KNIŽNÍ NOVINKYJaromír Astl a kolektiv
Ultrazvuk v otorinolaryngologii
Maxdorf 2021, 304 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-693-1
Cena: 995 Kč
Formát: 200×265 mm, vazba vázaná

Monografie shrnuje současný stav aplikace ultrazvukových technologií i v oblasti hlavy a krku. Kniha by měla sloužit jako základní edukační text jak pro přípravu na specializační vzdělávání v relevantních oborech (ORL, maxilofaciální chirurgie, endokrinologie aj.), tak pro běžnou klinickou praxi. Právě s cílem praktického využití je teorie omezena na nezbytné minimum umožňující pochopení principů využití ultrazvuku v diagnostice chorob. Bohatě ilustrovaný text by měl usnadnit cestu k praktickému provádění cílené diagnostiky a terapie. 

Na přípravě knihy se podíleli odborníci z řady otorinolaryngologických klinik lékařských fakult UK, ale i z mnoha pracovišť dalších oborů (dermatovenerologie, neurochirurgie, neurologie, endokrinologie). Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům či endokrinologům, ale užitečná by měla být rovněž pro lékaře dalších oborů, kteří přicházejí do styku s patologiemi hlavy a krku.


Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv
Preventivní medicína, 3. aktualizované vydání
Maxdorf 2021, 432 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-680-1
Cena: 1195 Kč
Formát: 200×265 mm, vazba vázaná

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání knihy, kterou lze považovat za klasický medicínský bestseller. První vydání získalo prestižní cenu ČLS JEP za rok 2008. Myšlenka, že prevence v medicíně je účinnější než léčba, je stará více než 100 let, přičemž se jednotlivé medicínské obory významně liší v účinnosti preventivních opatření. Po očkování je v prevenci jedním z nejúspěšnějších oborů gynekologie. Naproti tomu v interních oborech byla po mnoho desetiletí účinnost prevence spíše teoretická, neboť stála na doporučeních. A k těm mívají pacienti nízkou adherenci. Pravdou proto je, že úspěch moderní preventivní medicíny souvisí s tím, jak se do prevence naplno zapojila farmakoterapie. Adherence pacientů k užívání léků je podstatně vyšší než k dodržování rad týkajících se životního stylu nebo diety.

Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu a diety (tyto rady jsou lékaři povinni nemocným dávat, i když vědí o jejich malé efektivitě) a veškeré farmakoterapii aplikované s cílem zabránit vážným a nevratným poškozením. Je určena pro lékaře všech oborů - internisty, gynekology, dermatology či praktické lékaře.


Miloslav Salavec a kol.
Diferenciální diagnostika v dermatologii
Maxdorf 2021, 376 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-699-3
Cena: 695 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná

Kniha je určena všem lékařům oboru, ale může být nápomocna i lékařům dalších specializací a praktickým lékařům. Zabývá se tématem diferenciální diagnostiky kožních chorob při hodnocení morfologických nálezů v různých lokalizacích kožního povrchu a zahrnuje i klinické jednotky týkající se kožních adnex (vlasy, nehty).

Publikace je dle lokalizace kožních, slizničních změn a jejich časového průběhu rozdělena do 13 kapitol. Texty jsou doplněny fotodokumentací kožních nemocí a grafickými schématy, které umožní rychlou orientaci podle hodnocených morfologických nálezů a dalších charakteristik.

Kniha byla napsána s cílem umožnit lékařům v ordinacích rychlou orientaci v diagnostickém rozhodovacím procesu. Na jejím vypracování spolupracoval tým odborníků z oblasti kožního lékařství z klinik a lékařských fakult UK v Hradci Králové, v Praze a v Plzni. V českojazyčné odborné literatuře jde o téma velmi aktuální.


Miloš Pešek a kol.
Essential pulmonology
Maxdorf 2021, 400 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-708-2
Cena: 795 Kč
Formát: 132×210 mm, brožovaná 

Anglické vydání úspěšné učebnice pneumologie. Kompaktní a obsažný průvodce moderní respirační medicínou je určen jak pro přípravu na zkoušky, tak i pro každodenní praxi. Velkou předností knihy je důraz na využitelnost informací v reálné pneumologické praxi - ambulantní i nemocniční. Autorský kolektiv v čele s předním českým pneumologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., se rozhodl vydat knížku také v angličtině, zejména vzhledem k rostoucímu počtu anglicky mluvících studentů českých lékařských fakult a také s ohledem na stále větší počet zahraničních lékařů v českém zdravotnickém systému. Oproti českému vydání byla dále aktualizována kapitola o farmakoterapii, včetně biologické a cílené léčby.


Zuzana Humlová a kol.
Imunopatologické stavy v kazuistikách, 2. přepracované a doplněné vydání
Maxdorf 2021, 280 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-705-1
Cena: 495 Kč
Formát: 156×232 mm, pevná

Druhé vydání knihy připravené kolektivem autorů v čele s MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., jednou z vůdčích osobností současné české imunologie. Jako „imunopatologické stavy" souhrnně označujeme poruchy spojené s alergií, autoimunitou a imunodeficiencí. Tyto stavy se často vzájemně prolínají, neboť porucha v jedné oblasti imunitního systému často spouští kaskádu dalších imunopatologických dějů. To je právě jednou příčin častých diagnostických i terapeutických rozpaků s následným odkladem stanovení správné diagnózy.

Kniha na příkladech z praxe provádí celým spektrem onemocnění od primárních imunodeficiencí přes vaskulitidy, autoinflamatorní onemocnění, lékové a potravinové alergie, autoimunitní polyglandulární syndromy, antifosfolipidový syndrom až např. k neurologickým autoimunitám. Výklad každého případu směřuje od symptomů přes dostupná vyšetření až ke konkrétní léčbě. Kniha je čtivá a velmi didaktická, takže poučení pro svou každodenní praxi zde najdou nejen alergologové či kliničtí imunologové, ale též lékaři bez hlubší znalosti imunologie. Hlavní cílovou skupinou jsou lékaři širokého okruhu interních oborů - alergologové, imunologové, pneumologové, gastroenterologové, revmatologové, nefrologové a dále např. neurologové či praktičtí lékaři.


Pralong, Joël
Najít smysl v našich selháních
S Viktorem Franklem a sv. Terezičkou
Překlad: Bodnárová, Kateřina
Portál, 2021
brož., 128 str., 249 Kč
Ukázka z knihy

Autor úspěšné knihy Cesta důvěry se sv. Terezičkou, francouzský kněz a terapeut, rozvíjí své přesvědčení, že terapie a duchovní doprovázení nestojí proti sobě, ale doplňují se. Zabývá se obecným problémem mnoha lidí, pocitem selhání, neúspěchu a nesmyslnosti života, které často vedou k depresi, pocitu neužitečnosti či sebevražedným tendencím,  a nabízí podněty, jež k tomu přináší známý zakladatel logoterapie Viktor E. Frankl na jedné straně a světice „malé cesty" Terezie z Lisieux. Srozumitelně, vstřícně, se zkušeností jak duchovního, tak terapeuta, ukazuje lidem cestu k přijetí sebe samých, pomoci od druhých a otevření se Boží milosti.


Kagge, Erling
Duše objevitelů pólu
Jak nás přežití učí porozumět životu
Překlad: Vrbová, Jarka
Portál, 2021
váz., 144 str., 259 K

Jaký je hlubší smysl pobytů v přírodě v extrémních podmínkách, jen s nejnutnějším vybavením? Podle norského pokořitele obou zemských pólů je jednou z odpovědí tzv. vnitřní rekalibrace. Erling Kagge v nové knize shrnuje zkušenosti z těchto expedicí, které ho dovedly až na hranici lidských možností, a popisuje, jak jej přežití v náročných situacích dovedlo ke změně pohledu na život. Je potřeba neustále si rozšiřovat obzory, naučit se chápat pozitivní aspekt samoty. Důležitý je i konstruktivní přístup ke štěstí, pokud nám zkříží cestu. Autor rozebírá své vnitřní stavy, zabývá se vlivem osamělosti během pobytu v přírodě na lidskou mysl a odkazuje na zkušenosti jiných norských objevitelů a myslitelů. Výsledkem by mělo být „resetování vnitřního kompasu" a nalezení vnitřního klidu.


Zpět