Cookie Consent by Free Privacy Policy website


NÁRAMEK POMŮŽE LIDEM S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU LÉPE POCHOPIT A ZVLÁDAT JEJICH NEMOCBipolární afektivní porucha postihuje kolem jednoho procenta populace, tedy asi 30 milionů lidí v Evropě. V České republice se týká více než sta tisíc lidí, což je více než pacientů s cukrovkou I. typu. Ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), společnosti MINDPAX a ČVUT probíhal od roku 2017 dlouholetý klinický výzkum AKTIBIPO400, jehož cílem bylo vyvinout digitální systém, který by pomáhal pacientům i lékařům v efektivním a personalizovaném zvládání bipolární afektivní poruchy. Nový systém nyní bude pilotně testován v praxi a vědci nabízejí účast na jeho testování dobrovolníkům.

Aplikace poradí, jak upravit režim 

Bipolární afektivní porucha (BAP) se řadí mezi poruchy nálady a významně postihuje denní i spánkovou aktivitu člověka. „Projevuje se střídáním fází mánie, deprese a stabilního období. Manické epizody jsou charakteristické zvýšenou aktivitou, zlepšenou až euforickou náladou a pocitem přílivu energie. U depresivní fáze naopak přetrvávají pocity nedostatku energie a únavy, snižuje se aktivita a zhoršuje se nálada. Oba tyto stavy mohou výrazně zasahovat do pracovního i sociální života a mohou být i život ohrožující," popisuje Ing. Eduard Bakštein Ph.D. z NUDZ. 

......

Digitální terapie není hudbou budoucnosti. 
Toto jsou jen některé z oblastí medicíny, kde již byla digitální terapeutika úspěšně implementována: diabetologie, neurologie (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba apod.), obezitologie, kardiologie(hypertenze, srdeční selhání apod.) aj.

......

Nový MINDPAX systém se skládá z náramku, mobilní aplikace a lékařského portálu. Systém monitoruje aktivitu, náladu a spánek uživatelů, kterým jsou také pravidelně každý týden zasílány krátké informativní psychoedukační zprávy. „Tyto zprávy obsahují informace o bipolární afektivní poruše, možnosti terapie, medikaci, životním stylu a well-beingu. Kromě těchto obecných zpráv jsou pacientům zasílány také zprávy personalizované, v nichž účastníci získávají informace o možnostech úpravy svého režimu, relaxačních technik či povzbuzujících aktivit.  Systém tak pomáhá lidem s bipolární afektivní poruchou lépe pochopit jejich onemocnění a upozorní na možné blížící se zhoršení stavu ještě předtím, než daný člověk pociťuje nějaké příznaky," vysvětluje MUDr. Filip Španiel, Ph.D. z NUDZ.

Důležité odchylky v cirkadiánních rytmech pacienti zpravidla sami nezaznamenají - a právě zde nastupují moderní technologie. Drobné odchylky v aktivitě upozorní na riziko relapsu „Nejnovější poznatky ukazují, že na projevy onemocnění a znovu vzplanutí manických nebo depresivních epizod (tzv. relaps) mají vliv procesy, které se v těle člověka opakují jednou za 24 hodin, tzv. cirkadiánní rytmy, které můžeme na venek pozorovat jako střídání fáze bdění a spánku. Sledováním těchto rytmů a identifikací obecných i individuálních odchylek by bylo možné v budoucnu včas předpovědět blížící se zhoršení stavu, které může u některých pacientů skončit i hospitalizací v psychiatrické nemocnici až na dobu několika měsíců," popisuje dále MUDr. Španiel. 

......

AKTIGRAFICKÝ NÁRAMEK
Senzor zaznamenávající pohybovou aktivitu se nachází v malém náramku s baterií, která vydrží až 6 měsíců bez jakéhokoliv nabíjení.
Data z náramku se odesílají skrze bluetooth do mobilní aplikace.

......

První výsledky naznačují pokles problémů 

První, velmi předběžné výsledky již ukazují pokles manických symptomů, zvýšení pravidelnosti spánkového režimu a zvýšení kvality života, což potvrzuje i zpětná vazba od těch, kteří se studie dosud účastnili. „Systém využívám více než 2-3 roky a vnímám jako pozitivní, že si můžu hlídat data sama, dokážu si zpětně uvědomit, kdy byla jednoznačná euforie a kdy deprese," popisuje uživatelka, jež se s BAP léčí 5 let. Přehledně vizualizovaná data ze systému MINDPAX a spolupráce s jejím ošetřujícím psychiatrem jí pomohla lépe pochopit, jak u ní probíhají jednotlivé fáze. Uživatelka také za dobu používání systému zaznamenala zkrácení periody deprese i mánie. 

Do studie, která potrvá jeden rok, se mohou přihlásit dospělí lidé ve věkovém rozmezí 18-60 let, kteří se aktuálně léčí s bipolární afektivní poruchou. Účast ve studii je zdarma. Více informací naleznete na bipo.nudz.cz.


Zdroj: Tisková zpráva NUDZ, prosinec 2021

Zpět

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

Před silnou závislostí, kterou vyvolává nikotin nejen v cigaretách, varují odborníci u příležitosti Světového dne bez tabáku. Ten připadá na 31. května. Při intenzivní léčbě pod dohledem specialistů nekouří po roce přibližně 35 % kuřáků. Možnosti této léčby hrazené ze zdravotního pojištění loni využilo jen 692 kuřáků, tedy pacientů s diagnózou F17. Závislost na nikotinu vzniká podle odborníků již u dětí. Typický věk pro první cigaretu je 10–12 let.

KVĚTNOVÉ STUDIO EDUCOMM

V květnovém vydání Studia Educomm uvidíte rozhovor na téma odvykání kouření s Mgr. Michaelou Dobrou, s PharmDr. Josefem Suchopárem se podíváte na interakce léků s potravinami a na aktuální téma elektronických poukazů jsme položili několik otázek PharmDr. Kopeckému z ČLnK. Absolvováním získáte 25 edubodů.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Letošní 14. ročník osvětové kampaně s názvem Týden štítné žlázy a podtitulem Rozumíte řeči štítné žlázy? se koná od 25. do 31. 5. a zaměří se na komunikaci mezi lékařem a pacientem. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí. Kampaň rovněž boří zakořeněné mýty o nemoci. V ČR je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více informací na www.tydenstitnezlazy.cz.

MONKEYPOX

Virus opičích neštovic byl poprvé objeven v roce 1958. Jde o zoonotické onemocnění vyvolané virem rodu Orthopoxvirus z čeledi Poxviridae. K přenosu na člověka dochází při kontaktu s infikovaným zvířetem, člověkem nebo kontaminovaným materiálem. Virus se do těla dostává dýchacími cestami, sliznicemi a při poranění kůže. Z Evropy, USA a Austrálie je zatím v květnu hlášeno cca 100 případů nemoci, první nakažený v Česku zůstává v izolaci v ÚVN Praha.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

CELOSTNÍ MEDICÍNA
METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
PSYCHOLOGIE