Cookie Consent by Free Privacy Policy website


NA OBEZITU A DIABETES I S HUMOREMPětina naší dospělé populace je obézní a téměř polovina má nadváhu. Dramaticky roste i počet obézních dětí, je jich u nás celých 16 procent. Počty jedinců s kilogramy navíc vzrostly i v době covidu, kdy jsme výrazně omezili pohyb.

Vidíme kolem sebe čím dál víc obézních dětí. Už dětská obezita sebou nese velké riziko nemocí, jak je poškození pohybového aparátu, hypertenze, metabolické poruchy a cukrovka. 

Pořiďte si chytré hodinky

Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., vedoucí obezitologického centra 3. interní kliniky VFN v Praze v této souvislosti chválí tzv. chytré hodinky, s nimiž se, často za pomoci vnoučat, dokázali sžít i pacienti-senioři. Hlídají si svůj krevní tlak, monitorují pohybové aktivity a zlepšují si kondici.

„S pomocí tohoto typu telemedicíny jsme vypozorovali, že v posledních dvou letech došlo k poklesu především tzv. habituální aktivity, a to téměř o třetinu. Omezili jsme přirozený pohyb, to znamená chůzi i pohyb doma. Covid zredukoval sportovní aktivity většiny populace."

Obezita zhoršuje nejen diabetes

S absencí pohybu a s nadváhou úzce souvisí i diabetes. Doc. Matoulek k tomu říká: „Obézní trpí šestkrát častěji diabetem a pětkrát častěji hypertenzí. Výraznou roli samozřejmě má i genetika, ale vhodnou životosprávou, stravou a pohybovou aktivitou je možné se cukrovce vyhnout, anebo ji aspoň oddálit. Bohužel dnes ji objevujeme i u třicetiletých, čtyřicetiletých."

Kromě výpočtu BMI je orientačním ukazatelem nadváhy a nezdravého rozložení tuku v těle také obvod pasu: magickou (a krutou) hranicí je u žen číslo nad 88 a u mužů nad 102 cm.

Jeden optimistický údaj od doc. Matoulka: „...pokud se diabetici budou dostatečně hýbat, mohou skoro normálně jíst." 

Hubneme s Pivrncem

Čísla, která jsme tu uvedli, jsou neradostná, takže by se dalo říci, že neodpovídají tvrzení, že některé zdravotní potíže lze řešit zvesela, jak by napovídal titulek. Upozorňoval na fakt, že s humorem jde všechno lépe. Doc. Matoulek si totiž pozval na pomoc kreslíře Petra Urbana - mimochodem sedmnáctinásobného mistra Československa v jízdě na saních a účastníka dvou olympiád - a vytvořili publikaci Hubneme s Pivrncem. Dala si za cíl odlehčit často neradostnou atmosféru hubnutí. 

 

„Tandem Matoulek/Urban," píše se v úvodu, „by Vám mohl pomoci pochopit některé situace v tak složitém procesu, jakým je hubnutí."

 

Petr Urban, svého času vrcholový sportovec, má dnes problémy s hmotností a léčí se s cukrovkou. Přesto se snaží udržovat se v kondici a nepropadat depresi. Svědčí o tom i jeho kreslené vtipy.

Pohybová aktivita má své charakteristiky

„Absolutně není potřeba se dostat k číslu 10 000 kroků za den, jak kdysi vymysleli v Japonsku a dodnes je všemi přejímáno," píše se v jedné z 30 krátkých kapitol. „Postupné navyšování o průměrně 5 - 10 procent týdně znamená navýšení o 30 - 50 procent během šesti týdnů. Rozhodující je stav pohybového aparátu a nosných kloubů. Pokud se objeví bolesti, je potřeba změnit typ pohybové aktivity nebo se raději poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem."

„Pro každého," píše se dál, „kdo má školní tělocvik spojený s nepříjemnými pocity a sebemenší zpocení mu bylo vždy odporné, bude pohyb s nadměrnou hmotností ještě více nepříjemný. To je normální. Je proto nutné najít si takovou aktivitu, která vám bude nejméně vadit."

Ruda Pivrnec se rozhodl, že se hubnutí podívá na zoubek a při tom třeba i sám zhubne. Autorský tým Matoulek & Urban se po spolupráci na knize Pohyb v životě a medicíně rozhodl Rudovi poradit a vysvětlit, co že se to děje při jeho snahách shodit nějaký ten kilogram. Na snímku doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. a postavička Rudy Pivrnce, která zosobňuje s humorem a mírou nadsázky lidské vlastnosti a především slabosti.

 

......

Pro ty, kteří chtějí hubnout a čekání na termín v obezitologické ordinaci (doba objednání je prý 3 až 6 měsíců) mohou pomoci následující webové stránky:

www.obezitynews.cz, www.pacimed.cz, www.vstj.cz, www.tloustneme.cz nebo www.casprozdravi.cz.

......

Anebo se podívejte na www.pesistezky.cz. Je to průvodce nejen pro pacienty s obezitou a cukrovkou. Najdete tu stovku tras v Praze a okolí, které budou i s pomocí pacientů postupně rozšiřovány o další regiony.

Mgr. Jana Ulíková

Zpět

HEPATITIDY NEZNÁMÉ ETIOLOGIE U DĚTÍ

K 11. 5. 2022 byl celkový počet případů hepatitid u dětí po celém světě přibližně 450 včetně 11 úmrtí. Případy jsou hlášeny od začátku dubna, kdy se nemoc objevila ve Velké Británii. Některé děti musely podstoupit transplantaci jater. ECDC zveřejnilo dokument rychlé posouzení rizik (RRA) a zavedlo hlášení podrobných údajů o případech onemocnění do evropského hlásícího systému.

AKTINIUM V TERAPII NÁDORŮ

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě izotopu aktinia- (225Ac) pro terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE