Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyNEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA JE STÁLE ALKOHOLJe to alarmující zjištěni; v naší malé republice máme nejvíce závislých dětí a mladistvých. Sto tisíc z nich pije alkohol, 40 tisíc kouří. A těch, kteří nadměrně používají elektronická zařízení, zajímá je užívání konopných látek nebo sledování porna, přibývá velmi rychle.

Na úvod jedna informace: víte, že každé třináctileté dítě už ochutnalo alkohol? A víte, od koho jej dostalo? Od rodičů!

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, k tomu říká: „Mladé ženy už v závislostech různého typu dohánějí muže."

Velké téma i ve světě

Již před deseti lety se mluvilo o postupech, které by odhalily rizikové chování už například při návštěvě dětských praktiků a gynekologů.

„Právě tady je možné problém včas zachytit," říká prof. Miovský, „a tak jsme už tehdy řešit postupy a metodiku kurzů pro lékaře a zdravotní sestry. Víme, že mají dost své práce, a tak jsme naše kurzy doladili tak, aby měly digitální podobu. Výzkumy ukazují, že je on-line forma efektivní, účastníci tohoto typu vzdělávání nemusejí ztrácet čas cestováním a na internet se mohou připojit podle svých časových možností. Nutná je i intenzivnější spolupráce nejen se zdravotníky, ale i s rodiči, školami a sociálními zařízeními."

Riziko závislostí zvyšuje problémové chování v dětství, zneužívání i zanedbávání, špatný školní prospěch, nedostatečná komunikace v rodině, příliš ambiciózní nebo naopak příliš benevolentní rodiče.

Covid zhoršil situaci i v adiktologii

Nejen nemoc, ale především nutná izolace zhoršily situaci u rizikových skupin dětí a mladistvých, a zvýšily obecně i nadužívání elektronických zařízení (mobily, internet, sociální sítě), ale také gaming a internetovou pornografii. Odborníci tvrdí, že mezi dětmi přibývá i závislostí na nových látkách, například na tabákových sáčcích nebo keratomu. Pervitin v současné době užívá asi 2700 dětí, heroin a další látky 2100 dětí a injekční forma některých z nebezpečných látek se týká 3460 dětí.

Adiktologii v Čechách je 75 let

V roce 1948 bylo U Apolináře založeno protialkoholní oddělení (nynější Klinika adiktologie), mělo 12 lůžek a v čele legendu - MUDr. Jaroslava Skálu. Ten léčil alkoholiky známým způsobem - tvrdou disciplínou a antabusem. Jeho oddělení mělo brzy 40 lůžek, dr. Skála zkoušel různé léčebné modely. Nakonec se doba léčení na klinice ustálila na 13 až 16 týdnech a prošlo jí řada neznámých pacientů i známých osobností.

Fotografie z oslavy 75. výročí založení protialkoholního oddělení „U Apolináře" v zahradě Kliniky adiktologie1. LF UK a VFN. Akce proběhla 7. 9. 2023.

Historie léčení žen je mladší

Oddělení dr. Skály se zaměřilo na alkoholiky - muže, ženy se léčily v Lojovicích. Za zmínku stojí i ověřený údaj v tom smyslu, že desetina populace dospělých žen užívá v současné alkohol rizikově.

Dětská adiktologie a gerontoadiktologie

Dnes se u Apolináře léčí i děti a adolescenti, ale také senioři. Terapie spořívá v kombinaci léků, pracovní terapie, psychoterapie a pohybu. 

Na snímku z tiskové konference "VĚDĚLI JSTE, ŽE V ČESKU ŽIJE NEJVÍCE ZÁVISLÝCH DĚTÍ A MLADISTVÝCH Z CELÉ EVROPY?" je prof. Miovský a prim. Popov (sedící).

„Díky lékům, například antidepresivům a antipsychotikům, které v začátcích naší kliniky neexistovaly, máme větší šanci na úspěšnou léčbu," říká MUDr. Petr Popov, primář Kliniky adiktologie. „Velký význam má v současné době psychoterapie, rodinná terapie a léčba duálních poruch. Těmito problémy - poruchami nálad a osobnosti, bipolární poruchou, schizofrenií - trpí naši klienti často. Změnu v léčbě závislostí, konkrétně na nikotinu a opioidech, přinesla substituční léčba."

Antabus je nadějí pro léčení dalších chorob?

Spektrum používaných metod léčení se rozšířilo. K dispozici je i určité, ne příliš velké množství moderních léků, ale proti minulé době je to významný posun. A legendární antabus je možná nadějí pro léčení dalších, dokonce i těch nejobávanějších nemocí. Výzkumy stále probíhají a jejich výsledky jsou slibné.

Mgr. Jana Ulíková

Disulfiram (Antabus) je farmakologický název pro organickou sloučeninu síry - tetraethylthiuram disulfid, objevenou v roce 1881 německým chemikem Grodzkim při syntéze thiokarbamidu?

Jedná se o lék, který byl původně používán v léčbě střevních infekcí? Náhodně bylo pak zjištěno, že jeho interakce s alkoholem je velmi výrazná, a proto začal být používán v nynější indikaci. 
Disulfiram se často označuje nadneseně jako panacea - alchymistický všelék? Je to pro jeho reaktivitu in vitro, kde působí antiviroticky, antibakteriálně a cytostaticky. Jiná otázka je, zda se stejně chová v živém organismu a zda více nepůsobí jeho metabolity. To je předmětem celé řady nadějných studií po celém světě.

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY