Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNA JAKÁ VYŠETŘENÍ MÁM NÁROK?Nejnovější celorepublikový průzkum agentury Ipsos pro SYNLAB laboratoře odhalil, že Češi v otázkách prevence zase tak zodpovědní nejsou.

Obecně je prevence souborem opatření, která by měla zabránit vzniku a rozvoji onemocnění, výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému úmrtí.

„Jedná se o celkové vyšetření, jehož cílem je předcházet onemocnění a zhodnotit rizika vyplývajících z rodinné anamnézy. Zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky, screeningové programy, příležitostné intervence na podporu zdraví a proti zjištěným rizikovým faktorům i očkování proti přenosným chorobám," popisuje MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB.

Průzkum Ipsos pro SYNLAB laboratoře byl realizován v lednu prostřednictvím aplikace Instant Research a jeho výsledky ukázaly, že pod pojmem zdravotní prevence si většina dotazovaných představí preventivní prohlídky u lékařů (např. praktický lékař, stomatolog, gynekolog), které slouží ke kontrole zdravotního stavu a zahrnují i laboratorní vyšetření. Přesto necelá polovina respondentů (46 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet. Každý pacient má přitom možnost si u svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny zjistit, o jaká vyšetření se konkrétně jedná a jak často na ně docházet.

.....................................................

Například žena (22 let) má nárok na:

  • gynekologickou prohlídku - 1x ročně
  • stomatologickou prohlídku - 2x ročně
  • prohlídku u praktického lékaře - 1x za 2 roky
  • orientační vyšetření moči - 1x za 2 roky

O třicet jet starší žena (52 let)navíc nárok na:

  • test okultního krvácení do stolice - 1x ročně
  • endoskopické vyšetření střev - 1x za 10 let
  • kontrolu glykémie v krvi
  • vyšetření funkce ledvin (trpí-li diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi) - 1x za 4 roky
  • vyšetření EKG - 1x za 4 roky
  • preventivní mamografické vyšetření - 1x za 2 roky

 

Přehledný seznam vyšetření, na která má člověk individuálně nárok lze zjistit pomocí kalkulačky na webu Zdraví národa. 

Podle údajů Oborové zdravotní pojišťovny přišlo na preventivní prohlídku k praktickému lékaři v posledních dvou letech celkem necelých 48 % jejích klientů - v roce 2021 to bylo 23,4 % a v 2022 poté 24,5 %. Jednou za dva roky mají totiž Češi nárok na tuto prohlídku zdarma v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Důležitou součástí preventivních prohlídek jsou laboratorní vyšetření

„Jedná se například o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační - diabetes, onemocnění cév a obezita," upřesňuje MUDr. Pinterová.

Cílem je odhalit onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Vyšetření mohou pomoci sledovat možnost vzniku a vývoje onemocnění, která jsou pro danou osobu riziková z hlediska rodinného výskytu. Dále onemocnění, která zpočátku probíhají skrytě, bez klinických projevů nebo u nevýrazných a obecných potíží. Může se jednat například i o celkovou únavu organismu, která může lékaře nasměrovat na další, již cílená vyšetření. MUDr. Pinterová dodává: „Další důležitá laboratorní vyšetření jsou zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Konkrétně se jedná o PSA testy pro rakovinu prostaty, a dále o vyšetření okultního krvácení ve stolici pro časný záchyt nádoru tlustého střeva. Tyto testy je doporučeno vykonávat s ohledem na věk a pohlaví. Jejich interval pro provádění je dán systémem preventivních prohlídek."

........................................ 

SYNLAB poskytuje v ČR komplexní služby v oblasti laboratorní diagnostiky. Zajišťuje provoz 26 vlastních ambulancí, přes 70 odběrových pracovišť a 12 laboratoří v celé ČR, a také svoz biologického materiálu z nemocnic, od praktických i odborných lékařů a ambulancí. Poskytuje okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi i potřebné odborné poradenství. Mimo jiné nabízí preventivní program Zdraví národa a zdůrazňuje důležitost kvalitních laboratorních vyšetření a následné diagnostiky, které hrají v preventivní péči a správné léčbě významnou roli.

........................................ 

Jak Češi přistupují ke svému zdraví?

Ačkoliv se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 60 % přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich preventivní prohlídky ignoruje.

Necelá třetina pacientů navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve a na prohlídky nechodí z vlastní iniciativy. Z interního průzkumu SYNLAB laboratoří navíc vyplynulo, že méně než čtvrtina pacientů se na prevenci ohlásí sama a 40 % lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve.

„Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné říct, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoliv vyšetření si hlídat a mít o nich přehled," upozorňuje praktická lékařka MUDr. Gabriela Valtrová.

Ženy se o své zdraví starají více než muži

To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze 4 % mužů potvrdilo pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 % dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi.

Z výsledku dotazování vyplynulo, že každý pátý pacient má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případech ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul.

„Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení," doplňuje Libor Staněk, genetik laboratoře SYNLAB, a dále dodává, že je klíčové a velmi nutné tato onemocnění diagnostikovat včas, a to v rámci preventivních vyšetření. Nádorových screeningů se pravidelně účastní 20 % pacientů ve věkové skupině nad 45 let.

Pětina lidí na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravá!

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že ačkoliv na svém těle nepozorují přílišné změny či zdravotní problémy, neznamená to, že se nemohou potýkat s vážným onemocněním. Řada z nich je bezpříznaková a projeví se až ve vážném stádiu. Následná snaha o rychlé vyléčení dlouhodobě zanedbávaného problému je poté mnohem méně účinná a nese s sebou následky," vysvětluje MUDr. Pinterová. Například vysoké hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru zrychlují průběh aterosklerózy. Jedná se o postupné ukládáním tuku na stěnách cév a tím dochází k jejich zužování. Pokud se na onemocnění nepřijde včas, může dojít k mozkové mrtvici či infarktu myokardu.

Za nízkou návštěvností ordinací nejen praktických lékařů může být mimo jiné i časová vytíženost pacientů. Skupina lidí ve věku od 18 do 53 let přiznala, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas. Tuto problematiku se snaží řešit ve spolupráci s laboratoří i samotní zaměstnavatelé, kteří motivují své pracovníky formou zdravotních balíčků jako benefitu.

Český zdravotní systém

V českém zdravotním systému jsou pro konkrétní preventivní vyšetření nastavené věkové skupiny a intervaly návštěv. To může být ale pro mnohé pacienty s danou anamnézou problém.

„Jisté mezery vidím například u vyšetření ledvin, které pojišťovna hradí až od 50 let, a to jednou za 4 roky, pouze u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. Poškození ledvin je ale nutné odhalit včas, aby nedošlo k nevratným změnám, proto je potřeba jejich pravidelné vyšetření již od mladšího věku," radí MUDr. Eva Sedláčková, internista a nefrolog.

K dispozici je mnoho testů i pro samoplátce, které je po domluvě s praktickým lékařem možné absolvovat. Například vitamín D, který hraje význam roli v prevenci osteoporózy.

V konečném důsledku zanedbaná prevence zatěžuje i samotný zdravotní systém. Následná léčba je mnohem nákladnější než preventivní vyšetření a stojí tak pojišťovny několik miliard ročně.

„Přitom to základní a nejjednodušší, co můžeme udělat, je nejen starat se o zdraví v podobě pravidelného pohybu a zdravého stravování, ale i pravidelně podstupovat zdravotní preventivní prohlídky a vyšetření. Je nutné dodat, že včasná diagnostika v brzkých stádiích nemocí dokáže zachránit tisíce lidských životů," zdůrazňuje MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař SCHWARZ CLINIC.

Zdroj: DFMG,Tisková zpráva: Téměř 50 % Čechů neví, na co má v rámci preventivních vyšetření nárok

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY