Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyLÉČBA ČASNÉ RAKOVINY PRSU NEMUSÍ NUTNĚ KONČIT CHEMOTERAPIÍŽeny s rakovinou prsu mají větší šanci vyhnout se obávané chemoterapii. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim nově začne hradit genomové testování testem MammaPrint, který dokáže předpovědět míru rizika návratu onemocnění, a dává tak onkologům možnost zvolit pro pacientky vhodnou a co nejméně zatěžující léčbu. Genomové testování představuje začátek tzv. personalizované léčby karcinomu prsu.

Genomové testování (také genomické) je jednou z nejnovějších analytických metod v oboru onkologie. Lékaři jejím prostřednictvím získávají další důležitá data, podle kterých mohou přesněji rozhodovat o následné léčbě pacientek s rakovinou prsu.

„Dosud jsme se museli spoléhat zejména na klinické a patologické faktory, jako jsou věk pacienta, velikost tumoru, rychlost množení buněk, status hormonálních receptorů nebo zasažení lymfatických uzlin. Vždy se ale jednalo o hrubé informace. Díky genomovým testům máme k dispozici mnohem přesnější data, a můžeme proto část pacientek ušetřit agresivní onkologické léčby, která mívá negativní dopady na zdraví i psychiku," říká prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


Co je genomové a co genetické testování?

Genetické testování je zaměřeno na takzvané dědičné predispozice k rakovině a odhaluje míru rizika vzniku zhoubného nádoru. Genetický test ale neodpoví na informaci, jak se bude příslušný nádor chovat. Preventivně ho podstupují například děti onkologických pacientů.

Genomové (genomické) testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádorech a zjišťuje tak, co řídí jejich růst a chování. Tyto informace pomáhají lékařům zjistit míru pravděpodobnosti návratu karcinomu a zvolit vhodnou onkologickou léčbu. Metodu je tedy možné využít pouze u diagnostikovaných pacientů.


 

Až polovina pacientek se může vyhnout chemoterapii

Genomový test MammaPrint analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s návratem karcinomu prsu a dělí pacientky do skupin s nízkým, a naopak vysokým rizikem vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Pacientky v nízkorizikové skupině se mohou vyhnout zajišťovací léčbě v podobě chemoterapie a pravděpodobně budou léčeny pouze hormonální (endokrinní) terapií. Pokud test ukáže vysoké riziko, je to pro lékaře jasný důkaz, že je chemoterapie nevyhnutelná. Test pomáhá identifikovat také pacientky s ultranízkým rizikem, u kterých je možné vyhnout se jak chemoterapii, tak i bezpečně redukovat hormonální léčbu. Ve všech případech je ale nejdůležitější to, že mají lékaři a pacientky jistotu informovaného rozhodování o další léčbě.

„O vhodnosti indikace rozhoduje onkolog v rámci multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra (KOC) a se souhlasem pacientky. K testování se používá tkáň odebraná při biopsii nebo při operaci, pokud už ji pacientka absolvovala. Výsledky jsou k dispozici nejpozději do deseti dnů," doplňuje MUDR. Lenka Vášová, oficiální zástupkyně MammaPrintu v České republice.

Dlouhodobá data ze studie MINDACT* publikovaná v The Lancet Oncology (2021) jasně ukazují přínos, který má MammaPrint pro lékaře a jejich pacientky. MammaPrint dokázal překlasifikovat klinicky vysoké riziko na genomicky nízké riziko u 46 % pacientek.

„Dosud spoustu pacientek léčíme zbytečně, protože nedokážeme rozpoznat, že daný typ léčby nepotřebují. Studie ukázala, že skoro polovině testovaných žen by chemoterapie nepřinesla žádný významnější efekt. Proto se jí mohou vyhnout, a přitom dosáhnout stejně dobrých výsledků," vysvětluje profesorka Petra Tesařová.

Chemoterapie má podle ní přínos u agresivních typů nádorů, ve kterých ničí dělící se buňky. Pokud jich v nádoru není dostatečné množství, je chemoterapie neefektivní, nádor se nezmenšuje a léčba pacientku jen zatěžuje nežádoucími účinky. Vhodnost nasazení tohoto druhu obávané léčby mohou lékaři lépe posoudit právě díky genomovému testování MammaPrint.

"Tyto poznatky zdůrazňují nutnost, aby měly všechny pacientky s časným karcinomem prsu přístup k testování rizika rekurence = testování by mělo být považováno za standard v diagnostice u všech žen," konstatuje Martine Piccart, PhD. profesorka onkologie na Université Libre de Bruxelles, hlavní zkoušející studie MINDACT.

Karcinom prsu lze počítat mezi tzv. civilizační onemocnění, jak ukazuje graf incidence. Na dubnové tiskové konferenci „PERSONALIZOVANÁ LÉČBA RAKOVINY PRSU - genomové testování MammaPrint" k tomu dodala profesorka Tesařová: „Naděje na přežití závisí také na subtypu nádoru, který určují genomové testy."

 

„Chemoterapie má závažné dopady na fyzický i psychický stav pacientek, které často trpí nevolnostmi nebo vypadáváním vlasů. Podávaná cytostatika způsobují rychlejší stárnutí organismu a pacientky se často potýkají s kazivostí zubů a dalšími zdravotními problémy. Každý vědecký pokrok, díky kterému je alespoň část pacientů od tohoto typu léčby ochráněna, je proto vítaný," říká prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde by ještě v tomto roce měla vzniknout první česká laboratoř pro genomové testování testem MammaPrint. Zatím musí lékaři odebrané vzorky posílat na analýzu do Nizozemska. 


Česká onkologická společnost ČLS JEP zařadila test MammaPrint do svých doporučených postupů již v březnu 2016. Poslední aktualizace doporučených postupů vyšla v březnu 2021. Od 1. března 2021 má také MammaPrint úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

O výběru testu rozhoduje multidisciplinární tým daného KOC, který vyšetření indikuje. O vyšetření může pro svého pacienta požádat i onkolog z regionální onkologické skupiny, onkologického oddělení nemocnice, která spolupracuje s KOC.

www.mammaprint.cz/vedecke-dukazy/doporucene-postupy/


 

Pro koho je testování vhodné?

Společně s testem MammaPrint se provádí také takzvaný BluePrint test, který umí předvídat pravděpodobné chování nádoru na základě analýzy aktivity 80 genů. Oba genomové testy je možné využít pouze u pacientek s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu, které jsou diagnostikovány v časném stádiu, mají tumor menší než 5 centimetrů a mají negativní lymfatické uzliny nebo 1-3 pozitivní lymfatické uzliny. Z toho důvodu lékaři znovu připomínají nutnost preventivních prohlídek.

„Genomové testování přináší lékařům a pacientkám další důležité informace, na jejichž základě se mohou informovaně rozhodnout pro co nejvhodnější léčbu. Tento přístup plně souzní s naším mottem ‚Vědět je klíč', proto si ceníme každého poznatku v oblasti diagnostiky a léčby karcinomu pozitivně ovlivňujícího kvalitu života pacientek," komentuje Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius, která pomáhá i ženám po prodělaném karcinomu prsu. 

Většímu využití zatím brání pojišťovny 

Plnou úhradu genomového testování MammaPrint přislíbila svým klientkám už od března Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zatím ho ale absolvovaly jen jednotky pacientek. Většímu rozšíření metody zatím brání neuzavřené smlouvy mezi pojišťovnou a Komplexními onkologickými centry. Další zdravotní pojišťovny se k úhradě revoluční metody zatím nepřipojily. 

*Studie MINDACT probíhala ve 112 centrech v 9i evropských zemích na vzorku 6 693 pacientek s karcinomem prsu ve věku od 18 do 70 let, s +/- lymfatickými uzlinami (LN0-3), s velikostí tumoru T1-T2 a operabilními tumory velikosti T3, ER+/-, HER2+/-. https://www.mammaprint.cz/vedecke-dukazy/klinicke-studie/#mindact

Zdroj: Online tisková konference: PERSONALIZOVANÁ LÉČBA RAKOVINY PRSU - genomové testování MammaPrint, 7. 4. 2021, Ogilvy, s.r.o. 

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK, končí 7. června. Nyní můžete lektorům zasílat své doplňující otázky k jejich sdělením. Odpovědi zveřejníme v prostředí kongresu a následně na Magazínu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

ZNÁTE SKVĚLOU ZDRAVOTNÍ SESTRU?

Soutěž Sestra roku je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala posláním. Nominace do 22. ročníku Sestry roku končí 30. června. Přihlašování kandidátů je stále možné prostřednictvím webu soutez-sestraroku.cz, e-mailem na registrace@soutez-sestraroku.cz či písemnou formou na adresu redakce časopisu Zdravotnictví a medicína. Slavnostní vyhlášení soutěže pak proběhne 11. října 2023 v pražském kině Lucerna.

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství se spojily a vznesly myšlenku vyhlášení Světového dne dárců krve. 14. června veřejně děkují těm, kteří darují krev, protože právě dárci krve zachraňují denně mnoho životů po celém světě. V tento den se narodil držitel Nobelovy ceny Karl Landsteiner, který objevil Rh faktor v krvi. Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie