Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKONGRES JAKO SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTKdyž jsme v Health communication hodnotili jarní 3D 360° kongres Healthcomm Professional z Berlína (13. 3. - 14. 4. 2024), napsali jsme v rekapitulačním článku na Magazínu, že byl rekordní. A pořádně jsme to oslavili. Studujících na VIII. 3D 360° kongresu Healthcomm Professional - Berlín bylo totiž 1. 736!

Dnes se vracíme k právě skončenému on-line kongresu KARDIO 2024 probíhajícím od 29. 5. do 27. 6. 2024, který tuto rekordní účast překonal počtem unikátních studujících. Přesáhl totiž hranici 2.000! (Graf č. 1)

Jak pestrá škála profesí projevila aktivní zájem o kongres KARDIO 2024 - PREVENCE NEMOCÍ KVS, ukazuje podrobně Graf č. 2. Velmi pozitivní je skvělá účast kolegů ze Slovenska. SKMTP ohodnotila program kongresu celkem 4 kredity.

Velká účast svědčí o zájmu lékárníků, farmaceutických asistentů a ostatních nelékařských profesí ve zdravotnictví o problematiku prevence kardio-vaskulárních onemocnění.

KARDIO 2024 byl v pořadí druhý tematický on-line kongres, který v průběhu dvou let společnost Health communication díky své divizi Healthcomm Professional odborníkům ve farmacii nabídla. Ten první proběhl v roce 2023 a týkal se problematiky lidského mikrobiomu.

„Vážení účastníci on-line kongresu KARDIO 2024 s podtitulem Prevence kardiovaskulárních chorob, milé kolegyně a milí kolegové z lékáren, dovolte mi, abych Vás pozvala na jedinečnou vzdělávací akci společnosti Health communication, kde si v rámci odborného programu a doplňkových aktivit společně připomeneme, že lékárník je nedílnou součástí zdravotního systému a má tedy velký podíl při prevenci, poradenství, a nakonec i léčbě potíží srdce a cév. Důležitá je adherence pacienta k léčbě a zde má lékárník velkou šanci svým správným přístupem k pacientovi - poradenstvím a efektivní expedicí - úspěšnost léčby zvýšit," připomněla při spuštění význam akce PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D., garantka kongresu. 

V kongresovém sálu mohli účastníci vystudovat 10 odborných video přednášek, které byly rozděleny do dvou bloků. Program kongresu byl akreditován u 4 odborných organizací: ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Účastníci mohli vystudovat všechny přednášky, nebo si vybrat jen jeden odborný blok. Získat tak mohli až 13 bodů od ČLnK v rámci systému celoživotního vzdělávání (7bodů I. odborný blok, 6 bodů II. odborný blok). Další důležité informace pro svoji praxi mohli účastníci získat v Malém sálu, v partnerských expozicích nebo v Sálu experimentů. Velký zájem bylo o komentovanou virtuální prohlídku lidského srdce a cévního systému.

Všem lektorům děkujeme za kvalitní přednášky, které přispěly k vysokému kreditu kongresu i k velkému zájmu samotných studujících profesionálů. Děkujeme zejména účastníkům, díky kterým můžeme do doby, než bude počet studujících na některém z dalších on-line kongresů Healthcomm Professional překonán, křičet do světa, že kongres KARDIO 2024 JE PRO NÁS SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTÍ!

Nezapomínáme ani na partnery, kteří v prostředí kongresu prezentovali své novinky nebo produktové „srdcovky", ať už v prezentacích v Malém sálu, nebo v Produktové expozici. Poděkování patří společnostem: Clinical, Green-Swan Pharmaceuticals CR, Herbpharma, Favea Plus, MUCOS, Medicprogress, Naturevia, Omega Pharma, Pangamin a Servier a dalším, mezi které patřily i lékárenské řetězce, vydavatelství odborné literatury Grada nebo Magazín Healthcomm jako mediální partner. 

Kdo je adeptem na překonání rekordu? Bude to podzimní IX. 3D 360° kongres Healthcomm Professional - OSLO? Nebo další, v pořadí již třetí tematický kongres, který se již nyní připravuje na přelom listopadu a prosince 2024 - BOLEST 2024?

...........................

Na IX. 3D 360° kongres Healthcomm Professional - OSLO, který poběží 30 dní (11.09.2024 až 10.10.2024), se můžete registrovat JIŽ NYNÍ!

Přístup k registraci je kliknutím na banner.

Zpět

PERTUSE (KONEČNĚ) NA ÚSTUPU

Do ISIN bylo v období od ledna do 7. července 2024 nahlášeno celkem 23 127 případů pertuse; poprvé byl v prvním červencovém týdnu zaznamenán výrazný pokles pod tisíc nových hlášených případů. Podobný příznivý vývoj se předpokládá i během prázdnin. Nejvíce případů onemocnění černým kašlem i nejvyšší nemocnost zůstává stále ve věkové skupině 15 až 19 let. U dětí do jednoho roku je od začátku roku hlášeno 344 případů, za poslední týden bylo evidováno dalších 12. Dospívající a dospělí jsou zdrojem infekce pro nejmenší děti, protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný průběh a často není rozpoznáno a správně diagnostikováno. Z celkového počtu případů hlášených v roce 2024 bylo podle údajů v ISIN 17 256 osob očkováno, 1 737 osob neočkováno a u 4 134 osob informace o očkování chybí. (SZÚ)

KONGRES U VIKINGŮ

Healthcomm Professional zve lékárníky a farmaceutické asistenty na další, v pořadí již devátý on-line 3D 360° kongres, který proběhne od 11. září do 10. října 2024. V prostředí norského hlavního města nabídne akreditovaná akce nejen zajímavé informace o historii a současnosti farmacie království ze severní Evropy, ale samozřejmě také kvalitní odborný program. On-line kongres bude spuštěný na dobu 30 dní a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Registrovat se můžete již nyní na webu Healthcomm.cz

DERIVÁTY HHC MEZI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Ministerstvo zdravotnictví dostalo souhlas od Evropské komise pro zařazení psychoaktivních látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zacházet pouze právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vystavilo povolení k zacházení nebo mají zákonnou výjimku pro toto zacházení, a to pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Výrobci, distributoři a prodejci musí zajistit, aby po nabytí účinnosti nevykonávali činnost s předmětnými látkami nebo výrobky, které by tyto látky obsahovaly. V opačném případě se vystavují riziku trestního stíhání. Látky jsou v současné chvíli zařazeny na seznamu návykových látek s časovým omezením do 1. ledna 2025. Jejich další případná reklasifikace závisí na výsledku hodnocení rizik podle nové právní úpravy, která se nyní nachází ve stadiu schvalování v Parlamentu ČR. (MZ ČR)

DOPORUČUJEME