Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyMÝTY KOLEM PÁSOVÉHO OPARU PŘETRVÁVAJÍKolem pásového oparu stále koluje mezi laickou veřejností řada nejasností, až mýtů. Tím nejrozšířenějším je ten, který tvrdí, že kdo měl plané neštovice, nemůže se u něj pásový opar objevit. Přesný opak je pravdou: Pouze u toho, kdo už plané neštovice prodělal, může dojít k rozvoji pásového oparu!

Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus - varicella zoster.1 Při primární infekci vyvolá právě plané neštovice. Po jejich prodělání zůstává virus ve spící formě v těle člověka. Pásový opar je potom způsobený reaktivací tohoto viru. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar.1

Stále mýty opředený

Celosvětový průzkum mýtů o pásovém oparu proběhl ve 12 zemích online formou mezi 3 500 dospělými staršími 50 let a pro společnost GSK jej od 16. do 18. srpna 2023 provedla společnost Pollfish, Inc., vyjma Japonska, kde jej pro GSK realizovala společnost IPSOS.2 Cílem výzkumu bylo zhodnotit, jak respondenti rozumí problematice pásového oparu, jeho vzniku a dopadu na lidský život. Předmětem průzkumu bylo také zjistit, kam se dospělí pro informace ohledně svého zdraví obracejí.

Výsledky ukazují, že více než 40 % dospělých starších 50 let pravidelně využívá sociální sítě, jako je Facebook a Instagram, přičemž téměř třetina z nich používá alespoň jednou týdně internetové vyhledávače, např. Google, než aby zašli k lékaři.2 Během 12 měsíců (do září 2023) vzrostl na Googlu počet vyhledávání na téma „Je pásový opar přenosný dotykem nebo vzduchem?" o 70 %, což poukazuje jak na rostoucí zájem o pásový opar, tak na přetrvávající absenci znalostí o tomto onemocnění. Například nedávná studie provedená společností Helios Klinikum Berlin-Buch 5 vyhodnotila nejčastější vyhledávací dotazy Google v Německu související s nemocemi (od května 2022 do května 2023). Vedle příznaků srdečního infarktu bylo jedním z nejčastějších klíčových slov ve vyhledávání spojení herpes zoster s infekcemi nebo očkováním Covid-19. A přesto výsledky studie Pollfish, Inc ukázaly poměrně nízkou míru porozumění problematiky pásového oparu.

Více než polovina dospělých respondentů se mylně domnívá, že pásový opar lze „chytit", to je však již výše zmíněný mýtus, protože většina dospělé populace virus již v těle má.1,3,4 Pásový opar vzniká reaktivací viru varicella zoster (VZV) a zčásti je způsoben oslabováním imunitního systému v souvislosti s věkem nebo jiným onemocněním. Vzhledem ke globálnímu stárnutí populace se očekává, že incidence pásového oparu poroste.6 Nové údaje však naznačují, že mnozí dospělí starší 50 let důležité aspekty tohoto onemocnění včetně způsobu jeho vzniku zásadním způsobem podceňují.1

Tři převažující mýty z průzkumu, týkající se pásového oparu:2

  • 55 % respondentů se domnívá, že pásový opar lze „chytit" od někoho, kdo ho má. Pásový opar se nepřenáší z člověka na člověka jako jiná vzduchem přenosná onemocnění typu covid-19.
  • Téměř 50 % respondentů se domnívá, že pásový opar lze "chytit" od někoho, kdo má plané neštovice. Pokud se člověk, který plané neštovice ještě neprodělal, dostane do kontaktu s obsahem puchýřů pásového oparu, může u něj dojít k rozvoji planých neštovic. 
  •  39 % respondentů se domnívá, že „pásový opar nemůžete dostat, pokud jste ho už jednou měli". Většina dospělých v sobě VZV má ještě před dovršením 50 let. U většiny lidí, kteří onemocní pásovým oparem, se tak stane pouze jednou, nicméně onemocnění pásovým oparem se v životě může opakovat. 

Mezi další možné komplikace může patřit například postižení očí, které se může vyskytnout u pacientů s herpes zoster ophthalmicus (HZO), neboli pásový opar s výsevem v oblasti oka, který představuje 10-25 % všech případů pásového oparu.1

Primární prevencí je očkování

V roce 2005 se objevily první možnosti primární prevence v podobě očkování. Byla zaregistrována první živá, atenuovaná vakcína ve Spojených státech, později (2006) také v Evropě.V loňském roce uvedla společnost GSK na český trh vakcínu Shingrix* proti pásovému oparu a postherpetickým neuralgiím. Dle dostupných údajů, i přes mírný pokles účinnosti v čase, pomáhá očkování vakcínou Shingrix chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.8 Vakcína Shingrix je určena pro osoby ve věku 50 let a starší a osoby ve věku 18 let a starší s omezenou funkcí imunitního systému, které jsou z tohoto důvodu ve zvýšeném riziku výskytu pásového oparu.

S žádostí o očkování se lidé mohou obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum. Mezi dostupná očkovácí centra patří například síť Center očkování a cestovní medicíny Avenier, očkovací centra Státního zdravotního ústavu nebo očkovací centra při některých fakultních a dalších nemocnicích.

*Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.


Zdroj: Tisková zpráva GSK „Nový globální průzkum odhalil rozšířené mýty týkající se pásového oparu", leden 2024; PM-CZ-SGX-PRSR-230002

Literatura:
1. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
2. Shingles Misconceptions Map Survey (Australia, Brazil, Canada, China, Germany, India, Italy, Japan, Portugal, South Korea, United Kingdom, United States), Pollfish on behalf of GSK. 18. srpna 2023. (Nepublikovaná data)
3. Australian Institute of Health and Welfare. Shingles in Australia. Dostupné z: https://www.aihw.gov.au/getmedia/759199ff-f5c8-421d-a572-aaa984a02b49/aihw-phe-236_shingles.pdf.aspx.
4. Lee C, Giannelos N, Curran D, et al. Lifetime risk of herpes zoster in the population of Beijing, China. Public Health Pract (Oxf). 2023;5:100356. 
5. Online analysis conducted by Helios Klinikum Berlin-Buch to determine which diseases were most searched using the search engine Google between May 2022 and May 2023. Dostupné z: https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/krankheiten/google-krankheiten-suche-ranking-studie-suchanfragen-experten-hautkrebs-diabetes-art-5747252.
6. Pan CX, Lee MS, Nambudiri VE. Global herpes zoster incidence, burden of disease, and vaccine availability: a narrative review. Therapeutic Advances in Vaccines and Immunotherapy. 2022;10. doi: 10.1177/25151355221084535.
7. Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster - kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489
8. Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infect Dis. 2022;9(10):ofac485. Published 2022 Oct 23. doi:10.1093/ofid/ofac485
9. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz

Zpět

ATRAKTIVNÍ TÉMATA BŘEZNOVÉHO ON-LINE KONGRESU

První letošní akreditovanou akcí pro lékárníky a farmaceutické asistenty je VIII. 3D 360° kongres Healthcomm Professional – Berlin, v jehož on-line prostředí můžete studovat přednášky od 13. března 2024 až do 14. dubna 2024. Registrace je dostupná prostřednictvím tlačítka "Přihlášení" na webu www.healthcomm.cz v sekci „ONLINE AKCE“. Máte možnost vybrat si mezi slovenskou nebo českou registrací. S registrací vám také pomůže manuál, který naleznete v článku na Magazínu: NOVÉ STRÁNKY HEALTHCOMM PROFESSIONAL. Kongres bude spuštěný online na dobu 30 dní, a odborný obsah bude akreditován u ČLnK, ČKFA, SKMTP a POUZP. Velkým lákadlem jsou atraktivní témata přednášek: Jarní detoxikace pomocí léčivých hub a rostlin, Imunologie člověka s důrazem na alergický zánět, Doplňky stravy pro kojící ženy, Regulace reklamy na léčivé přípravky či problematika funkční zácpy aj. Předešlého on-line kongresu se zúčastnilo přes 1500 účastníků. Využít můžete také kód MAG24 pro volný vstup. ČLnK ohodnotila celý odborný program celkem 13 body, vystudovat ale můžete i samostatné bloky za příslušný počet bodů do systému CV.

ČERNÉHO KAŠLE RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13. 2. nahlášeno již 698 případů černého kašle. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce případů je hlášeno ale u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku. Černý kašel ohrožuje zejména novorozence a plně neočkované kojence. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění respiračního traktu způsobené bakterií Bordetella pertussis. Patří mezi vůbec nejzávažnější onemocnění dětského věku.Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí. Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19. Více na stránkách https://szu.cz/aktuality/

SOUTĚŽ OD SRDCE PRO SRDCE

Na Educommu probíhá celý únor soutěž o 4 tlakoměry prémiové značky microlife. Výherci si navíc budou moci vybrat barvu tohoto užitečného pomocníka pro domácí diagnostiku. Prvního výherce vylosují v Educommu již 14. února - na svátek sv. Valentýna!

SUCHEJ ÚNOR

Český národ pije nad míru. Suchej únor je česká osvětová kampaň, která již od roku 2013 podporuje a propaguje měsíční abstinenci od alkoholu. Akci pořádá organizace Suchej únor (dříve Liga otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. Podle průzkumu ResSOLUTION Group a Nielsen se každoročně do výzvy hlásí kolem 900 000 lidí. Heslo letošního ročníku je “Suchou cestou“. Lákadlem pro registrované je mj. únorový bylinkovo-čajový kalendář naplněný českými čaji Leros. Více na https://suchejunor.cz/.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie