Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyLÉTO S COVIDEMOpětovný nárůst onemocnění covid-19 je patrný ve většině zemí EU. Souvisí s šířením nových subvariant Omikronu. Jak uvedlo v tiskové zprávě Ministerstvo zdravotnictví k 1. 7. 2022, zdravotní dopad šíření nákazy v České republice je zatím mírný, nedochází k nárůstu počtu těžkých případů v nemocnicích. Systém řídícího týmu ministerstva zdravotnictví je na zvyšující se čísla připraven.

Šíření nákazy zesiluje ve všech regionech ČR. Týdenní počet záchytů nákazy roste nad hodnotu 50/100tis. obyvatel. Opětovný růst počtu nákaz souvisí s šířením nových subvariant Omikronu (BA.4 a zejména BA.5), které svou nakažlivostí vytěsňují průvodní dominantu BA.2.

V České republice se zvyšuje pravděpodobnost rizikových kontaktů v populaci, a to i pro potenciálně zranitelné skupiny. Populační zdravotní dopad onemocnění covid-19 zásadně snižuje zejména očkování, které drží významný ochranný efekt proti těžkému průběhu nákazy. Nové varianty viru mají velkou schopnost prolomit imunitní ochranu a nakazit člověka po prodělané nákaze nebo po očkování. Očkovaní však mají stále násobně menší riziko vážných komplikací.

„Ministerstvo zdravotnictví je v neustálém kontaktu s Národním institutem pro zvládání pandemie i Centrálním řídícím týmem, které se pravidelně scházejí. Ti celou situaci důkladně mapují na základě dostupných dat," řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Zdůraznil, že ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli nevnímá potřebu pro restrikce a stav pandemické pohotovosti: „Všechna naše doporučení jsou na bázi osobní odpovědnosti a apelu. Nejsme v situaci před dvěma lety, teď o viru víme více, jsme připraveni a naše systémy běží. Chceme se řídit fakty a statistikami z nemocnic."

Aktuálně je denně prováděno průměrně 4 - 6 tisíc testů. Z toho více než 75 % tvoří testy indikované z klinických nebo epidemiologických důvodů. Aktuální odhad R pro ČR je na začátku prázdnin 1,51. 

Zdroj grafu: Tisková zpráva MZ ČR, 1. 7. 2022

Praha ukazuje na blížící se nárůst případů

Jasným indikátorem narůstajícího šíření viru je rostoucí zátěž pražské populace, která je více než dvojnásobná proti průměru ČR. Pražské vodovody a kanalizace monitorují odpadní vody ve vybraných lokalitách již od července 2020 a díky společně vyvinuté metodě s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze nyní umí identifikovat i variantu Omicron.  

„Tato metoda může představovat významnou pomoc v boji s epidemií a doplnit stávající data ze zdravotnictví, kam patří běžně používané charakteristiky záchytu viru antigenními a PCR testy. Oproti těmto charakteristikám ale analýza poskytuje data ve značném předstihu, často i více než týdne, a hlavně umožňuje identifikaci na úrovni lokální (např. výrobního závodu, areálu, školy)," říká Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel skupiny Veolia v České republice.  Na přítomnost viru v pražských odpadních vodách upozornil první červencový týden i prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., který zdůraznil fakt, že současné hodnoty přesahují hodnoty z vrcholů vln covidu v minulosti. Nárůst případů se tedy dá očekávat velmi strmý.

Zdroj grafu: Tisková zpráva MZ ČR, 1. 7. 2022 

Varianty BA.4 a BA.5 byly poprvé detekovány v Jižní Africe v lednu a únoru 2022 a od té doby se tam staly dominantními variantami. Obě linie obsahují aminokyselinové substituce L452R, F486V a R493Q ve vazebné doméně spike receptoru ve srovnání s BA.2. Předběžné studie naznačují změnu antigenních vlastností BA.4 a BA.5 ve srovnání s BA.1 a BA.2.

Subvarianty omikronu BA.4 nebo BA.5 jasně dominují

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ potvrdila k 4. červenci vývoj sledovaný už zhruba měsíc. Stále dochází k dalšímu nárůstu subvariant BA.4 nebo BA.5 ve výsledcích vzorků z diskriminačních PCR testů. Mezitýdenní nárůst představuje zhruba 12 % a celkem tak subvarianty omikronu BA.4 nebo BA.5 dominují v ČR už z 87 %.

„Pozorujeme výrazný posun v zastoupení zachycené specifické mutace L452R, která ukazuje právě na šíření subvariant BA.4 nebo BA.5.  a nyní se dostáváme na téměř 87% (86,89 %) zastoupení ve vzorcích. Už i sekvenační data, která mívají zhruba 14 dnů zpoždění, postupně  promítají tento vývoj," potvrzuje vedoucí národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

Varianty BA.4 ani BA.5 podle dosavadních poznatků z klinické praxe nijak významně nemění a nezhoršují průběh infekcí u pacientů, ale podle dostupných dat zřejmě lépe unikají virus neutralizačním protilátkám navozeným předchozími onemocněními. Imunita po prodělání nemoci tedy nemusí být spolehlivou ochranou před infekcí. Důležitou ochranu proti závažnému průběhu nemoci tak stále poskytuje přeočkování takzvaným boosterem, nebo samozřejmě základní očkování dvěma dávkami u těch, kteří se dosud očkovat nenechali.

Zdroje: MZ ČR, SZÚ

K problematice jsme psali:

JAK SE POČÍTAJÍ EPIDEMIE?

DVOUBAREVNÁ NADĚJE PRO LÉČBU COVID-19

NEPODCEŇUJTE OMIKRON

 

Zpět

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

Zveme vás na ojedinělý on-line kongres s problematikou lidského mikrobiomu, který připravila společnost Healthcomm Professional a akreditovala ho u ČLnK. Existuje standardní zdravý mikrobiom? Co o mikrobiomu vlastně víme? Od 9. 5. do 7. 6. 2023 můžete vystudovat přednášky 9 lektorů, přenést se do Paříže – kolébky mikrobiologie, a to díky prostředí Pasteurova ústavu. Na akci, která byla ohodnocena 10 body do systému CV, se můžete přihlásit přes banner na Magazínu nebo na stránkách www.healthcomm.cz

MIGRENIKŮM DVEŘE OTEVŘENÉ

Dny otevřených center pro léčbu migrény se letos odehrají v šesti regionech. První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice Praha. Od 15:00 do 18:00 budou k dispozici také individuální konzultace s odborníky přímo na místě. 14. června bude akci následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help. Detaily k akci na www.omigrene.cz.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie