systému nemusí nutně snižovat plodnost, mohou se nicméně ve zvýšené míře projevit v době těhotenství, kdy je ženská obranyschopnost pod vysokou zátěží. Ohroženo pak není pouze zdraví nenarozeného děťátka, ale i ženy samotné.

Zásadní je rovněž řešení problému neodkládat, neboť některá autoimunitní onemocnění mohou zapříčinit předčasnou menopauzu a nečekaně brzy ukončit plodné období ženy. Tomu lze předejít včasnou návštěvou odborníka. Obvyklým doporučením pro ženy, které otěhotnění odkládají, je nechat si zamrazit svoje vajíčka v optimálním fertilním věku v reprodukční klinice. Objeví-li se v budoucnu jakékoli komplikace, může ženě tento krok zachránit šanci na početí miminka. 

Zdroj: REPROMEDA

Zpět

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie