Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNADĚJNÉ MOLEKULY: NEHORMONÁLNÍ LÉČBA MENOPAUZÁLNÍCH SYMPTOMŮZajímavosti ze světa medicínské vědy a farmaceutického výzkumu pro Magazín zpracovává již druhým rokem Mgr. Karel Šlegr. Pod krátkým informativním článkem, zdroji literatury či odkazy na studie najdete vždy komentář autora k probírané problematice. V osmém pokračování autora zaujaly studie s účinnou látkou elinzanetant pro nehormonální řešení menopauzálních vazomotorických potíží.

V lednu oznámila společnost Bayer, že učinila úspěšné kroky k možnému schválení nehormonální terapie proti některým příznakům menopauzy. Na základě pozitivních údajů ze studií s účinnou látkou elinzanetant pro některé příznaky menopauzy se společnost Bayer domnívá, že je na dobré cestě k možné registraci. Tato nehormonální léčba vazomotorických příznaků (návalů horka) v období menopauzy dosáhla ve dvou klíčových studiích fáze III statisticky významného snížení frekvence. Žádost o registraci účinné látky je plánována, jakmile budou k dispozici údaje ze studie Oasis 3, což společnost Bayer očekává v následujících měsících.

„Menopauzální symptomy, jako jsou návaly horka a poruchy spánku, mohou být velmi rušivé a mají široký dopad na zdraví a kvalitu života, přesto se mnoho žen vyrovnává v tichosti a zůstává neléčené," říká JoAnn Pinkerton, MD, profesorka a ředitelka pro zdraví středního věku ve společnosti UVA Health, která se zabývá problematikou hormonální terapie, menopauzální terapie, prevencí a léčbou osteoporózy, nehormonální léčbou návalů horka, ztrátou libida a rozhodování o HRT.

„Jsme nadšeni z pozitivních výsledků těchto dvou klíčových studií fáze III pro elinzanetant, které posilují jeho potenciál jako nehormonální léčebné možnosti v léčbě menopauzy. Chceme poděkovat ženám účastnícím se studií OASIS, jejich rodinám a všem výzkumným pracovníkům studie, jakož i jejich klinickému a ošetřovatelskému personálu za jejich čas a odhodlání pokročit ve výzkumu menopauzy," komentoval na stránkách společnosti (www.bayer.com) úspěšné výsledky Dr. Christian Rommel, globální vedoucí výzkumu a vývoje spol. Bayer.

Elinzanetant je první duální antagonista receptoru neurokinin-1,3 (NK-1,3) v pozdní fázi klinického vývoje pro nehormonální léčbu středně těžkých až těžkých vazomotorických příznaků spojených s menopauzou, podávaný perorálně jednou denně.

„Návaly horka" hlásí během menopauzy až 80 % žen a jsou jednou z hlavních příčin, proč vyhledají lékařskou pomoc.

Více než jedna třetina žen v menopauze uvádí závažné příznaky, které mohou přetrvávat 10 let i déle po poslední menstruaci, s relevantním dopadem na kvalitu jejich života.

 

Společnost se sídlem v Leverkusenu nicméně výrazně zaostává za svým japonským konkurentem Astellas Pharma, který má povolení prodávat srovnatelný lék v USA od května 2023. Zahájení prodeje konkurenčního léku Veozah společnosti Astellas však bylo poměrně pomalé. V případě schválení by elinzanetant představoval alternativu pro ženy, které nechtějí hormonální substituční léčbu nebo ji ze zdravotních důvodů nemohou užívat.

Zdroj: www.apotheke-adhoc.de, leden 2024

Menopauza je normální, přirozená změna v životě ženy, kdy se menstruace zastaví, obvykle se vyskytuje mezi 45. a 55. rokem. Ukončení ovariální funkce je spojeno s výrazným poklesem plazmatické koncentrace estrogenů, který vede k rozvoji více nebo méně závažných somatických, funkčních a psychických změn. Kromě amenorey jsou nejčastějšími příznaky, které pociťuje 75-80 % žen, návaly horka a noční pocení. Mezi další příznaky patří poruchy spánku, vaginální suchost, snížené libido, bolest při sexu, změny nálady (úzkost a deprese), únava a bolesti kloubů.

Hormonální substituční terapie (HRT) je účinná, nese však rizika, která ovlivnila její širší použití, a může být také kontraindikována. Mnoho žen se rozhodlo vyhnout se HRT, protože u některých mohou existovat malá, ale závažná zdravotní rizika, např. u pacientů s již existujícím kardiovaskulárním onemocněním nebo se zvýšeným rizikem mrtvice nebo žilního tromboembolismu. HRT je také kontraindikována po hormonálně senzitivních rakovinách, kde estrogen představuje teoretické riziko u nádorů, které exprimují estrogenové receptory (ER) a/nebo kde se používá antiestrogenová léčba.

Jsou proto zapotřebí účinné a bezpečné alternativy. A současné nehormonální terapie mají obecně omezené použití. Nástup antagonistů NKR (receptoru neurokininu) je velkým příslibem pro léčbu menopauzální VMS (menopauzální vazomotorické symptomy). Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) v květnu 2023 schválil přípravek Veozah (fezolinetant), perorální lék k léčbě středně těžkých až závažných vazomotorických příznaků nebo návalů horka způsobených menopauzou. Veozah je první antagonista receptoru neurokininu 3 (NK3) schválený FDA k léčbě středně závažných až závažných návalů horka z menopauzy. Funguje tak, že se váže na receptor NK3, který hraje roli v regulaci tělesné teploty v mozku, a blokuje jeho aktivity.

Výše v článku zmiňovaný Elinzanetant je ve formě kapslí podávaných perorálně. Prokázal klinickou účinnost ve studiích fáze II pro léčbu menopauzální VMS při dávkování jednou denně. Stejně jako u jiných antagonistů NKR má tento účinek pozoruhodnou rychlost nástupu a podstatné snížení frekvence a závažnosti VMS se zlepšením skóre kvality života. V současné době byla prokázána účinnost léčby po dobu až 12 týdnů s probíhajícími studiemi fáze III po dobu až 52 týdnů a neexistují žádné známky významných bezpečnostních obav, včetně jaterní toxicity. Mezi vedlejší účinky patří somnolence, která může být závislá na dávce a může být zmírněna nočním podáváním, což potenciálně zvyšuje jeho účinnost proti nočnímu probouzení, což je obtížný symptom menopauzy související s VMS.

Klíčovým bezpečnostním problémem u této třídy léků byla jaterní toxicita, která vedla k zastavení vývoje jednoho léku, a nutnost specifického testování při rutinním klinickém použití pro fezolinetant (VEOZAH), ačkoli studie fáze III neprokázaly žádné důkazy pro znepokojení. Stejně tak elinzanetant také nevykázal žádné známky jaterní toxicity, ale stěžejní budou v tomto ohledu současné studie fáze III. Tak nezbývá než doufat, a že tato alternativa k HRT bude prospěšná a vývoj se v této oblasti i vzhledem k bezpečnosti nezastaví.

Reference:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38224099/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13543784.2024.2305122
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-novel-drug-treat-moderate-severe-hot-flashes-caused-menopause


......................

Předchozí články ze série Nadějné molekuly od Mgr. Karla Šlegra najdete v záložce SERIÁLY na Magazínu.

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren, kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

STAN PROTI MELANOMU

Přijďte si zdarma a bez objednání vyšetřit pigmentová znaménka. Akce pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci rakoviny kůže proběhne letos již po osmnácté. Generálním partnerem je lékárenská síť Dr. Max. V mobilních stanech vybavených nejmodernějšími dermatoskopy bude pro zájemce k dispozici nejen samotná diagnostika pigmentových znamének, ale také odborné poradenství ohledně vhodné ochrany před slunečním zářením. V loňském ročníku akce bylo vyšetřeno celkem 3 655 osob a odhaleno bylo 103 zhoubných nádorů. Stany se v dubnu 2024 otevřou vždy od 10 do 18 hodin: 22.–23. 4. Praha, Václavské náměstí; 29. 4. Brno, náměstí Svobody; 30. 4. Ostrava, Shopping Park Avion. Více na stan.denmelanomu.cz

LEGIONELÓZA NA VZESTUPU

Letos onemocnělo Legionelózou už 104 osob, meziročně nejvíc za posledních deset let. Odborníci ze SZÚ odhadují, že na vině může být častější snaha lidí ušetřit za ohřev vody. Bakterie Legionelly se množí velmi rychle při teplotách mezi 25 a 45 °C. Studenou vodu je proto potřeba držet pod 20 °C a teplou nad 50 - 60 °C s možností ji ještě přihřát, aby bakterie zahynuly. Bakterie Legionelly se šíří ve vodovodním potrubí, ale také klimatizací, aerosolem z domácích zvlhčovačů a fontán. Onemocnění obvykle začíná horečka, třesavka, bolení hlavy a svalová bolest. Následuje suchý neproduktivní kašel a bolesti na prsou a dochází k rychlému vývoji těžké formy pneumonie. K redukci bakterie ve vodě lze dojít pravidelnou spotřebou, termickou úpravou (teplota vody optimálně nad 55°C na všech místech systému) či chemickou dezinfekcí. Základem je ale pravidelná kontrola a údržba vodovodního systému.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ 7. 4.

7. 4. 1950 vznikla Světová zdravotnická organizace – WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň ukazuje, že se WHO neustále snaží o vymýcení různých nemocí, o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena především na prevenci. 7. dubna se tedy zkuste zamyslet, kdy jste byli naposledy na preventivních prohlídkách a naplánujte si je! Ministr Zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, zjistila, že 14 % Čechů nepodstoupilo za posledních 10 let žádnou preventivní návštěvu u lékaře.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie