Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA IX.: FRMV devátém pokračování exkurze po doplňkových, veřejností v současnosti ale často vyhledávaných léčebných přístupech a metodách, se autor, PharmDr. Tomáš Arndt, zaměří na tzv. komunikační molekuly, které využívá fyziologická regulační medicína (FRM).

Fyziologická regulační medicína (dále FRM) patří k méně známým alternativním směrům medicíny, ale má své příznivce. Pochází původem z Itálie (rozšířena je také ve Velké Británii). Některé zdroje uvádějí, že významným zastáncem myšlenky fyziologické regulační léčby je i laureát Nobelovy ceny profesor Montagnier.

Ostatně, občas se setkáváme v lékárnách s recepty na úhradu pacienta na léky s tajuplným názvem GUNA (rovněž italská firma). V případě FRM by se mělo jednat o inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu patologicky změněného organismu za pomoci týchž biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a jež kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince.

Komunikační molekuly

Tyto biologicky aktivní látky (známé v molekulární biologii), jsou také označovány jako regulační nebo komunikační molekuly. Patří k nim neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému) a růstové faktory, molekuly s regulujícím a stimulujícím účinkem. Někdy jsou označovány jako tzv. "jako messenger molecules".

Mechanismus účinku nízkých dávek regulačních molekul podle FRM spočívá v senzitizaci nebo aktivaci některých buněčných nebo plazmatických receptorových jednotek. Ve FRM se tyto látky používají ve fyziologických koncentracích (tedy koncentracích, v jakých se nacházejí v našem těle). Jedná se o koncentrace ve velmi nízkých dávkách, pro které jsou použity speciální malé hmotnostní jednotky. Ty jsou označované buď jako pikogram na ml (pg/ml) nebo nanogram na ml (ng/ml).

Pro přesnější představu 1 pg je 10-12 gramu (neboli též 1 mg = 1 000 000 000 pg) a nanogram je 10-9 gramu (neboli též 1 mg = 1 000 000 ng).

Tyto dávky jsou anglicky označované jako physiological low doses a jejich příprava probíhá podle specifické technologie nazvané SKA (Sequential Kinetic Activation - sekvenční kinetická aktivace). Sekvenční kinetická aktivace má podle FRM zvyšovat účinnost nízkých dávek komunikačních molekul při léčbě různých onemocnění tak, že se projevuje stejná účinnost těchto látek jako v klasickém dávkovacím režimu, podávání však má mít minimální nebo žádné doprovodné nežádoucí účinky.

Ze zmíněných látek lze jako příklad trochu podrobněji uvést cytokiny. Jsou to regulační a informační molekuly vylučované somatickými (tělními) buňkami, tedy všemi buňkami lidského těla kromě pohlavních. Z molekulárního hlediska se jedná o polypeptidy, které mají významnou roli při udržení homeostázy organismu. Váží se na membránové receptory a spouštějí signalizační kaskádu, pomocí které ovlivňují metabolismus dané buňky. Cytokiny ve FRM hrají roli určité spojky mezi CNS a imunitním systémem. Cytokiny jsou důležitou součástí mozku, mohou měnit chování, paměť, stresové odpovědi a mají také význam při vzniku duševních poruch a poruch chování.

Zastánci FRM se pomocí přípravků snaží obnovit rovnováhu koncentrace komunikačních molekul, a tím nastolit přirozenou rovnováhu v dané oblasti.

U nás jsou nejznámější přípravky firmy GUNA, které mají název firmy v označení doplněný o specifické označení přípravku. Jsou vyráběny v kapkách a granulích (peletách). Dávkování určí lékař, který je předepsal. Při jejich užívání se nesmí zapomenout na to, že se má užívat 15 minut před nebo 15 minut po jídle. Biologicky aktivní látky (tyreotropní hormon, oxytocin, melatonin, neurotrofiny atd.) jsou v nich obsaženy v pikogramech nebo nanogramech. Přípravky dále obsahují k tomu látky v homeopatickém ředění X (je to tzv. decimální homeopatické ředění, jinak označované jako D). To mohou být minerální látky, vitamíny, homeopatické látky (například Bufo rana či Chromium sulfuricum, Lachesis Mutus), organické kyseliny a jejich deriváty (kyselina jablečná, pyruvát a oxalacetát), koenzymy (Q10, nikotinamidadenindinukleotid-NAD) a další látky.

Tyto přípravky jsou lékaři specializovanými na FRM předepisovány v mnoha indikacích. Jako příklady lze uvést: poruchy imunity (alergie, oslabení imunity), regulace funkcí všech systémů, harmonizace hormonální činnosti nebo psychiky, zánětlivá a bolestivá onemocnění nebo detoxikace vmezeřeného vaziva a lymfatické tkáně. Například nedostatečnou funkci kůry nadledvin lze podpořit podle FRM podáváním ACTH (adrenokortikotropního hormonu) nebo vysokou hladinu folikulostimulačního hormonu lze zpětnovazebně regulovat podáváním nízké dávky beta-estrogenu.

Principy FRM jsou poměrně složité, a navíc každý přípravek má jiné složení a charakteristiku a nevejdou se do jednoho článku, proto zájemce odkazuji na speciální literaturu věnovanou tomuto alternativnímu směru medicíny.

PharmDr. Tomáš Arndt

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VI. (Homotoxikologie)

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VII. (Naturopatie)

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VIII. (Gemmoterapie)

Další díly najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu 

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie