Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNA JAKÁ VYŠETŘENÍ MÁM NÁROK?Nejnovější celorepublikový průzkum agentury Ipsos pro SYNLAB laboratoře odhalil, že Češi v otázkách prevence zase tak zodpovědní nejsou.

Obecně je prevence souborem opatření, která by měla zabránit vzniku a rozvoji onemocnění, výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému úmrtí.

„Jedná se o celkové vyšetření, jehož cílem je předcházet onemocnění a zhodnotit rizika vyplývajících z rodinné anamnézy. Zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky, screeningové programy, příležitostné intervence na podporu zdraví a proti zjištěným rizikovým faktorům i očkování proti přenosným chorobám," popisuje MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB.

Průzkum Ipsos pro SYNLAB laboratoře byl realizován v lednu prostřednictvím aplikace Instant Research a jeho výsledky ukázaly, že pod pojmem zdravotní prevence si většina dotazovaných představí preventivní prohlídky u lékařů (např. praktický lékař, stomatolog, gynekolog), které slouží ke kontrole zdravotního stavu a zahrnují i laboratorní vyšetření. Přesto necelá polovina respondentů (46 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet. Každý pacient má přitom možnost si u svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny zjistit, o jaká vyšetření se konkrétně jedná a jak často na ně docházet.

.....................................................

Například žena (22 let) má nárok na:

  • gynekologickou prohlídku - 1x ročně
  • stomatologickou prohlídku - 2x ročně
  • prohlídku u praktického lékaře - 1x za 2 roky
  • orientační vyšetření moči - 1x za 2 roky

O třicet jet starší žena (52 let)navíc nárok na:

  • test okultního krvácení do stolice - 1x ročně
  • endoskopické vyšetření střev - 1x za 10 let
  • kontrolu glykémie v krvi
  • vyšetření funkce ledvin (trpí-li diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi) - 1x za 4 roky
  • vyšetření EKG - 1x za 4 roky
  • preventivní mamografické vyšetření - 1x za 2 roky

 

Přehledný seznam vyšetření, na která má člověk individuálně nárok lze zjistit pomocí kalkulačky na webu Zdraví národa. 

Podle údajů Oborové zdravotní pojišťovny přišlo na preventivní prohlídku k praktickému lékaři v posledních dvou letech celkem necelých 48 % jejích klientů - v roce 2021 to bylo 23,4 % a v 2022 poté 24,5 %. Jednou za dva roky mají totiž Češi nárok na tuto prohlídku zdarma v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Důležitou součástí preventivních prohlídek jsou laboratorní vyšetření

„Jedná se například o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační - diabetes, onemocnění cév a obezita," upřesňuje MUDr. Pinterová.

Cílem je odhalit onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Vyšetření mohou pomoci sledovat možnost vzniku a vývoje onemocnění, která jsou pro danou osobu riziková z hlediska rodinného výskytu. Dále onemocnění, která zpočátku probíhají skrytě, bez klinických projevů nebo u nevýrazných a obecných potíží. Může se jednat například i o celkovou únavu organismu, která může lékaře nasměrovat na další, již cílená vyšetření. MUDr. Pinterová dodává: „Další důležitá laboratorní vyšetření jsou zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Konkrétně se jedná o PSA testy pro rakovinu prostaty, a dále o vyšetření okultního krvácení ve stolici pro časný záchyt nádoru tlustého střeva. Tyto testy je doporučeno vykonávat s ohledem na věk a pohlaví. Jejich interval pro provádění je dán systémem preventivních prohlídek."

........................................ 

SYNLAB poskytuje v ČR komplexní služby v oblasti laboratorní diagnostiky. Zajišťuje provoz 26 vlastních ambulancí, přes 70 odběrových pracovišť a 12 laboratoří v celé ČR, a také svoz biologického materiálu z nemocnic, od praktických i odborných lékařů a ambulancí. Poskytuje okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi i potřebné odborné poradenství. Mimo jiné nabízí preventivní program Zdraví národa a zdůrazňuje důležitost kvalitních laboratorních vyšetření a následné diagnostiky, které hrají v preventivní péči a správné léčbě významnou roli.

........................................ 

Jak Češi přistupují ke svému zdraví?

Ačkoliv se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 60 % přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich preventivní prohlídky ignoruje.

Necelá třetina pacientů navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve a na prohlídky nechodí z vlastní iniciativy. Z interního průzkumu SYNLAB laboratoří navíc vyplynulo, že méně než čtvrtina pacientů se na prevenci ohlásí sama a 40 % lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve.

„Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné říct, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoliv vyšetření si hlídat a mít o nich přehled," upozorňuje praktická lékařka MUDr. Gabriela Valtrová.

Ženy se o své zdraví starají více než muži

To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze 4 % mužů potvrdilo pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 % dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi.

Z výsledku dotazování vyplynulo, že každý pátý pacient má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případech ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul.

„Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení," doplňuje Libor Staněk, genetik laboratoře SYNLAB, a dále dodává, že je klíčové a velmi nutné tato onemocnění diagnostikovat včas, a to v rámci preventivních vyšetření. Nádorových screeningů se pravidelně účastní 20 % pacientů ve věkové skupině nad 45 let.

Pětina lidí na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravá!

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že ačkoliv na svém těle nepozorují přílišné změny či zdravotní problémy, neznamená to, že se nemohou potýkat s vážným onemocněním. Řada z nich je bezpříznaková a projeví se až ve vážném stádiu. Následná snaha o rychlé vyléčení dlouhodobě zanedbávaného problému je poté mnohem méně účinná a nese s sebou následky," vysvětluje MUDr. Pinterová. Například vysoké hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru zrychlují průběh aterosklerózy. Jedná se o postupné ukládáním tuku na stěnách cév a tím dochází k jejich zužování. Pokud se na onemocnění nepřijde včas, může dojít k mozkové mrtvici či infarktu myokardu.

Za nízkou návštěvností ordinací nejen praktických lékařů může být mimo jiné i časová vytíženost pacientů. Skupina lidí ve věku od 18 do 53 let přiznala, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas. Tuto problematiku se snaží řešit ve spolupráci s laboratoří i samotní zaměstnavatelé, kteří motivují své pracovníky formou zdravotních balíčků jako benefitu.

Český zdravotní systém

V českém zdravotním systému jsou pro konkrétní preventivní vyšetření nastavené věkové skupiny a intervaly návštěv. To může být ale pro mnohé pacienty s danou anamnézou problém.

„Jisté mezery vidím například u vyšetření ledvin, které pojišťovna hradí až od 50 let, a to jednou za 4 roky, pouze u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. Poškození ledvin je ale nutné odhalit včas, aby nedošlo k nevratným změnám, proto je potřeba jejich pravidelné vyšetření již od mladšího věku," radí MUDr. Eva Sedláčková, internista a nefrolog.

K dispozici je mnoho testů i pro samoplátce, které je po domluvě s praktickým lékařem možné absolvovat. Například vitamín D, který hraje význam roli v prevenci osteoporózy.

V konečném důsledku zanedbaná prevence zatěžuje i samotný zdravotní systém. Následná léčba je mnohem nákladnější než preventivní vyšetření a stojí tak pojišťovny několik miliard ročně.

„Přitom to základní a nejjednodušší, co můžeme udělat, je nejen starat se o zdraví v podobě pravidelného pohybu a zdravého stravování, ale i pravidelně podstupovat zdravotní preventivní prohlídky a vyšetření. Je nutné dodat, že včasná diagnostika v brzkých stádiích nemocí dokáže zachránit tisíce lidských životů," zdůrazňuje MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař SCHWARZ CLINIC.

Zdroj: DFMG,Tisková zpráva: Téměř 50 % Čechů neví, na co má v rámci preventivních vyšetření nárok

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie