Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNÁVRAT DO PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ SE PODAŘILTěm, kteří se v rámci svého profesního vzdělávání rádi potkávají s lektory, přednášejícími, respektovanými osobnostmi, ale i s kolegy z oboru tváří v tvář, se druhý dubnový týden vrátil svět „do normálu". Měli možnost zúčastnit se již 90. kongresu Healtcomm Professional, který se konal v olomouckém Clarion Congress Hotelu.

První kontaktní kongres po 2 letech, který neomezovala žádná protiepidemická nařízení, symbolicky otevřel PharmDr. Josef Suchopár, Ph.D., s aktuální problematikou v přednášce Bezpečnost antivirotik na Covid-19. 

„Pandemie COVID-19 byla bezprecedentním zásahem do života lidí na celém světě, proto nepřekvapí obrovské nasazení v oblasti výzkumu léčiv, která by bylo možné k terapii infekce COVID-19 využít. Tyto léky mají vedle biologické aktivity také určitý potenciál k lékovým interakcím," přednesl PharmDr. Suchopár úvod do problematiky svého sdělení.

 

V celodenním programu si účastníci vyslechli celkem 11 přednášek řazených do čtyř odborných bloků. Na pódiu se vystřídala řada zdravotních témat, pestrá paleta novinek z farmakoterapie a zazněly i užitečné rady a příklady pro každodenní lékárenskou praxi. Zatím co některé přednášky reflektovaly aktuální trendy a potřeby, jiné se věnovaly například historickým souvislostem a kořenům dnešní farmakoterapie (PharmDr. Jan Martin, Ph.D.: Magické středověké receptury pohledem současné farmacie) nebo komplexnímu přístupu ke zdraví a nemoci a nezbytné součinnosti pacienta a zdravotníka (PharmDr. Gabriela Kroupová a Mgr. Alexander Tomeček: Úloha lékárníka a farmaceutického asistenta v adherenci pacienta...).

„Role a význam farmaceuta v oblasti adherence je podmíněna nejen odbornou zdatností, ale i profesionální komunikací, empatickým přístupem k pacientům a také schopností motivovat k zájmu o spolupráci pacienta s farmaceuty," shodují se oba aktéři přednášky.

 

Skladba a využitelnost přednášek, které během kongresového programu zazněly, měly u účastníků kladné hodnocení. V dotazníku zpětné vazby byla účastníky nakonec zvolena jako nejlepší tato 3 odborná sdělení: 

Ticho v sále, rušno ve foyer

Odborného programu, který byl ohodnocen 15 body od ČLnK v rámci systému celoživotního vzdělávání, se 8. 4. 2022 zúčastnilo více jak 100 zdravotnických profesionálů - 80 lékárníků, 14 farmaceutických asistentů a 8 dalších zdravotnických odborníků (lékaři a zdravotní sestry). Ti si kromě užitečných informací mohli z kongresu odnést i nezapomenutelné zážitky z 3D animací nebo ukázek virtuální reality. 

Dvě expozice s virtuální realitou doplnily v předsálí 18 stánků partnerů kongresu, o které byl mezi účastníky velký zájem. Partnerem virtuální reality byla společnost Naturevia s ukázkou: Co způsobuje dlouhodobá expozice škodlivému modrému světlu z displejů a monitorů našim očím?, hlavním partnerem kongresu pak byla společnost Danone. Magazín se opět ujal role mediálního partnera. 

 

Přesně 100 let si kanadská společnost Jamieson Laboratories získává uznání za kvalitu a inovaci svých produktů. A to nejen v Kanadě, ale také v 50 zemích světa včetně České a Slovenské republiky. Své výročí si připomněla také s účastníky olomouckého kongresu.

O dobrou pohodu a příjemnou atmosféru se spolu s organizátory postaral zkušený a oblíbený moderátor Vojtěch Bernatský.

Věříme, že 90. kongres Healthcomm Professional přinesl účastníkům nové informace využitelné v jejich praxi, ale také posloužil jako příjemné rozptýlení. A že po dlouhé a psychicky náročné době došlo i na milá setkání s lektory a kolegy a byl to zkrátka efektivně strávený čas mimo lékárnu.

Fotogalerii olomouckého kongresu si můžete prohlédnout ZDE

Praha, Hradec Králové a Brno jsou dalšími městy, ve kterých se letos s Vámi těšíme na viděnou!

Více na https://www.healthcomm.cz

-red-

Zpět

ZMĚNY V OČKOVACÍM KALENDÁŘI 2024

Od 1. ledna 2024 bude očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku je uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. Vakcínami proti HPV zdravotníci očkují již od roku 2006.

WHO ŽÁDÁ ČÍNU O PODROBNÉ INFORMACE O DĚTSKÉM ZÁPALU PLIC

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Předpokládá se, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení nemocnosti zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období. WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně.

NOVELA ZÁKONA O LÉČIVECH

Sněmovna schválila novelu Zákona o léčivech. Jde o největší propacientskou změnu za posledních 15 let. Stěžejní změnou je povinnost dodavatelů léčiv zajistit dodávky pro české pacienty 1 až 2 měsíce po nahlášení přerušení nebo ukončení dodávek jejich léku. Distributoři budou mít nově povinnost každý pracovní den poskytovat SÚKLu informaci o aktuálních skladových zásobách přípravků s omezenou dostupností. Jejich aktuální stav budou hlásit i lékárny, a díky tomu bude Ministerstvo zdravotnictví přesně vědět, kolik je daného přípravku v distribuci, k dispozici pro dodání do lékáren a kolik je ho ještě v lékárnách. Plošné rozdělení mezi lékárny má zajistit povinnost objednávat léčivý přípravek s omezenou dostupnosti pouze v množství obvyklém pro danou lékárnu, namísto vytváření neúměrných zásob. Schváleny nebyly návrhy týkající se zařazení léčiv do strategických rezerv státu a zavedení automatizovaných boxů pro léčivé přípravky s výdejem bez lékařského předpisu.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

verbální komunikace
neverbální komunikace
empatie