Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VII.V sedmém pokračování exkurze po doplňkových, veřejností v současnosti ale často vyhledávaných formách léčebných přístupů a metod, se autor, PharmDr. Tomáš Arndt, zaměří na principy Naturopatie.

Naturopatie je komplexní systém komplementární terapie, který je nejvíce populární v USA a Kanadě, ale původní kořeny má v západní Evropě, přesněji v Německu 16. a 17. století. U nás není sice tak populární jako homeopatie, nicméně i v České republice existuje Česká naturopatická společnost, která se jí zabývá a propaguje ji.

Zpátky ke kořenům a vitální síle

Pokud bychom chtěli naturopatii stručně charakterizovat, napadá mě výraz "zpátky ke kořenům". Nejedná se o ucelenou metodu, jako již například zmíněná homeopatie, ale o komplex různých přírodních metod léčby, které mají v zásadě společné to, že odmítají podávání chemických léků nebo chirurgické zákroky. Uzdravení pacienta chtějí docílit postupnou cestou na základě, řekněme, obnovení určité "vis vitalis" - tedy celkové životní síly. Tento termín vychází z dnes již historické vitalistické teorie, která byla uznávaná ještě na počátku 19. století a byla založena na myšlence, že organické látky vznikají za přispění zvláštní životní síly - vis vitalis, náležející pouze živé hmotě.

Definitivně tuto teorii vyvrátila Wöhlerova příprava močoviny z anorganických látek v roce 1828. Nicméně v naturopatii rezonuje dodnes v podobě vitální síly, která (když je posílena) nám pomůže se uzdravit bez zásahu klasické medicíny. Může to být například také definováno jako regenerace organismu. 

Široká škála terapeutických metod

Škála různých dílčích terapií, které naturopaté používají pro dosažení výsledného efektu při léčbě, je značná. Nelze vyjmenovat všechny, ale je možné zmínit tradiční čínskou medicínu, homeopatii, ajurvédu (tradiční indickou medicínu), nutriční terapii, akupunkturu, fyzioterapii, hydroterapii, iridologii, terapii barvami, ozonoterapii, reflexologii, chelatační terapii, kraniosakrální biodynamiku, hydrokolonterapii, aplikovanou kineziologii nebo psychoterapii. Některé metody jsou nám poměrně vzdálené, zmíním se trochu podrobněji alespoň o třech z nich.

  • Ozonoterapie je ošetření ozonem. Ozon je plyn skládající se ze tří atomů kyslíku (chemická značka O3). Je to velmi silný oxidant a je používán jako chemicky čistý dezinfekční prostředek - v medicíně slouží ke sterilizaci nástrojů. Vyznačuje se charakteristickým zápachem (vůní), jaká je cítit ve vzduchu po bouřce (náš čich je na tuto vůni citlivý). Je počítán k silným oxidačním prostředkům má silný sterilizační účinek. V klasické medicíně se používá ve stomatologii nebo neurologii.
  • Chelatační terapie je metoda, kdy se některé organické sloučeniny používají k vazbě vícevazebných kationtů, obvykle kovů (např. olova, mědi, železa, vápníku), za účelem jejich odstranění z organismu. Používá se rovněž v hematologii k odstranění nadměrného množství železa v krvi.
  • Kraniosakrální biodynamika je terapeutická metoda, jejíž název vychází z latinských názvů pro lebku (cranium) a kost křížovou (sacrum).  Je založena na teorii, že nemocného pozitivně ovlivníme jemnými doteky (vyšetření pohmatem, palpací) lebečních švů. Je to proto, že (byť to moderní medicína vyvrací), že lebeční kosti ve skutečnosti nejsou srostlé, ale že se pohybují a že tento pohyb indikuje respirační (dechový) systém. Palpací lebky lze zjistit tyto rytmické pohyby lebečních kostí a selektivním tlakem s nimi lze manipulovat tak, aby se dosáhlo terapeutického výsledku.

Léčit celého člověka s využitím léčebných sil přírody 

Naturopatie se také zaměřuje na opatření obecnějšího rázu, jako pobyt v přírodě, kde jsou pacienti vystaveni slunečnímu svitu a čerstvému vzduchu, zdravé (někdy vegetariánské) stravě, vynechání alkoholu a cukru, omezování stresu, změnou celkového životního stylu, různé druhy cvičení a podobně. Dá se říct, použitím moderního výrazu, že se jedná o holistický přístup, protože se naturopaté podle vlastní teorie snaží léčit celého pacienta komplexně. Zásady léčby jsou zobecněny v latinských výrazech tolle totum (léčit celého člověka), docere (naturopat vzdělává pacienta), vis medicatrix naturae (používat léčivé síly přírody), tolle causam (léčit příčinu), primum non nocere (v první řadě neublížit) a preventare (prevence).

Důležitou součástí je uvedená nutriční terapie. Využívá změny stravovacích návyků a životosprávy ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Je doplněna podáváním vitamínů, minerálů a stopových prvků, jejichž množství je "ušito na míru" pro každého zvlášť. Nepoužívá žádné chemické látky. Je založena na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce.

Na závěr je nutné se zmínit, že naturopaté odmítají často (kromě zmíněných léků či chirurgických zákroků) očkování, což není jediná věc, kvůli které jsou vystaveni kritice od klasických lékařů. Navíc odborná veřejnost ji kritizuje pro nerespektování zásad medicíny založené na důkazech (EBM) a nedodržování provádění lékařských testů.

Nicméně, pokud bychom některé metody naturopatie vzali do úvahy jako doplněk celkové - standardní léčby, pak mohou být určitě užitečné (životospráva, užívání vitamínů, minerálů a stopových prvků, pobyt v přírodě cvičení atd.).

PharmDr. Tomáš Arndt

KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA I. (Homeopatika)
KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA II. (Bachovky)
KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA III. (Tkáňové soli)
KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA IV. (Clusterová medicína)
KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA V. (Antroposofická medicína)
KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNA VI. (Homotoxikologie)

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie