Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyKREVNÍ TLAK POD KONTROLOU SE ŠVÝCARSKOU TECHNOLOGIÍPacient s vysokým krevním tlakem, který respektuje lékařská doporučení a řídí se jimi do puntíku, pravidelně kontroluje svůj krevní tlak samoměřením v klidu doma a dodržuje dobrý režimově-dietetický přístup, má šanci na stejnou délku života jako člověk, který hypertenzí netrpí. V první řadě si však musí uvědomit, že jedině sám může napomoci systematickému monitoringu rizikových faktorů, které jeho vysoký krevní tlak ovlivňují. Zodpovědně sledovat hladinu glukózy a cholesterolu v krvi, přehodnotit svoji hmotnost, pracovní návyky, příjem soli, alkoholu či kouření, myslet na prevenci... Příslib zvýšení kvality života určitě za to stojí!

Vysoký krevní tlak je zrádný - nezpůsobuje bolest a často o sobě dlouhou dobu nedává vědět žádnými příznaky. Proto ho postižení mnohokrát ani nevnímají, nebo si ho všimnou až pozdě. Trvale vysoký krevní tlak je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy. A to je nebezpečný stav hodný zamyšlení! Pokud ateroskleróza postihne koronární artérie, může vést k angině pectoris, k ischemické chorobě srdeční nebo až k infarktu myokardu. Pokud zasáhne ledvinové tepny, ledviny již nemohou plnit svou úlohu filtrace krve a odstraňování toxických metabolických produktů. Vzniká takzvaná ledvinová nedostatečnost. Nedostatečné zásobení mozku v důsledku aterosklerózy může mít za následek mozkovou příhodu.

Jak si správně měřit krevní tlak?

Pro spolehlivé a přesné měření je třeba dodržovat základní zásady měření krevního tlaku, především si správně nasadit manžetu, při měření zachovat klid a hlavně - měřit si tlak alespoň 2-krát denně! Pro získání optimálních výsledků je třeba brát v úvahu hodnoty série několika měření (ne pouze hodnoty jednoho měření), které si zazname­náváme. Pro měření krevního tlaku je možné si vybrat z různých typů tlakoměrů, vhodné jsou zejména ty, co vykonávají měření na rameni, výsledky jsou výrazně přesnější a spolehlivější než při měření na zápěstí. 

Tlakoměry Microlife - vysoká přesnost a klinická validace

Oblíbený je například plnoautomatický tlakoměr microlife® BP A2 Classic Accurate s manžetou s měřením na rameni, vybavený zároveň IHB technologií na včasné rozpoznání arytmie srdce. Přesnost jednoduchého, intuitivního měření pro všechny věkové kategorie potvrzují i výsledky klinického testování. Fibrilaci síní - největší riziko mozkové cévní příhody, dokáží vysoce citlivě zachytit tlakoměry s funkcí Afibsens. Pravidelným měřením tlaku tlakoměry microlife® BP B3 Afib nebo BP B6 Connect s identifikací fibrilace síní si tak může pojistit zdraví každý z nás. Podle kardiologů včasné zaznamenání fibrilace síní dokáže snížit riziko mozkové příhody až o 68%!

Tlakoměry Microlife - kvalitní měření, která splňují nejvyšší kritéria

Tlakoměry musí být klinicky validovány před uvedením na trh. Klinická validace ověřuje přesnost měření tlakoměru a testy se vykonávají na vybraných osobách, které splňují určitá kritéria (klasifikace krevního tlaku, věk, pohlaví, už existující onemocnění atd.) Mezi různými existujícími validačními metodami se vyskytují kvalitativní a kvantitativní rozdíly. Při výběru tlakoměru byste se měli vždy zeptat, v jakém rozsahu je „klinicky validován". Validace tlakoměru je sice standardním požadavkem, ale nejdůležitějším kritériem jeho přesnosti je právě rozsah validace.

Základní validace se vykonává na skupině osob, která reprezentuje „průměrnou populaci bez diagnostikovaných už exitujících stavů". Čím větší je počet osob, tím statisticky významnější, a tedy spolehlivější, je test validace. Například základní validace mohou být založeny na testovacích protokolech následujících institucí: 

Přesné použití u speciálních skupin pacientů a při detekci atriální fibrilace

Validace osobitých skupin pacientů - z důvodu techniky, která se používá v automatizovaných oscilometrických tlakoměrech, mohou být přístroje nepřesné, pokud se používají v takzvaných speciálních skupinách pacientů. To může vést k tomu, že tlakoměr, který je validován na „běžných osobách", nemusí zobrazovat přesné údaje např. během těhotenství nebo při použití u dětí, starších pacientů nebo pacientů s diabetem. Tlakoměry společnosti Microlife prošly několika z těchto náročných validací, takže mohou být doporučeny pro všechny následující speciální skupiny pacientů.

Tlakoměry Microlife na paži jsou vždy dobrou volbou. Jsou speciálně validovány pro: 

Diabetes : pacienti s Diabetes mellitus typu 1 a 2 mohou mít zkornatělé tepny, což může ovlivnit měření krevního tlaku. Nedávná validační studie u pacientů s cukrovkou typu 1 a 2 ukázala, že tlakoměry Microlife jsou přesné při použití u této skupiny pacientů.

Těhotenství a preeklampsie: většina oscilometrických tlakoměrů podhodnocuje tlak v preeklampsii. Proto oscilometrické tlakoměry mohou být doporučeny pouze na použití v těhotenství, pokud jsou specifi cky testovány na takovéto skupině pacientů. Microlife umožňuje těhotným ženám měřit si krevní tlak doma, což může snížit počet návštěv v nemocnici a napomáhá bezpečnějšímu průběhu mateřství.

Onemocnění ledvin: u pacientů s mírným až těžkým onemocněním ledvin se velmi vysoký výskyt hypertenze spojuje s kalcifikovanými tepnami. Jelikož automatizovaná měření mohou být ovlivněna kalcifikovanými tepnami, vyžaduje se speciální validace tlakoměrů před tím, než mohou být doporučeny pacientům v pokročilém stádiu onemocnění ledvin.

Děti: jelikož děti mají vysoké tempo dýchání a mají potíže s klidným sezením, je potřebný tlakoměr s vysoce kvalitním algoritmem, který dokáže tyto artefakty odfiltrovat. Kromě toho je potřebný široký rozsah manžety, který pokrývá velmi malé až velké obvody paže. Tlakoměry Microlife dokázaly pokrýt všechny tyto aspekty, a proto mohou být doporučeny pro děti a dospívající ve věku od 3 do 18 let (Microlife Watch BP Offi ce a O3 Ambulatory) a od 12 do 18 let (všechny tlakoměry Microlife na paži a WatchBP Home).

Microlife AFIB - Atriální fibrilace (AF) - detekce 

Kromě validací existují také studie k jiným inovativním technologiím a měřícím metodám Microlife. Známé instituce, jako univerzita v Oxfordu, Aténách, Římě, Maastrichtu, Hong Kongu a New Yorku, publikovaly klinické studie týkající se technologie Microlife AFIB, která je použitelná výhradně v tlakoměrech na paži. Všechny studie ukázaly, že Microlife AFIB dokáže automaticky detekovat nebezpečnou atriální fibrilaci - nejčastější příčinu mrtvice - a to s vysokou přesností. Microlife AFIB je jedinou celosvětově schválenou technologií pro screening atriální fibrilace během měření krevního tlaku. 

Měřit krevní tlak, sledovat puls a rozpoznat výskyt nebezpečné síňové arytmie (atriální fibrilace) dokáže moderní digitální tlakoměr microlife BP B3 Afib. Při nastavení na 1 měření díky IHB technologii (Irregular Heart Beat = nepravidelný srdeční rytmus) umí rozeznat arytmii obecně, komorovou i síňovou. Následně při nastavení na 3 po sobě následující měření s využitím nejmodernější technologie MAM přístroj umožní prostřednictvím unikátní funkce Afib sens s vysokou citlivostí identifikovat i druh arytmie - komorovou, kdy údery srdce slyšíme jako puls, nebo síňovou - nazývanou také chvění síní srdce či atriální fibrilace. Ta může být mimořádně nebezpečná, neboť ji nevnímáme. Může být příčinou tvorby krevní sraženiny, která se může dostat do mozku a způsobit mozkovou příhodu. 

Tlakoměr microlife BP B3 Afib je vybaven velkým displejem s barevnou indikací naměřených hodnot a pamětí na 99 naměřených dat s automatickým ukládáním data a času měření.

Více na www.microlife.cz

O klinických validacích ZDE

Článek je firemním sdělením společnosti Benepharma CZ, spol. s.r.o., výhradního dovozce Microlife do České republiky.


Redakční tip: Až do konce listopadu můžete s Magazínem soutěžit o Microlife BP B6 FAVOURITE - prémiový tlakoměr s detekcí atriální fibrilace.

Vstup do soutěže ZDE

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie