Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNÁVRAT DO PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ SE PODAŘILTěm, kteří se v rámci svého profesního vzdělávání rádi potkávají s lektory, přednášejícími, respektovanými osobnostmi, ale i s kolegy z oboru tváří v tvář, se druhý dubnový týden vrátil svět „do normálu". Měli možnost zúčastnit se již 90. kongresu Healtcomm Professional, který se konal v olomouckém Clarion Congress Hotelu.

První kontaktní kongres po 2 letech, který neomezovala žádná protiepidemická nařízení, symbolicky otevřel PharmDr. Josef Suchopár, Ph.D., s aktuální problematikou v přednášce Bezpečnost antivirotik na Covid-19. 

„Pandemie COVID-19 byla bezprecedentním zásahem do života lidí na celém světě, proto nepřekvapí obrovské nasazení v oblasti výzkumu léčiv, která by bylo možné k terapii infekce COVID-19 využít. Tyto léky mají vedle biologické aktivity také určitý potenciál k lékovým interakcím," přednesl PharmDr. Suchopár úvod do problematiky svého sdělení.

 

V celodenním programu si účastníci vyslechli celkem 11 přednášek řazených do čtyř odborných bloků. Na pódiu se vystřídala řada zdravotních témat, pestrá paleta novinek z farmakoterapie a zazněly i užitečné rady a příklady pro každodenní lékárenskou praxi. Zatím co některé přednášky reflektovaly aktuální trendy a potřeby, jiné se věnovaly například historickým souvislostem a kořenům dnešní farmakoterapie (PharmDr. Jan Martin, Ph.D.: Magické středověké receptury pohledem současné farmacie) nebo komplexnímu přístupu ke zdraví a nemoci a nezbytné součinnosti pacienta a zdravotníka (PharmDr. Gabriela Kroupová a Mgr. Alexander Tomeček: Úloha lékárníka a farmaceutického asistenta v adherenci pacienta...).

„Role a význam farmaceuta v oblasti adherence je podmíněna nejen odbornou zdatností, ale i profesionální komunikací, empatickým přístupem k pacientům a také schopností motivovat k zájmu o spolupráci pacienta s farmaceuty," shodují se oba aktéři přednášky.

 

Skladba a využitelnost přednášek, které během kongresového programu zazněly, měly u účastníků kladné hodnocení. V dotazníku zpětné vazby byla účastníky nakonec zvolena jako nejlepší tato 3 odborná sdělení: 

Ticho v sále, rušno ve foyer

Odborného programu, který byl ohodnocen 15 body od ČLnK v rámci systému celoživotního vzdělávání, se 8. 4. 2022 zúčastnilo více jak 100 zdravotnických profesionálů - 80 lékárníků, 14 farmaceutických asistentů a 8 dalších zdravotnických odborníků (lékaři a zdravotní sestry). Ti si kromě užitečných informací mohli z kongresu odnést i nezapomenutelné zážitky z 3D animací nebo ukázek virtuální reality. 

Dvě expozice s virtuální realitou doplnily v předsálí 18 stánků partnerů kongresu, o které byl mezi účastníky velký zájem. Partnerem virtuální reality byla společnost Naturevia s ukázkou: Co způsobuje dlouhodobá expozice škodlivému modrému světlu z displejů a monitorů našim očím?, hlavním partnerem kongresu pak byla společnost Danone. Magazín se opět ujal role mediálního partnera. 

 

Přesně 100 let si kanadská společnost Jamieson Laboratories získává uznání za kvalitu a inovaci svých produktů. A to nejen v Kanadě, ale také v 50 zemích světa včetně České a Slovenské republiky. Své výročí si připomněla také s účastníky olomouckého kongresu.

O dobrou pohodu a příjemnou atmosféru se spolu s organizátory postaral zkušený a oblíbený moderátor Vojtěch Bernatský.

Věříme, že 90. kongres Healthcomm Professional přinesl účastníkům nové informace využitelné v jejich praxi, ale také posloužil jako příjemné rozptýlení. A že po dlouhé a psychicky náročné době došlo i na milá setkání s lektory a kolegy a byl to zkrátka efektivně strávený čas mimo lékárnu.

Fotogalerii olomouckého kongresu si můžete prohlédnout ZDE

Praha, Hradec Králové a Brno jsou dalšími městy, ve kterých se letos s Vámi těšíme na viděnou!

Více na https://www.healthcomm.cz

-red-

Zpět

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete registrovat již nyní na www.healthcomm.cz/online-akce

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V OBLASTI FARMACIE 2024

Společnost GSK získala ocenění Randstad Award 2024, když byla vyhlášena nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vzešly z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců v nezávislém průzkum Randstad Employer Brand Research. V letošním roce se do průzkumu zapojilo 165 zaměstnavatelů v ČR. V kategorii farmacie & zdravotnictví se na dalších místech po vítězné společnosti GSK umístily společnosti Zentiva a Roche.

TÝDEN ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 25.–31. KVĚTNA

Letošní 16. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Táhneme za jeden provaz“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o různých formách poruch štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat ty, kteří o své nemoci nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Endokrinologů je nedostatek, proto se o nemocné stará čím dál víc praktiků. Do jejich péče přejde až pětina pacientů. V České republice je Týden štítné žlázy odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a podpořen společností Merck.

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY